Autozapis do PPK 2023. Obowiązki pracodawcy i wzór deklaracji rezygnacji.

W 2023 roku pracodawcy mają obowiązek dokonać ponownego zapisu do PPK pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji. Przeczytaj o obowiązkach pracodawcy oraz najważniejszych datach związanych z PPK.

Czytaj więcej

Konfiguracja PPK w systemie HRappka [VIDEO]

Na Youtubie dostępny jest już nowy film instruktażowy dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych w systemie HRappka.

Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – kiedy wdrożyć?

Czytaj więcej