PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe są wdrażane od lipca 2019. W zależności od ilości zatrudnianych pracowników, różni się data wdrożenia PPK. Pracodawca ma obowiązek wpłacać na rachunek PPK pracownika 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. 

[Dane aktualne na 6.03.2020]

[ZAKOŃCZONY] I etap dotyczy firm zatrudniających co najmniej 250 osób

Początek: 1 lipiec 2019

Terminy:

– umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 25 października 2019 r.,

– umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

II etap dotyczy firm zatrudniających co najmniej 50 osób. 

Początek 1 stycznia 2020.

Terminy zawarcia umów:

– umowa o zarządzanie PPK − do 24 kwietnia 2020 r.,

– umowa o prowadzenie PPK − do 11 maja 2020 r.

III etap dotyczy firm zatrudniających co najmniej 20 osób.

Początek: Lipiec 2020

Terminy zawarcia umów:

– umowa o zarządzanie PPK − do 27 października 2020 r.,

– umowa o prowadzenie PPK − do 10 listopada 2020 r.

IV etap obejmuje pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (niezależnie os ilości zatrudnionych).

Początek: 1 stycznia 2021

Terminy zawarcia umów:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

  •  umowa o zarządzanie PPK –  do 26 marca 2021 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 kwietnia 2021 r.

dla pozostałych podmiotów:

  • umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021 r.

Źródło: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html