Polski Ład w pigułce

Polski Ład to rządowy program obudowy gospodarki, która została znacznie nadwyrężona z powodu pandemii COVID-19. Rząd deklaruje, że głównym celem wprowadzanych jest zniwelowanie nierówności między społeczeństwem oraz poprawienie jakości życia (źródło www.gov.pl). Zmiany dotyczyć będą służby zdrowia, podatków i zarobków. Zmiany w podatkach zaczną wchodzić w życie od 1 stycznia 2022 roku i właśnie z tego powodu wielu przedsiębiorców obawia się początku roku. Kto straci na przemianach, a kto zyska? Czy naprawdę polskie rodziny staną się bogatsze? Zapraszamy na Polski Ład w pigułce.

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń

Kwota wolna od podatku

Podniesiona zostanie kwota wolna od podatku (czyli kwota rocznego dochodu, który nie jest objęty obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego) do 30 tysięcy złotych (dotychczas było to 8 tys. zł). Oznacza to, że osoby o niskich i średnich dochodach zapłacą niższe podatki. Rząd szacuje, że na tej zmianie skorzysta około 18 mln Polaków.

Do tej pory kwota wolna od podatku była degresywna, czyli im więcej zarabiamy, tym jest niższa. Natomiast ta zaproponowana w Polskim Ładzie ma być kwotą stałą, czyli roczny próg wynosi 30 tysięcy złotych – dotyczy ona każdego i wynosi 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Wszyscy zarabiający powyżej tej kwoty zapłacą podatek od nadwyżki.

Z podniesienia kwoty wolnej od podatku skorzystają przedsiębiorcy prowadzące małe firmy lub jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się na zasadach ogólnych. Warunkiem jest nieprzekraczanie dochodu 6000 zł miesięcznie.

Od kiedy: 1 stycznia 2022.

Podniesienie progu dochodów skali podatkowej

Podwyższony zostanie drugi próg podatkowy (z 85 528 zł do 120 000 zł). Oznacza to, że do kwoty 120  000 zł stawka podatku wynosić będzie 17%, a powyżej tej kwoty 32%.

Od kiedy: 1 stycznia 2022.

Emerytury bez podatku

Z kwotą wolną od podatku związane są zmiany w opodatkowaniu emerytur. Emerytury i renty, które wynoszą do 2500 złotych miesięcznie, nie będą opodatkowane. Pozostałe osoby (otrzymujące emeryturę lub rentę powyżej tej kwoty) zapłacą podatek tylko od różnicy.

Od kiedy: 1 stycznia 2022.

Opłacanie i odliczanie składki zdrowotnej

Największą i najbardziej niekorzystną zmianą Polskiego Ładu jest nowy sposób obliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy będą podlegać obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej, tak jak ich pracownicy. W skrócie oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku wzrosną koszty dla przedsiębiorców.

Do tej pory przedsiębiorcy odprowadzali składkę ryczałtową (czyli 75% podstawy przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku). Po wprowadzaniu Nowego Ładu nie będzie takiej możliwości – składka będzie uzależniona od uzyskanego dochodu. Co więcej, składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku.

Mówiąc w skrócie: im większe zarobki, tym większa składka zdrowotna, a koszty wzrosną nawet do kilku tysięcy złotych. Najwyższe składki opłacą przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym (19%), a najlepszym rozwiązaniem będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Od kiedy: 1 stycznia 2022.

Terminy rozliczania składek ZUS

Zmienione zostaną terminy rozliczania składek ZUS:

 • do 5 dnia miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • do 15 dnia miesiąca – płatnicy składek, osobowość prawna
 • do 20 dnia miesiąca – pozostali płatnicy składek

Od kiedy: 1 stycznia 2022.

Ulga podatkowa dla klasy średniej

Wprowadzona zostanie ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej, w celu zrekompensowania niekorzystnych zmian związanych z brakiem możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Od dochodu danej osoby odliczona będzie kwota, uzależniona od poziomu rocznych dochodów (od 68 412 zł do 133.692 zł.)

Pod uwagę będą brane miesięczne przychody:

 • od 5 701 zł do 8 549 zł oraz
 • od 8 549 do 11 141 zł

Od kiedy: 1 stycznia 2022.

PIT 0

PIT 0 to ulga, która będzie zwalniać z podatku przychody uzyskane w roku podatkowym, w kwocie nieprzekraczającej 85 528 zł. Rozszerzony (do tej pory dotyczy to osób do 26 roku życia) zostanie o:

 • seniorów (kobiety po 60 r.ż i mężczyźni po 65 r.ż.)
 • rodziny 4+
 • osoby powracające z zagranicy

Zamiany w opodatkowaniu mieszkań

Od 2022 roku rozliczenie podatku za mieszkanie będzie możliwe tylko na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (a nie z przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych). Stracą te osoby, które otrzymywały wysoki dochód z tytułu wynajmu (i umowa nie jest zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Rozliczanie się podatkiem zryczałtowanym nie pozwala również na skorzystanie z kwoty wolnej od podatku.
Od kiedy: 1 stycznia 2022.

