Z roku na rok polskie firmy rekrutują i zatrudniają coraz większą ilość cudzoziemców ze wschodu. Najczęściej pada na narodowości, których obowiązuje tzn. uproszczona ścieżka legalizacyjna, czyli zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym artykule skupię się na profilu migranta zarobkowego z Ukrainy na podstawie projektu badawczego „Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy” oraz raportu „Kryteria wyboru ofert pracy przez pracowników z Ukrainy„, stworzonego przez agencję pracy Worksol.

Lepsze poznanie person, które rekrutujemy i zatrudniamy, może pomóc w efektywniejszej rekrutacji cudzoziemców, a zapewnienie cudzoziemcom warunków pracy i pobytu, które są dla nich zadowalające może wpłynąć na polecenie firmy znajomym i zwiększenie ilości kandydatów do pracy. Jak pokazuje raport Worksol, aż 80% ukraińców czerpie informacje o pracodawcy od osób, którego u niego pracują, a jedynie 20% wyszukuje takie informacje w internecie.

Dlaczego wyjeżdżają?

Aż 76% ankietowanych obywateli ukrainy wyjeżdża do pracy w związku z trudną sytuacją na Ukrainie. Głównie ma na to wpływ sytuacja gospodarcza na Ukrainie oraz niskie zarobki.

Jakie mają kompetencje?

Jak wynika z raportu 52% respondentów stanowiły osoby z wyższym lub niepełnym wyższym wykształceniem. Ze względu na trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie (22,9%), nieznajomość języka polskiego (21.6%) lub brak zapotrzebowania na wyuczony zawód (18.7%) aż 77% Ukraińców pracuje w Polsce poniżej swoich kwalifikacji. Najczęściej, ankietowani posiadają kompetencje w branży budowlanej, są finansistami, pedagogami, pracownikami służby zdrowia itp.

Czego oczekują od agencji pośrednictwa pracy?

Aż 63% migrantów zarobkowych korzystało z usług agencji zatrudnienia. Ponad 22% z nich zostało oszukanych już na etapie rekrutacji. Za najczęstszy powód oszustwa podawano całkowitą niezgodność rzeczywistych i deklarowanych warunków pracy.

Ponad 36% ankietowanych oczekuje od agencji pomocy w adaptacji, 12,3% kursów językowych, 12% kursów zawodowych. Inne oczekiwania to m.in. pomoc w poszukiwaniu pracy w zawodzie, możliwość awansu, wsparcie konsultacyjne podczas pracy.

Jakie zalety i trudności widzą migranci z Ukrainy w Polsce?

Aż 64.1% ankietowanych planuje pracować za granicą. Co więcej, 59,4% z nich chce kontynuować zatrudnienie w naszym kraju. Za wybraniem Polski przemawia położenie geograficzne. Bliskość naszego kraju do Ukrainy powoduje brak różnić kultowych, również bariery językowej. Ponadto, na korzyść pracy w Polsce przemawiają również pozytywne doświadczenie oraz poziom wynagrodzenia.

Największymi trudnościami wśród ankietowanych okazała się nieznajomość języka, ciężkie warunki pracy, tęsknota za rodziną oraz warunki bytowe.

Najczęstszym powodem osób, które nie chcą kontynuować zatrudnienia poza granicami Ukrainy jest sytuacja rodzinna. Co więcej, jest to również najczęstsza odpowiedź na pytanie co zmusiłoby Pana/ Panią do rezygnacji z pracy w Polsce.

Co przekona Ukraińców do pozostania w Polsce na dłużej?

Najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że przekonałoby ich wyższe wynagrodzenie oraz możliwość nabycia nieruchomości mieszkalnych oraz znajomość języka.

Najważniejsze czynniki podczas pracy

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest fundamentalną kwestią, dla których Ukraińcy migrują do Polski. Nic więc dziwnego, że aż 52% ankietowanych wskazało, że właśnie to jest dla nich w pracy najważniejszą kwestią.

Co więcej, raport agencji Worksol pokazuje, że aż 71% ankietowanych woli zarabiać więcej przez 3 miesiące, niż 500 zł miesięcznie mniej, ale z zapewnioną pracą na stałą. W ankiecie dotyczącej tego ile więcej trzeba by było im zapłacić, aby zmienili pracę, z której są zadowoleni – jedynie 21% odpowiedziało, że 500 zł, a 79%, że 1000 zł więcej. Pokazuje to, jak ważna jest atmosfera w pracy i docenianie pracownika – jeżeli oferujemy lekko niższe stawki niż konkurencja, to i tak możemy zatrzymać u siebie pracownika, jeżeli będzie on szczęśliwy.

Oba raporty pokazują, że dla Ukraińców ważniejsze od stabilnego zatrudnienia są wyższe zarobki. Jednak jak pokazuje raport Worksol, nie za każdą cenę. Aż 100% ankietowanych cudzoziemców woli legalną pracę za niższą pensję, niż lepiej płatną pracę na czarno.

Czas pracy

Najwięcej migrantów z Ukrainy chciałoby pracować 8 lub 8 – 10 godzin dziennie. Co więcej, znaczna większość nie chciałaby pracować bez dni wolnych od pracy. Co więcej, wiele osób uznaje za zaletę grafik pracy bez nocnych zmian.

Darmowe zakwaterowanie

Jest to trzecia najczęściej wybierana odpowiedź przez ankietowanych. Samodzielne szukania mieszkania bywa dla osób nieznających języka polskiego trudne i również stresujące. Wydaje się więc, że bezpłatne i zorganizowane przez pracodawcę zakwaterowanie wydaje się być znacznym usprawnieniem.

Jednakże, raport „Kryteria wyboru ofert pracy przez pracownika z Ukraińców” stworzony przez agencję pracy Worksol pokazuje, że 65% badanych ukraińców woli zarabiać 3 tys. zł i nie mieć zapewnionego mieszkania, a tylko 29% woli zarabiać 2.5 tys zł i otrzymać darmowe zakwaterowanie.

Co możemy zrobić, aby Ukraińcy czuli się w Polsce bardziej komfortowo?

Najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że oczekują wprowadzenia bezpłatnych kursów językowych. Co więcej, aż 31% osób uważa, że w prowadzenie infolinii i konsultacji prawnych w ich języku ojczystym sprawią, że poczują się oni w Polsce lepiej.

Co więcej, niewiele więcej niż połowa ankietowanych (51,6%) posiada bliskich lub znajomych wśród polaków. To niewiele. Przez brak znajomości z Polakami Ukraińcy mogą się czuć wyobcowani lub nieakceptowani. Dzieje się tak ponieważ najczęściej są oni asymilowani i kwaterowani we wspólnych mieszkaniach. Często długi czas pracy sprawia, że nie są oni zainteresowani tworzeniem relacji poza pracą.

Persona – kim jest typowy migrant zarobkowy z Ukrainy

 

Płeć: Mężczyzna (60.2%)

Wiek: 18-29 lat (37.8%) oraz 30-39 (30.5%)

Wykształcenie: zawodowe (33%) lub wyższe (31.3%)

Region zamieszkania: zachód (34.2%) lub centrum Ukrainy (31.5%)

Rodzaj miejscowości: miasto (68.7%)

Stan cywilny: żonaty/mężatka (52%)

Czy ma dzieci: Tak (57.4%)

Źródła informacji: