System HR służy do zarządzania zarówno rekrutacją, jak i procesem zatrudnienia kandydata. Musi on dopasowywać się do potrzeb użytkowników, również tych wynikających z nowych przepisów prawnych. 

Niestety, nowe przepisy niejednokrotnie zmniejszają efektywność pracy i wypracowanych już procesów HRowych. Zadaniem systemu HR jest maksymalna automatyzacja zadań. Dopasowanie systemu do obowiązującego prawa niejednokrotnie wymaga wypracowania nowych procesów, które usprawnią pracę użytkowników.

Automatyzacja procesu rekrutacji

Automatyzacja procesu rekrutacji pozwala oszczędzić czas rekruterów oraz poprawić candidate experience. Automatyczne tworzenie profili kandydatów w systemie, autorespondery z możliwością wysłania podziękowania za aplikację do kandydata sprawiają, że czują się oni zaopiekowani. Sprawne prowadzenie rekrutacji jest doceniane przez kandydatów. Gdy mają oni duży wybór, zdecydują się wybrać tę firmę, która do tej pory wydała im się najbardziej przyjazna, i z której wartościami się utożsamiają.

Personalizacja w rekrutacji

Wysyłka spersonalizowanych e-maili (np. z imieniem kandydata), informowanie o statusie aplikacji nawet w sytuacji, gdy została ona odrzucona, powoduje, że kandydat nie zrazi się do firmy i z pewnością prześle ponownie swoją aplikację. Warto dbać o kandydatów, szczególnie w czasach, gdy mają oni duży wybór

Legalizacja cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców jest coraz bardziej popularną formą zapełniania wakatów. Szczególnie jeżeli chodzi o pracę fizyczną, pracę tymczasową, taką jak praca na magazynie, czy produkcji. Pomimo kryzysu spowodowanego pandemią, wiele firm decydowało się na zatrudnianie cudzoziemców, mimo obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu Polskiej granicy. 

Legalizacja pobytu i pracy jest dość skomplikowana. Usprawnienie tego procesu, m.in poprzez: 

  • generowanie i wysyłkę zezwoleń, czy oświadczeń na pracę,
  • tworzenie przypomnień dotyczących końca zezwoleń,
  • ostrzeżenia przy wystawianiu umów

pozwalają znacznie skrócić czas przygotowywania dokumentów legalizacyjnych dla cudzoziemca oraz dbać o zgodność jego zatrudnienia z polskim prawem.

Trendy w rozwoju dotyczą płynnego prowadzenia procesu rekrutacji, personalizacji komunikacji z kandydatami oraz usprawnienia legalizacji cudzoziemców. Nacisk kładziony jest na przyspieszenie rekrutacji i sprawnej komunikacji, co wpływa na zadowolenie kandydatów.

Dowiedz się więcej:

Zwiększ efektywność procesów HR z HRappka.pl!

  • Rekrutacja
  • Kadry i płace
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Delegowanie pracowników