Wymiar czasu pracy 2024 — tabela i omówienie

W artykule omawiamy czas pracy w 2024 roku. Ile godzin i dni pracy przypadnie w poszczególnych miesiącach? Jaki będzie wymiar czasu pracy dla pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych? Ile dni wolnych od pracy czeka nas w 2024 roku i kiedy będzie można odebrać dodatkowy dzień wolny? Odpowiadamy poniżej. 

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy

 1. Na początku mnożymy liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym przez 40 (muszą być to pełne tygodnie; miesięczny okres rozliczeniowy = 4 tygodnie)
 2. Następnie dodajemy 8 godzin za każdy dzień roboczy, który pozostał do końca okresu rozliczeniowego (bez uwzględniania sobót i niedziel) tzn. taki który wykroczył poza pełny tydzień, tzw. „dzień wystający
 3. Powyższe dni należy zsumować i ewentualnie odjąć 8 godzin za każde święto wolne od pracy, przypadające w innym dniu niż niedziela (dni świąteczne obniżające wymiar czasu pracy)

Przykład: Jak obliczyć wymiar czasu pracy w styczniu 2024 r?

4 tygodnie x 40 godzin + 24 (trzy „dni wystające") – 8 (1 dzień świąteczny – 6 stycznia) = 176 godzin pracy w styczniu 2024 r.

Wymiar czasu pracy dla pracowników pełnoetatowych

Normy dotyczące czasu pracy reguluje Kodeks pracy. Art. 129. KP jasno wskazuje, że w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy:

§ 1Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144.

Wymiar czasu pracy dla pracowników niepełnoetatowych

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat wymiar czasu pracy jest obniżany proporcjonalnie do liczby godzin, które byłyby do przepracowania na pełnym etacie.

1/2 etatu – wymiar czasu pracy, urlop wypoczynkowy, minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

Dla pracownika zatrudnionego na pół etatu:

 • wymiar czasu pracy w kwietniu 2024 roku wynosi 84 godziny (168 godzin*1/2)
 • wymiar urlopu wypoczynkowego w 2024 roku wynosi 10 lub 13 dni urlopowych (20 dni*1/2 lub 26 dni*1/2)
 • minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 roku wynosi 2121zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku 2150zł brutto

3/4 etatu – wymiar czasu pracy, urlop wypoczynkowy, minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

Dla pracownika zatrudnionego na trzy czwarte etatu:

 • wymiar czasu pracy w kwietniu 2024 roku wynosi 126 godzin (168 godzin*3/4)
 • wymiar urlopu wypoczynkowego w 2024 roku wynosi 15 lub 20 dni urlopowych (20 dni*3/4 lub 26 dni*3/4 po zaokrągleniu)
 • minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 roku wynosi 3181,50zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku 3225zł brutto

Czytaj więcej: 20 czy 26 dni urlopu? Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Czas pracy w 2024 — tabela

Nadchodzący rok 2024 to rok przestępny – będzie liczył 366 dni. W związku z tym czas pracy w 2024 zwiększy się o jeden dzień (8 godzin).

Czas pracy w 2024 r. wynosi 251 dni i 2008 godzin (pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym wymiarze czasu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota). Liczba dni wolnych wynosi 115.

W 2024 roku pracować będziemy 251 dni, a wypoczywać 115 dni.

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie wymiaru czasu pracy w 2024 roku z podziałem na konkretne miesiące.

Tabela 1: Ogólny wymiar czasu pracy w przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Wymiar czasu pracy
  Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 168 21

10 (w tym dzień wolny za Święto Trzech Króli)

Luty 168 21 8
Marzec 168 21 10
Kwiecień 168 21 9
Maj 160 20 11
Czerwiec 160 20 10
Lipiec 184 23 8
Sierpień 168 21 10
Wrzesień 168 21 9
Październik 184 23 8
Listopad 152 19 11
Grudzień 160 20 11

Tabela 2: Ogólny wymiar czasu pracy w przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego.

HTML Table Generator
Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń–Marzec 504 63 28
Kwiecień-Czerwiec 488 61 30
Lipiec-Wrzesień 520 65 27
Październik-Grudzień 496 62 30

Dni wolne od pracy w 2024 roku

W 2024 r. przysługuje nam 13 dni ustawowo wolnych od pracy, z czego 2 z nich przypadają w niedziele. Jak mówi Kodeks pracy, pracodawca nie oddaje dnia wolnego za święto przypadające w niedzielę, dlatego ostatecznie pracownicy skorzystają z 11 dni wolnych (święta przypadające w inny dzień niż niedziela).

Dni ustawowo wolne od pracy w 2024

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli,
 • 31 marca (niedziela) – pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (środa) – Święto Państwowe,
 • 3 maja (piątek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 19 maja (niedziela) – pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • 30 maja (czwartek) – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (środa) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia (czwartek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Święta obniżające wymiar czasu pracy w 2024

Art. 130 §  2 Kodeksu pracy mówi o tym, że:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Święto Trzech Króli (6 stycznia) to ustawowy dzień wolny przypadający w sobotę. W związku z tym pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w danym okresie rozliczeniowym.

Niedziele handlowe 2024

W roku 2024 wypada 7 niedziel handlowych:

 • 28 stycznia 2024 r.
 • 24 marca 2024 r.
 • 28 kwietnia 2024 r.
 • 30 czerwca 2024 r.
 • 25 sierpnia 2024 r.
 • 15 grudnia 2024 r.
 • 22 grudnia 2024 r.

Rozliczanie czasu pracy w systemie HRappka

HRappka to system dla działów HR, w którym między innymi obsłużysz wszystkie procesy związane z czasem pracy pracownika – moduł ewidencji czasu pracy umożliwia zgłaszanie zapotrzebowania, planowanie czasu i rozkładu pracy, zgłaszanie i akceptowanie wpisów grafikowych.

System informuje o ewentualnych nadgodzinach, które bez problemu rozliczysz. Dzięki elektronicznym wnioskom urlopowym dodasz każdy rodzaj urlopu lub nieobecności.

kalendarz hrappka

Normy dotyczące czasu pracy i jego ogólnego wymiaru reguluje Kodeks pracy. Wskazuje on, że czas pracy pracownika nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przypadku przyjętego okresu rozliczeniowego, który nie przekracza 4 miesięcy. Liczba godzin pracy w 2024 r wynosi 2008 godzin, zaś liczba dni wolnych 115. Pracownicy będą mogli odebrać dodatkowy dzień wolny za Święto Trzech Króli 6 stycznia (święto przypada w sobotę).

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT