Zmiany prawne 2021: zatrudnianie pracowników

2021 rok przyniósł wiele zmian, a są to m.in.: wyższa płaca minimalna oraz rejestr umów o dzieło.Zapraszamy zapoznania się z kluczowymi zmianami prawnymi, które weszły w życie w 2021 r.

Wyższa płaca – minimalna krajowa

W nowym roku 2021 podniesiona została stawka godzinowa dla osób pracujących na umowie zlecenie i wynosi ona 18,30 zł brutto. Jest to kwota wyższa o 1,30 zł niż w roku minionym.

Pracownik, który zarabia płacę minimalną otrzyma wynagrodzenie wynoszące 2 061,67 zł na rękę (to kwota po odliczeniu wszelkich składek oraz zaliczki na PIT). W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w 2020 r.

ZUS RUD 2021

Formularz RUD składa się z trzech bloków, które należy uzupełnić

  • Blok I – dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne, adresowe;
  • Bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne, adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło;
  • Blok III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.
  • Blok IV – Oświadczenie, w którym osoba zamawiająca wykonanie umowy o dzieło deklaruje, że podane przez nią dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wpisywana jest tutaj data wniosku i składa się podpis.

Formularz ten służy do przekazania do ZUS informacji o umowie o dzieło, która zawarta jest przez osobę fizyczną lub płatnika składek. Zgłoszenie wykonuje się w trybie online, ale można to zrobić również w formie dokumentu papierowego. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) umożliwia przekazywanie formularza elektronicznie.

Pytaniem otwartym pozostaje to, czy ozusowanie takich umów wpłynie na ich rzadsze zawieranie? A może będzie inaczej?

W systemie HRappka.pl jest możliwość zgłaszania Formularzu RUD do ZUS. Przekonaj się i sprawdź, jakie zmiany wdrożyliśmy w związku z tym: https://hrappka.pl/aktualnosci/nowosci-w-systemie-13-01-2021

Od kiedy ZUS RUD (zgłaszanie umów o dzieło do ZUS) obowiązuje?

Formularz ZUS o symbolu RUD obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Zatem umowy zawarte przed tą datą nie trzeba zgłaszać. Na złożenie ZUS RUD przedsiębiorca ma 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy o dzieło. By zgłosić umowę o dzieło niezbędne jest wypełnienie przeznaczonego do tego formularza.

Jakie rozporządzenie reguluje zgłaszanie umów o dzieło do ZUS (RUD)?

Zgłaszanie umów cywilnoprawnych do ZUSu reguluje Projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej opublikowane 19 listopada 2020 r., który stanowi załącznik 24 do Rozporządzenia.

Jakie umowy podelgają zgłoszeniu do ZUS?

Umowy o dzieło, ale nie wszystkie należy zgłaszać do ZUS.

Obowiązek informacyjny nie dotyczy umów o dzieło:

    • zawartych z własnym pracownikiem;
    • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem;
    • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Kto zgłasza ZUS RUD – zleceniodawca czy zleceniobiorca?

Na stronie ZUS można przeczytać, że do zawiadomienia tegoż jest zobowiązany każdy płatnik oraz osoba fizyczna zlecająca wykonanie dzieła danej osobie, która nie jest ich pracownikiem albo jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Natomiast podmioty lub jednostki organizacyjne, czyli fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego oraz inne niebędące płatnikiem składek, nie musi zgłaszanie informacji do ZUS.

Należy również pamiętać, że każda osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło ma obowiązek zgłoszenia jej.

ZUS RUD: grzywny za niedopełnienie złożenia informacji o umowie o dzieło do ZUS

Zgodnie z przepisami art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych niedopełnienie złożenia informacji o umowach o dzieło będzie zagrożone karą grzywny do 5000 zł (za niezgłoszenie danych wymaganych ustawą)

Minimalna krajowa 2021

W nowym roku 2021 podniesiona została stawka godzinowa dla osób pracujących na umowie zlecenie i wynosi ona 18,30 zł brutto. Jest to kwota wyższa o 1,30 zł niż w roku minionym.

Pracownik, który zarabia płacę minimalną otrzyma wynagrodzenie wynoszące 2 061,67 zł na rękę (to kwota po odliczeniu wszelkich składek oraz zaliczki na PIT). W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w 2020 r.

HRappka a ZUS RUD

Od 1 stycznia 2021 r. każdą zawartą umowę należy zgłaszać  w nowym formularzu RUD.

W HRappce jest to możliwe i w szybki sposób można wygenerować formularz ZUS RUD. Sprawdź i przekonaj się tutaj:https://hrappka.pl/pomoc/zus/zus-rud-zglaszanie-umow-o-dzielo-do-zus/

Czytaj więcej o zmianach prawnych w 2022 roku: