Bon na cyfryzację jest doskonałą możliwością na pozyskanie środków na wdrożenie systemu HRappka!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Celem bonu na cyfryzację jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie w przedsiębiorstw w transformacji cyfrowej. Zachęcamy do wdrożenia w firmie systemu HRappka  w ramach bonu cyfryzacyjnego.

Bon na cyfryzację – na co można wykorzystać

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych

W ramach bonu cyfryzacyjnego warto uwzględnić wdrożenie systemu HRappka. Pozwala on wprowadzić automatyzację procesów kadrowych, m.in.

Funkcjonalności systemu umożliwiają ograniczenie bezpośredniego kontaktu między pracownikami oraz pozwalają walczyć ze skutkami pandemii. Co więcej, system pozwala zaplanować przyszłe procesy kadrowe oraz zabezpieczyć przedsiębiorstwo na wypadek kolejnych kryzysów.

Dla kogo bon cyfryzacyjny?

Bon na cyfryzacje dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Można otrzymać 85% wartości realizowanego projektu (15% wkładu własnego). Maksymalna kwota, którą można otrzymać to 255 000 zł.

Do kiedy można aplikować?

Wnioski można składać do 5 października 2021 do godziny 16:00.

Źrodło:

Zwiększ efektywność działu HR z systemem HRappka!

  • Rekrutacja pracowników
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Kadry i płace
  • Ewidencja czasu pracy
  • Portal pracowniczy

Testuj 14 dni bez opłat!