Informacja o warunkach zatrudnienia wzór 2023 / 2024 — co powinna zawierać?

Informacja o warunkach zatrudnienia to jeden z dokumentów, które pracodawca musi przedstawić i podpisać z pracownikiem. Przeczytaj, kiedy i jak należy podpisać ten dokument oraz jakie informacje powinien on zawierać. Pobierz nasz bezpłatny wzór informacji o warunkach zatrudnienia pracownika.

Czytaj więcej

Aneks do umowy o pracę: Wzór 2023 i omówienie

Pobierz nasz darmowy wzór aneksu do umowy o pracę w 2023 roku. Przeczytaj, co powinno się znaleźć w tym dokumencie i jakie są zasady sporządzania go. W środku znajdziesz również paczkę z dokumentami do zatrudnienia pracownika.

Czytaj więcej

Oświadczenie o równym traktowaniu – wzór 2023

Pobierz nasz darmowy wzór Oświadczenia o równym traktowaniu pracowników. Przeczytaj, co powinno się w nim znaleźć i w jaki sposób przekazać dokument pracownikom.

Czytaj więcej

👋