Zniesienie limitu dla specjalistów

Od 1 lipca 2021 roku zniesione zostały limity wizyt (finansowania przez NFZ) u specjalistów. Placówki medyczne dostały zapewnienie, że otrzymają wynagrodzenie od wszystkich udzielonych świadczeń.

Od kiedy: II połowa 2021.

7% PKB na zdrowie

To 6-letni plan rządu, zakładający, że w tym czasie wydatki na zdrowie zostaną zwiększone o 7%. Pieniądze mają zostać wydane na inwestycje, cyfryzację, modernizację infrastruktury, nowe kadry i terapie, zwiększenie wynagrodzenia dla służb medycznych.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Plan Polskiego Ładu zakłada ułatwienie finansowania własnego mieszkania dla osób, które chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego; osób, które szukają mieszkania na rynku wtórnym oraz tych, które chcą wybudować dom.

Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantować ma wkład własny do 20% – do kwoty 100 tys. zł przez minimalnie 15 lat. Ponadto BGK ma pomóc w spłacie kredytu, w przypadku urodzenia drugiego dziecka (20 tys. zł) oraz trzeciego i kolejnego (60 tys. zł).

Od kiedy: IV kwartał 2021.

Dom bez formalności

Ułatwiona została procedura budowy małych domów jednorodzinnych – do 70 m2. Odbywać ma się ona na zasadzie zgłoszenia, bez wnioskowania o pozwolenie na budowę oraz zatrudniania kierownika budowy i prowadzania dziennika budowy.

Od kiedy: IV kwartał 2021.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma na celu zachęcenie młodych osób do posiadania potomstwa i zakłada wprowadzenie dodatkowych świadczeń rodzinnych. Przysługiwać mają one na drugie i kolejne dziecko od 12 do 36 miesiąca życiamaksymalnie 12 tys. zł na dziecko.

Kwota ta nie jest uzależniona od zarobków w rodzinie i może być rozłożona na rok (1 tys. zł/ miesięcznie) lub na dwa lata (500 zł/ miesięcznie). Przeznaczona być powinna na wydatki związane z dzieckiem (żłobek, niania itp.)

Od kiedy: 1 stycznia 2022.

Program Inwestycji Strategicznych

W programie zawarte są dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. Powstanie tej inicjatywy związane jest z mniejszymi przychodami dla gmin, które napływać będą po zmianach podatkowych. Celem programu jest stworzenie nowych miejsc pracy, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych inwestycji na terenie gmin i ogólny rozwój przedsiębiorczości.

Od kiedy: III kwartał 2021.

Zmiany dla rolników

Od 2022 roku rolnicy mają dostać pomoc w postaci:

 • dopłat do paliwa rolniczego i wyższego zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze (zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego ze 100 do 110 litrów na 1 hektar użytków rolnych)
 • uwolnienia rolniczego handlu detalicznego (możliwość sprzedaży produktów na terenie całej Polski, zniesienie limitów dot. zbytu konsumentom finalnym oraz podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku dochodowego – dla niektórych produktów)

Małe Centra Nauki

Rząd planuje stworzyć 70 placówek podobnych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Proceder odbywać ma się na przestrzeni lat 2021-2024, obejmie całą Polskę i pochłonie 350 mln złotych.

Małe Centra Nauki mają na celu: wyrównanie poziomu edukacji, angażowanie dzieci i młodzieży w naukę, propagowanie działań naukowych wysokiej jakości oraz powstanie nowych miejsc pracy. Małe Centra Nauki to kontynuacja projektu SOWA (strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności).

Polski Ład – kto zyska, a kto straci?

Polski Ład to największa reforma w podatkach od lat. Dużo mówi się o tym, kto zyska i dostanie więcej. Oczywiście będą takie osoby i grupy społeczne. Jednak nie można zapominać, że rząd, aby coś dać, musi komuś zabrać. Dlatego na reformie wiele osób i firm straci, nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Kto może zyskać?

 • pracownicy posiadający niskie i przeciętne zarobki
 • emeryci i renciści
 • małe przedsiębiorstwa i jednoosobowe działalności gospodarcze, rozliczające się na podstawie podatku liniowego

Kto straci?

 • osoby o większych zarobkach (powyżej 7500 złotych)
 • większe przedsiębiorstwa o wyższych przychodach
 • podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym

źródło: www.gov.pl

Czytaj więcej:

Testuj 14 dni bez opłat!

Zautomatyzuj procesy kadrowo - płacowe i oszczędzaj czas z systemem HRappka!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów dotkną podatników rozliczających się podatkiem liniowym oraz osoby posiadające własne firmy (obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej od wynagrodzeń członków zarządów). Natomiast ustawa o podatku dochodowym mówi o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku z 8 000 złotych do 30 000 złotych. W planach jest również wprowadzenie korzystnego opodatkowania od przychodów zagranicznych – dla nowych inwestorów zagranicznych, którzy będą chcieli odprowadzać podatki w Polsce. Ułatwienia Polskiego Ładu dotyczyć mają również Podatkowych Grup Kapitałowych.