Epidemia koronawirusa a Prawo Pracy. Jak reagować?

Odnotowuje się coraz więcej zakażeń koronawirusem zarówno w Polsce, jak i na świecie. W Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego.  Ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się wirusa, eksperci są pewni, że w Polsce pojawi się coraz więcej zachorowań.

Jak powinien zareagować pracodawca, by zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy, a jakie pracownika?

Zlecenie pracownikowi pracy w domu lub zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy.

Po pojawieniu się wirusa Covid-19 w Europie, coraz więcej firm zaczęło się wdrażać działania profilaktyczne, które mają zredukować szanse zarażenia się wirusem w miejscu pracy.

Home office 

Wiele światowych korporacji zleca pracownikom pracę zdalną. Home Office jest coraz częstszą praktyką stosowaną również przez polskie firmy.

Jest to legalne – reguluje to ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Przy podejmowaniu decyzji wiążące powinny być zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Wysłanie pracownika na badania

Zaleca się, aby każdy z minimalnym podejrzeniem zakażenia zgłosił się do lekarza, szczególnie jeżeli na co dzień pracuje w otoczeniu innych osób. Jednak nawet jeżeli pracownik wrócił z kraju, o podwyższonym ryzyku zakażenia, pracodawca nie ma prawa zmusić go do badania bez jego zgody. 

Wysłanie pracownika na zaległy urlop

Ta opcja jest legalna jedynie za zgodą pracownika. Jeżeli pracownik nie ma zaległego urlopu to pracodawca nie może zobowiązać podwładnego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Zwolnienie z obowiązku wypełniania zadań

Takie zwolnienie jest uzasadnione, gdy ryzyko zakażenia jest duże, a pracownik nie może wykonywać pracy z domu. Dotyczy to m.in. pracowników fizycznych, produkcyjnych, czy sprzedawców. Jak takie przypadki rozliczyć – zapraszamy do naszego wpisu o stanowiskach ZUS i PIP w obliczu pandemii COVID-19.

Odmowa podróży służbowej

Obecnie loty są odwołane, a przekraczanie granic ograniczone. [dane na 20.03.2020]

Zasadność wszystkich decyzji podejmowanych w związku z epidemią koronawirusa powinna być podjęta na podstawie komunikatów z:

Podejrzenie zakażenia koronawirusem a zwolnienie L4 i rekompensata (informacja z ZUS)

Osoby, które wróciły z krajów o podwyższonym ryzyku i mają podejrzenie zakażenia wirusem to:

  • jeśli jest to podejrzenie potwierdzone, czyli osoba trafia na oddział, to przysługuje jej z tytułu nieobecności w pracy zwolnienie i rekompensata z ZUS,
  • jeżeli podejrzenie zarażeniem się nie potwierdzi, ale osoba była zgodnie z procedurami objęta kwarantanną, również rodzicowi dziecka, które ma takie podejrzenie lub jest objęte kwarantanną, przysługuje świadczenie z ZUS. 

Pracownik, który został objęty kwarantanną powinien dostarczyć pracodawcy dokument dotyczący decyzji o kwarantannie. Będzie on podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach.