Zmiana czasu na zimowy a wynagrodzenie pracownika 2022

W nocy 30 października przestawimy zegarki z godziny 3:00 na 2:00. To procedura odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla wielu osób to „dodatkowa" godzina na poranny sen, natomiast dla pracodawców bywa problematyczna. Powstają pytania na temat kwestii rozliczenia czasu pracy pracowników na nocnych zmianach. Jak rozliczyć pracownika pracującego w podstawowej normie czasu pracy? Kiedy pracownikowi należy się nadgodziny z przekroczenia dobowego? Zapraszamy do lektury.

Czas letni i zimowy w Polsce

Czas letni i zimowy w Polsce funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 16, poz. 144) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021 (Dz. U. poz. 1833).

Przejście z czasu letniego na zimowy polega na cofnięciu zegarków o jedną godzinę (z 3:00 na 2:00), natomiast przejście czasu z zimowego na letni polega na przestawieniu zegarków o jedną godzinę „do przodu" (z 2:00 na 3:00)

W 2022 roku czas letni środkowoeuropejski odwołuje się 30 października.

Z powodu przesunięcia czasu, następuje przekroczenie obowiązującego pracownika w tym dniu czasu pracy – jeżeli pracuje w porze nocnej.

Praca na nocnej zmianie w trakcie zmiany czasu letniego na zimowy

W związku ze zmianą czasu na zimowy, pracownicy na nocnych zmianach pracują 1 godzinę więcej. W przypadku pracy w podstawowych normach czasu pracy (8 godzin), kolejna godzina pracy stanowi nadgodzinę z przekroczenia dobowego.

Oznacza to, że pracownikowi pracującemu w godzinach nocnych, przysługuje:

  • normalne wynagrodzenie + wypłata dodatku za pracę w nadgodzinach z przekroczenia dobowego w wysokości 100% lub

  • dodatkowy czas wolny (w wymiarze 1:1, jeżeli z wnioskiem o wolne wystąpił pracownik lub w wymiarze 1,5:1, jeżeli udzielenie czasu wolnego wynika z inicjatywy pracodawcy)

Co więcej, należy pamiętać, że za godziny nocne pracownikowi należy się dodatek nocny – w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wypłata dodatku za nadgodziny powinna nastąpić w momencie wypłacania wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiły nadgodziny.

Oddanie czasu wolnego następuje do końca okresu rozliczeniowego (w którym nastąpiły nadgodziny) – jeżeli to pracodawca udziela czasu wolnego. Natomiast, w przypadku wniosku pracownika, odbiór czasu wolnego może zostać przesunięty do następnego okresu rozliczeniowego.

Co w przypadku, gdy nie została przekroczona dobowa norma czasu pracy?

Jeżeli pracownik miał zaplanowane do przepracowania 6 godzin, a w związku ze zmianą czasu przepracował 7 godzin, to nie została przekroczona dobowa norma czasu pracy. Oznacza to, że nadgodzina wynika z przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. W tym przypadku liczba przepracowanych godzin nadliczbowych rekompensowana jest 100% dodatkiem do wynagrodzenia.

Ustalenie nadgodzin i wypłata dodatku następuje pod koniec danego okresu rozliczeniowego.

Wyliczanie godzin nadliczbowych w systemie HRappka

W programie kadrowo-płacowym HRappka nie musisz martwić się o prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia pracownika – również w przypadku pracy w nocy, czy pracy w godzinach nadliczbowych.

W naszym programie sprawdzisz, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w danym miesiącu. W przypadku pracy godzinę dłużej system prawidłowo wyliczy wynagrodzenie – w oparciu o umowę pracownika oraz jego grafik pracy. W HRappce rozliczysz także pracownika, który jest wynagradzany stawką godzinową.

W programie kadrowym HRappka wygenerujesz listę płac, wyślesz paczki przelewów do pracowników oraz paski płacowe. W naszym kalkulatorze wynagrodzeń policzysz wysokość wynagrodzenia brutto i netto, dodasz dowolny typ umowy i składki ZUS/NFZ (np.emerytalna, chorobowa, czy Fundusz Pracy).

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

  • Przejrzyste profile pracowników
  • Generowanie umów i dokumentów
  • Ewidencja czasu pracy
  • Elektroniczne wnioski urlopowe
  • Rozliczanie pracowników
  • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Zmiana czasu z zimowego na letni bywa kłopotliwa podczas wyliczania wynagrodzenia – w przypadku pracowników pracujących w nocy. Pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikom całość wynagrodzenia (mimo, ż pracownicy realnie pracują godzinę krócej), wynika to z gotowości pracowników do świadczenia pracy, której nie mogą wykonać ze względu na zmianę czasu. Natomiast w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni powoduje przekroczenie w tym dniu wymiaru czasu pracy (w przypadku pracowników pracujących w nocy).