Grywalizacja w HR

Czym jest grywalizacja i jak można ją wykorzystać w HR? Grywalizacja to zbiór technik motywacyjnych, który ma na celu zwiększyć zaangażowanie pracowników. Istotą grywalizacji jest przedstawienie zadań w taki sposób, aby były jak najbardziej ciekawe. Dzięki temu zadania stają się dla pracowników atrakcyjnymi wyzwaniami. 

Grywalizacja jest rodzajem rywalizacji. Dotyczyć ona może pracowników różnych szczebli. Skuteczną staje się grywalizacja, która stwarza warunki zdrowego współzawodnictwa. Ważną rolę odgrywa też system nagród. 

Coraz częściej grywalizacja jest wykorzystywana w HR. Można ją wykorzystać na różnych etapach bycia pracownika w firmie – zarówno w trakcie rekrutacji, jak i na etapie onboardingu i późniejszych etapach pracy. Grywalizacja buduje pozytywny wizerunek pracodawcy, czyli employer branding. 

Jak wdrożyć grywalizację w swojej firmie? Przedstawiamy podstawowe kroki, które pomogą Ci skutecznie wprowadzić ten system w organizacji.

Grywalizacja w firmie: od czego zacząć?

Ustalenie celu firmy

Grywalizacja będzie skuteczna wtedy, gdy zostanie ustalony główny cel biznesowy. Dlatego tak ważne jest, aby cel był jasny i dostępny każdemu pracownikowi. Każdy z pracowników będzie odnosić się do celu i podejmować adekwatne do tego działania. Cel główny można później podzielić na mniejsze cele, które będą wykorzystywane na późniejszych etapach grywalizacji. Wyznaczone cele pomagają zaplanować adekwatne zadania, których wykonanie przyniesie korzystne dla firmy efekty.

Analiza potrzeb pracowników

Ze względu na to, że grywalizacja polega na tym, żeby żmudne obowiązki zmienić na ciekawe wyzwania, bardzo ważne jest poznanie potrzeb pracowników w Twojej firmie. Dzięki temu znajdziesz to, co będzie najbardziej przemawiało do Twoich pracowników. Jak poznać potrzeby pracowników? Możesz stworzyć i wysłać do nich ankiety, dzięki którym poznasz obszary kompetencyjne, które są ważne w firmie i jednocześnie wymagają poprawy. Tutaj pomocnym narzędziem jest system HRappka.pl, który umożliwia wysyłkę ankiet pracowniczych oraz analizę odpowiedzi pracowników. 

Więcej o ankietach w systemie HRappka.pl przeczytasz tutaj: Ankiety pracownicze – wartość zbierania feedbacku w organizacji.

Określenie reguł gry

Ustal jasne i proste zasady gry. W taki sposób pracownik (gracz) będzie wiedział, do czego zmierza i jakie kroki musi podjąć. Tak, jak w każdej grze, osoby, biorące w niej udział powinny wiedzieć, według jakich reguł ona się toczy. Powiedz uczestnikom, co jest pożądane w firmie, a czego należy unikać. Dzięki temu unikniesz sytuacji, kiedy pracownicy popełniają błędy, które wynikają z braku znajomość reguł “gry”.

System nagród

Celem głównym każdej gry jest otrzymanie nagrody. Dlatego zadbaj o to, żeby nagroda była dopasowana do wartości firmy i jej pracowników. Poinformuj każdego “gracza” o tym, jaki jest system nagradzania, tak, żeby nie miał co do tego wątpliwości. Pokaż pracownikom, jakich nagród mogą się spodziewać po wykonaniu określonego zadania lub przejścia na kolejny level. Jeśli spełnisz powyższe warunki, to grywalizacja w Twojej firmie przyniesie pożądane efekty. Pracownicy, którzy mają jasno określony cel, wiedzą, jakie zadania mają wykonać, jakie są reguły “gry” oraz jaką nagrodę otrzymają, będą chętnie uczestniczyć w takim procesie, co z kolei pozytywnie przełoży się na wyniki firmy.

Grywalizacja w HR: czy warto?

Jakie korzyści płyną z takiego systemu motywowania? Jest to przede wszystkim wzrost zaangażowania pracowników. Codzienne obowiązki pracowników stają się atrakcyjnymi wyzwaniami. Co więcej, poprzez takie działania w firmie, zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego. Grywalizacja ma pozytywny wpływ na onboarding świeżo zatrudnionych pracowników. Praca w takim systemie przekłada się na szybki proces wdrożenia tych osób i aklimatyzację w nowej firmie. 

Więcej o onboardingu przeczytaj tutaj: Onboarding – TOP 9 dobrych praktyk.

Praca w trybie grywalizacyjnym pozwala stworzyć lepszy klimat organizacyjny. W trakcie “gry”, gdzie zadaniem jest realizacja projektu, pracownicy dzielą się wiedzą, doświadczeniem, pomysłami. Dzięki temu buduje się naturalna więź między pracownikami, co usprawnia wewnętrzną komunikację w firmie. 

Czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z grywalizacją? Czy chciałbyś wdrożyć taki system motywowania w swojej firmie? Podziel się w komentarzu.

Zwiększ efektywność działu HR z systemem HRappka!

  • System do rekrutacji (ATS)
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy
  • Kadry i płace