Korekta PIT – do kiedy można ją złożyć?

Styczeń i luty to szczególnie ważne miesiące dla rozliczeń podatków dochodowych. Pracodawcy zobowiązani są do złożenia PIT-11 do końca stycznia, a pracownicy na podstawie otrzymanych dokumentów mogą przedstawić w Urzędzie Skarbowym swoje własne deklaracje PIT-36/PIT-37 lub skorzystać z automatycznego procesu składania deklaracji w usłudze e-pit. Proces składania deklaracji wielu osobom wydaje się skomplikowany, do wypełnienia jest wiele pól i nietrudno o pomyłkę. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak możliwość deklaracji korygującej. Zeznanie podatkowe może zostać poprawione do czasu przedawnienia podatkowego – czyli przez okres 5 lat.

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Korekta zeznania podatkowego

Kiedy płatnik lub podatnik popełni błąd wypełniając zeznanie podatkowe, ma prawo do korekty deklaracji podatkowych. Nie jest istotne czy błąd dotyczy wyliczeń, czy pomyłki we wpisanych danych. Każda osoba ma prawo do ponownego wypełnienia, tego samego formularza PIT – z zaznaczeniem, że jest to korekta.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie lub kontrola skarbowa. W takim wypadku korekta możliwa będzie dopiero po zakończeniu czynności prowadzonych przez Urząd Skarbowy.

Z jakich powodów składane są korekty zeznania podatkowego?

Do najczęstszych powodów należą błąd formalne:

  • wykorzystanie nieaktualnego druku PIT
  • nieprawidłowy PESEL lub NIP
  • błąd w danych osobowych
  • wybranie błędnego adresu, nazwy Urzędu Skarbowego
  • nieprawidłowy adres zamieszkania
  • niedołączenie odpowiednich/wymaganych załączników

lub błędy w obliczeniach, czyli wszystkie pomyłki związane z pominięciem wymaganych pól w formularzu, nieodpowiednie zaokrąglenia, pominięcie jednego ze źródeł dochodu.

Wszelkie błędy kwotowe mogą skutkować grzywną ze strony Urzędu Skarbowego. Szybkie wyłapanie pomyłek pozwoli jej uniknąć. Jeżeli nie zrobimy tego, a US pierwszy wskaże nieścisłości, to podatnik zobowiązany jest do czekania na ukończenie czynności sprawdzających. Korekta zeznania podatkowego będzie możliwa dopiero po zakończeniu tych czynności.

Przez jaki czas można złożyć korektę deklaracji PIT?

Korekta PIT nie musi dotyczyć tylko ubiegłego rocznego zeznania podatkowego. Każdy podatnik ma prawo do korekty każdej deklaracji w ubiegłych 5 latach. Termin liczony jest od końca roku, w którym złożony został PIT. Nie ma również limitu korekt, jedną deklarację można poprawić kilka razy – pod warunkiem zmieszczenia się w 5-letnim okresie.

Korekta PIT krok po kroku

Korektę PIT składa się na tym samym rodzaju formularza, na którym składane było zeznanie. Należy wypełnić cały dokument od początku, a nie tylko część, w której wystąpił błąd. Jedyną różnicą między pierwszą deklaracją a korektą jest wzmianka w części A zeznania – „miejsce i cel składania zeznania". Należy zaznaczyć opcję „korekta zeznania".

Korekta PIT musi być oczywiście podpisana – podpisem elektronicznym, danymi uwierzytelniającymi lub podpisem odręcznym (w przypadku wersji papierowej skorygowanej deklaracji).

Dlaczego warto zdecydować się na korektę zeznania podatkowego?

Jeżeli pomyłka w deklaracji wystąpiła na niekorzyść Urzędu Skarbowego, to szybka korekta zeznania rocznego pozwoli na uniknięcie przykrych kar finansowych.

Natomiast w wielu przypadkach podatnicy zapominają, że przysługują im różne ulgi podatkowe i dzięki korekcie można odzyskać należne środki finansowe. Należy pamiętać, aby do deklaracji dołączyć druk PIT/0 oraz dokumenty – faktury czy inne potwierdzenia zapłaty, za rzeczy lub usługi, na które przyznawana jest ulga.

Do najczęstszych ulg podatkowych należą:

  • ulga prorodzinna (np. na wychowanie dziecka)
  • ulga rehabilitacyjna
  • ulga na termomodernizację
  • darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (np. fundacje)

Czynny żal

Co w przypadku, gdy zapomnimy złożyć deklarację do urzędu? Lub nie zapłaciliśmy podatku w terminie? Urząd Skarbowy przewiduje na tę okoliczność instytucję tzw. czynnego żalu. Jest to dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, które pozwala uniknąć kar finansowych. Warunkiem jest złożenie właściwych dokumentów i dokonanie brakujących opłat. Czynnego żalu nie można zgłosić, jeżeli przeciwko podatnikowi prowadzone jest postępowanie kontrolne lub nakłaniał on inne osoby do popełnienia wykroczeń.

W pierwszej kolejności należy złożyć pismo do Urzędu Skarbowego oraz korektę deklaracji podatkowej.

Deklaracje PIT w systemie HRappka

W programie kadrowo-płacowym HRappka przeprowadzisz cały proces zatrudnienia i rozliczenia pracownika. Automatycznie wygenerujesz listy płac, wyślesz paczki przelewów czy paski wynagrodzeń. System kadrowo-płacowy HRappka to również nowoczesny moduł PIT-ów, w którym wygenerujesz, podpiszesz i wyślesz deklaracje PIT-11 czy PIT-4R do Urzędu Skarbowego.

Nasz system przygotowany jest również na zmiany związane z Polskim Ładem, takie jak ulga dla klasy średniej czy obliczanie wynagrodzenia pracownika w 2022 roku!

PITy w HRappce

Dashboard PIT-ów pracowniczych w systemie HRappka

Testuj 14 dni bez opłat!

Zautomatyzuj procesy kadrowo - płacowe i oszczędzaj czas z systemem HRappka!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Jeżeli podatnik popełni błąd w zeznaniu podatkowym, to przysługuje mu prawo do złożenia korekty. Korekta zeznania rocznego może być dokonana przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności lub zwrotu podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przeciwko podatnikowi prowadzone jest postępowanie podatkowe. Na czas trwania postępowania podatkowego zawieszona jest możliwość złożenia korekty. Podatnik może to zrobić po zakończeniu kontroli podatkowej, dokonując stosownych poprawek.