We wrześniu wprowadziliśmy kilka ciekawych nowości, o których przeczytasz w dalszej części artykułu. System HRappka jest systematycznie usprawniany, a o wszystkich najnowszych ulepszeniach przeczytasz tutaj.

Jeszcze szybsza weryfikacja czasu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Na profilu pracownika dodaliśmy pełne informacje na temat dokumentów legalizacyjnych cudzoziemca. Panele zawierają informacje dotyczące:

  • Terminów ważności danego typu dokumentu (np. Zezwolenie na pracę typu A, Karta pobytu)
  • Uwzględnienia konfiguracji podczas wyliczania daty ważności legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca
  • Uwzględnienia dokumentów w trakcie wyliczania czasu legalizacji oraz co należy zrobić, aby były brane pod uwagę

Szczegóły symulacji wynagrodzenia na grafiku

W celu sprawnego tworzenia symulacji wynagrodzenia na podstawie czasu pracy pracownika na grafiku dodaliśmy informacje o szczegółach godzin pracy i symulacji rozliczenia pracownika, w tym:

  • szczegóły wynagrodzenia w danym okresie (szczegółowe informacje dotyczące kwoty i w jaki sposób została obliczona, suma godzin pracy (w tym nadgodzin 100%, nadgodzin 50% oraz nieobecności)
  • parametry uwzględnione podczas wyliczania wynagrodzenia pracownika z możliwością sprawdzenia źródła przypisanego do danego parametru (np. z ustawień firmy, Umowy, czy konfiguracji Klienta)

Nowe uprawnienia użytkowników

Poszerzyliśmy możliwości konfiguracji uprawnień użytkowników  (m.in. do Klientów, Pracowników, Rekrutacji). Najciekawsze zmiany:

  • do większości uprawnień zostało dodane pole “Zakres”, które pozwala jeszcze dokładniej konfigurować uprawnienia Użytkowników do wybranych modułów (m.in. podglądu, edycji, dodawania, czy usuwania encji)
  • Nowa opcje uprawnień do przedmiotów „W zależności od typu przedmiotu" pozwala dawać użytkownikom różne uprawnienia w zależności od typów przedmiotów
  • Wielofirmowość: dodaliśmy opcje przypisania i wczytywania uprawnień firmy/firm do konkretnych użytkowników. Opcje „Wczytaj uprawnienia z firmy" oraz „Zastosuj uprawnienia do firm" pozwalają na znacznie sprawniejszą konfiguracja uprawnień użytkownika na wszystkich powiązanych firmach bez konieczności przelogowywania się do innych firm.
  • Uprawnienia do umów rozbudowaliśmy o dodatkowe opcje: Podgląd, Edycja, Dodawanie, Usuwanie. Umożliwiliśmy również konfiguracje różną konfigurację uprawnień do umów w zależności od typu umowy.

Plan szkolenia na wydruku BHP

Ustawienia > Szablony BHP > Plan szkolenia dodaliśmy możliwość definiowania planów szkolenia BHP, które mogą generować się na wydruku szkolenia BHP.