Zmiany w ustawie dotyczącej Agencji Pracy Tymczasowej z 2017 roku

Wraz z początkiem czerwca weszły w życie przepisy z dnia 7 kwietna 2017r., mówiące o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz korekcie niektórych innych ustaw. Jakie zmiany oznacza to dla pracowników, a jakie dla ich tymczasowych przełożonych?

Jak długo może być zatrudniony pracownik tymczasowy? 

Pierwszą ważną zmianą jest długość okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego. Do tej pory mógł on być zatrudniony przez pracodawcę użytkownika przez 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Po tym czasie mógł zostać zatrudniony przez inną agencję pracy tymczasowej na tych samych (lub podobnych) warunkach. Po zmianie ustawy nie będzie to możliwe – 18 miesięcy w ciągu 3 lat to będzie maksymalny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika (niezależnie od typu umowy, którą placówka podpisała z pracownikiem).

Czy ciężarna kobieta zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej może zostać zwolniona?

Kolejnym ważnym aspektem, szczególnie dla młodych kobiet, jest zmiana warunków zatrudnienia ciężarnych przez APT. Po zmianie pracodawca użytkownik ma obowiązek przedłużenia umowy przez agencję do dnia porodu pracownicy tymczasowej (gdy minie pierwszy trymestr ciąży). Oznacza to, że dopiero w dniu porodu, kiedy pracownica tymczasowa otrzyma świadczenia macierzyńskie, pracodawca użytkownik może zerwać z nią umowę (niezależnie od jej typu).

Jaką usługę świadczy agencja zatrudnienia?

Według nowelizacji ustawy, agencja zarejestrowana jako podmiot prowadzący agencję zatrudnienia, jest zobligowana do złożenia oświadczenia, w którym określi jaki rodzaj usługi zamierza świadczyć. Do wyboru są dwa typy: 
1. pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 
2. poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej.
Do kiedy i gdzie należy złożyć oświadczenie o rodzaju usługi, aby uniknąć kary? Termin upływa 31 sierpnia 2017r., dokumenty należy złożyć u marszałka województwa.

Obowiązkowa siedziba dla Agencji Pracy Tymczasowej

Nowością, a tak naprawdę przywróceniem, jest zapis o obowiązku posiadania lokalu, w którym świadczona jest usługa. Do dnia 15 stycznia 2018 r. każda agencja zobowiązana jest do poinformowania marszałka województwa o adresie lokalu (lub lokali). Obowiązek ten ma być ułatwieniem dla kontrolującej takie podmioty Państwowej Inspekcji Pracy.

Praca za granicą tylko u zagranicznych pracodawców

Jeżeli chodzi o kierowanie polskich pracowników do pracy tymczasowej poza granice RP, będzie to wciąż możliwe, ale tylko do zagranicznych pracodawców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia usługi pracy tymczasowej na terenie państwa pochodzenia.

Co grozi pracodawcom gdy nie zastosują się do zmian określonych w ustawie?

Pracodawcy, za niezastosowanie się do zmian opisanych w ustawie grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.