Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z reguły powinny pracować nie więcej niż 8 godzin dziennie oraz 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Natomiast przedłużony dobowy wymiar czasu pracy to najczęściej 12 godzin.

Praca, która świadczona jest ponad obowiązującą pracownika normę czasu pracy, definiowana jest jako praca w godzinach nadliczbowych (Kodeks pracy art.151). Należy się za nią normalne wynagrodzenie plus dodatek za nadgodziny. Wysokość dodatku za nadgodziny zależy od tego, w jaki dzień/dni przypadała praca ponad normę.

Pobierz paczkę dokumentów potrzebnych do zatrudnienia pracownika

Na podany adres email wyślemy Ci dokumenty potrzebne do zatrudnienia pracownika w edytowalnym formacie .doc

Kiedy praca w nadgodzinach jest możliwa?

Kodeks pracy przewiduje dwie możliwości pracy po godzinach:

 • w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
 • w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy

Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownik pracujący ponad przyjętą normę czasu (wynikającą z obowiązującego pracownika systemu czasu pracy) ma prawo do rekompensaty w formie:

 1. Czasu wolnego
  • jeżeli pracownik zawnioskował o taką formę rekompensaty, to należy mu się tyle czasu wolnego, ile wynosiły nadgodziny (1:1)
  • jeżeli pracodawca wyszedł z taką inicjatywą, to czas wolny powinien wynosić 150% wymiaru nadgodzin (1:1,5)
 2. Wynagrodzenia, jeśli nadgodzin nie da się rozliczyć czasem wolnym
  • w skład wynagrodzenia wchodzi podstawa, czy normalne wynagrodzenie za nadgodziny plus 100% lub 50% wynagrodzenia (w zależności od tego, w jaki dzień wystąpiła praca w nadgodzinach)

Normalne wynagrodzenie za nadgodziny

W skład normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wchodzi:

 • wynagrodzenie zasadnicze (wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną)
 • inne składniki wynagrodzenia, takie jak stała premia, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w porze nocnej i inne

W jaki sposób ustalić wysokość normalnego wynagrodzenia za 1 godzinę nadliczbową?

 1. W pierwszym kroku należy zsumować stałe składniki wynagrodzenia z miesiąca, w którym wystąpiły nadgodziny
 2. Następnie należy podzielić tę kwotę przez wymiar czasu pracy w tym okresie

Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 5000 złotych. Oprócz tego dostaje również dodatek specjalny w wysokości 250 zł. Pracuje w podstawowym systemie czasu pracy – 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.

W maju 2022 roku do przepracowania było 168 godzin. Pracownik kończył ważny projekt i dwa razy został po pracy – po 2 godziny.

Ile wynosi normalne wynagrodzenie za 4 godziny nadliczbowe?

(5000 zł + 250 zł ) : 168 = 31,25 zł (kwota za 1 godzinę nadliczbową)

31,25 zł x 4 = 125 zł – podstawa do obliczenia dodatku za godziny nadliczbowe

Dodatek za nadgodziny

Dodatek za nadgodziny przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę, w przypadku pracy w nocy, niedziele i święta (które nie są dla pracownika dniami pracy) oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi (za pracę w święto lub niedzielę).

W każdy inny dzień dodatek wynosi 50% wynagrodzenia za pracę.

Oznacza to, że pracownik za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje swoje standardowe wynagrodzenie plus dodatek za nadgodziny (100 lub 50%).

Bazując na powyższym przykładzie: mamy pracownika, który pracował przez dwa dni po 10 godzin. Były to normalne dni pracy, dlatego pracownikowi należy się 50% dodatku za nadgodziny.

Pracownik powinien otrzymać za 4 dodatkowe godziny pracy normalne wynagrodzenie (125 zł) + dodatek (50% z 125 zł = 62,50 zł), czyli 187,50 zł.

Czytaj więcej:

Wypłata dodatku za nadgodziny

Ustalenie, czy pracownik przekroczył tygodniową normę czasu pracy, następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W przypadku okresu rozliczeniowego kilkumiesięcznego może dojść do sytuacji, że dodatek za nadgodziny wypłacony zostanie w innym miesiącu, niż wystąpiły nadgodziny.

Policz liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych w systemie HRappka

Rozliczenia pracowników oraz wyliczanie tego, jaka jest liczba przepracowanych godzin nadliczbowych w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie musi być skomplikowane. Program kadrowo-płacowy HRappka automatycznie obliczy wynagrodzenie pracownika wynikające z rozkładu czasu pracy w danym miesiącu – wraz ze wszystkimi dodatkami.

W systemie kadrowo-płacowym HRappka wystawisz pracownikom umowy, wygenerujesz listy płac, paski wynagrodzeń oraz wyślesz paczki przelewów.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Dodatek za nadgodziny (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe) oblicza się biorąc po uwagę wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania stawką godzinową lub miesięczną. Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających na dzień wolny od pracy i święta, należy się pracownikowi dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia (oprócz normalnego wynagrodzenia) a za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu – 50%. Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych może wyjść od pracodawcy lub pracownika. Nadgodziny w wysokości 100% wynagrodzenia potocznie nazywa się setkami, a nadgodziny w wysokości 50% wynagrodzenia – pięćdziesiątkami. Z artykułu dowiesz się jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – jak obliczyć setki i jak obliczyć pięćdziesiątki.