Delegowanie pracowników za granicę w 2019

Z roku na rok rośnie ilość pracowników delegowanych z Polski do innych krajów UE. Najczęściej delegowani są pracownicy do pracy w branży budowlanej oraz do opieki nad osobami starszymi.

Formalności związane z delegowaniem pracowników

Delegowany pracownik podlega polskim zasadom i ubezpieczeniu ZUS, dlatego delegując pracownika za granicę powinieneś uzupełnić wniosek A1 do ZUS. Co więcej powinieneś złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego). Dzięki karcie EKUZ ubezpieczenie będzie obowiązywało również za granicami Polski. Ważnym zadaniem jest pilnowanie czasu w delegacji, ponieważ jego przekroczenie może skutkować karami. Należy pamiętać, że czas w delegacji jest jedynie czasem wykonywania obowiązków służbowych. Nie wlicza się w niego podróż, za którą i tak należy pracownikowi zapłacić.

Rozliczanie delegacji

Aby rozliczać się w Polsce, przewidywany okres delegacji nie powinien przekroczyć 24 miesięcy (artykuł 12 Rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Jednak zgodnie z artykułem 16 Rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: “1. Dwa lub kilka Państw Członkowskich, właściwe władze tych Państw Członkowskich lub organy wyznaczone przez te władze mogą przewidzieć, za wspólnym porozumieniem, w interesie niektórych osób lub niektórych grup osób, wyjątki od przepisów art. 11 do 15.”

Delegowanie pracowników za granicę – szkolenia

Jeżeli myślisz o delegowaniu pracowników do pracy za granice Polski, warto wybrać się na szkolenie czy konferencję w tym temacie. Jest to popularny sposób zdobywania i aktualizacji wiedzy prawnej w tym zakresie. Szkolenia w zakresie delegowania pracowników są organizowane w wielu większych miastach Polski oraz on-line.

System kadrowy dopasowany do potrzeb firm delegujących pracowników

System HRappka to program dla agencji pracy idealnie dopasowany do potrzeb firm delegujących pracowników poza granice Polski. Z naszym systemie w kilka chwil wystawisz A1, EKUZ czy oświadczenia oraz dopilnujesz czasu w delegacji.

Deleguj pracowników za granicę jeszcze szybciej i łatwiej!

  • Sprawne zarządzanie pracownikami
  • Standaryzowane szablony CV
  • Generowanie zezwoleń i oświadczeń 

Testuj 14 dni bez opłat!