Rotacja pracowników blue collars jest problemem, z którym obecnie zmaga się wiele firm produkcyjnych.

Oto 5 powodów, dlaczego pracownicy odchodzą i sposoby, jak można im zapobiec:

Inne oczekiwania Kandydata wobec stanowiska i zakresu obowiązków

Częstym powodem rezygnacji z pracy pracowników tymczasowych jest brak spójności między oczekiwaniami pracownika wobec pracy a tym, jak praca wygląda tak naprawdę. Dlatego pamiętaj, aby poinformować kandydata o konkretnym zakresie obowiązków na stanowisku produkcyjnym w Twojej firmie. Warto to zrobić na początkowym etapie rekrutacji, kiedy Kandydat aplikując na stanowisko pracownik produkcji zapoznaje się z zamieszczoną przez Ciebie ofertę pracy. Aby móc jak najlepiej przedstawić zakres obowiązków na wybranym stanowisku skorzystaj z formularza aplikacyjnego w systemie HRappka. Dzięki temu możesz dokładnie opisać zakres obowiązków. To sprawi, że Twoja oferta pracy będzie zawierała wszystkie niezbędne dla pracownika informacje. Dodatkowo, możesz zorganizować krótką wycieczkę do firmy. Wtedy pokażesz Kandydatowi jak wygląda firma od wewnątrz. Kandydat również zobaczy co należy do zakresu codziennych czynności pracowników produkcji w Twojej firmie.

Brak stałego zatrudnienia pracownika

Wielu pracowników fizycznych nie ma pewności odnośnie stałości zatrudnienia. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na tę niepewność jest rodzaj zawieranej umowy. Praktyka pokazuje, że osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są bardziej związane z firmą, co zmniejsza ryzyko ich rotacji. Dlatego zastanów się, jaki rodzaj zatrudnienia jest bardziej atrakcyjny dla Twoich pracowników. Pomyśl, w jaki inny sposób możesz uatrakcyjnić warunki istniejące w już zawartej umowie.

Zarządzanie procesami HR

  • Rekrutacja i onboarding
  • Legalizacja cudzoziemców
  • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
  • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT

 Brak możliwości rozwoju w firmie

Niektórzy pracownicy mogą chcieć wiązać się z Twoją firmą na dłużej, ale niekoniecznie ze stanowiskiem, na które kiedyś zaaplikowali. Dlatego warto zadbać o to, żeby Twoi pracownicy mogli poszerzać i wzbogacać swoje umiejętności. Kompetencje te nie zawsze są związane ze stanowiskiem pracownika produkcji. W tym celu możesz stworzyć program szkoleń dla Twoich pracowników, tak żeby mogli się oni rozwijać, co przełoży się również na rozwój całej firmy.

Zaburzona relacja pracownik-brygadzista

Dobra atmosfera w pracy dla wielu pracowników jest priorytetem. Ważnym czynnikiem odpowiedniej atmosfery w firmie produkcyjnej jest relacja z brygadzistą lub mistrzem, która ma najsilniejszy wpływ na zachowanie pracownika. Zadbaj więc o działania, które będą miały na celu usprawnienie zarządzania pracownikami przez brygadzistów w Twojej firmie.

System premiowy w firmie

Zatrudniając pracowników blue collars, warto zadbać o stworzenie systemu premiowania dla tej grupy pracowników. Żeby ten system był efektywny, sprawdź, czy zasady przyznania dodatkowego wynagrodzeni są jasne dla pracowników. Zwróć uwagę na to, czy częstotliwość przyznawania premii jest jak najbardziej zbieżna czasowo z wynikami pracownika. Praktyka pokazuje, że najbardziej efektywnym systemem premiowania jest wynagradzanie pracownika bezpośrednio po osiągnięciu przez niego pozytywnego wyniku.

Brak komunikacji wewnętrznej w organizacji

Komunikacja w firmie jest potrzebna nie tylko kierownikom, żeby mogli usprawnić proces zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, ale też pracownikom, aby móc pracować efektywniej. Problemy związane z komunikacja często wiążą się z brakiem odpowiednich narzędzi do przekazywania informacji. W systemie HRappka znajdziesz ankietę pracowniczą, dzięki której możesz badać poziom zadowolenia pracowników w Twojej firmie. Ankietę możesz skonfigurować w najbardziej odpowiedni dla Ciebie sposób w zależności od tego, jaką informację chcesz uzyskać od pracownika. Na przykład możesz zapytać pracownika o ocenę atmosfery w pracy na 5-stopniowej skali lub poprosić o udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte.

Przeczytaj więcej: