Jak pomóc obywatelom Ukrainy znaleźć pracę?

Od czasu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Ukrainie, do Polski przyjechało 1,33 mln osób – z czego aż 93% to obywatele Ukrainy. Uciekając przed zagrożeniem, wiele osób nie zabrało najpotrzebniejszych rzeczy, także paszportów. Na mocy artykułu 32 ustawy o cudzoziemcach, Komendant Straży Granicznej może wyrazić zgodę na wjazd na 15 dni – na podstawie jakiegokolwiek dokumentu. Co należy zrobić po tym czasie? Jak wygląda proces legalizacji pobytu? Jak pomóc obywatelom Ukrainy znaleźć pracę w Polsce?

Testuj bez opłat moduł legalizacji cudzoziemców >>

Legalizacja pracy obywateli Ukrainy

Do tej pory pracownicy z Ukrainy najczęściej pracowali na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Legalność pobytu zapewniała im wiza lub zgoda na pobyt czasowy (karta pobytu).

12 marca 2022 roku Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju. Na jej mocy obywatele Ukrainy oraz ich współmałżonkowie skorzystać mogą z przyspieszonej i uproszczonej procedury legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zapis dotyczy osób (pochodzenia ukraińskiego oraz ich małżonków), które przyjechały do Polski po 24 lutym 2022 r.

Obecnie legalny pobyt obywateli Ukrainy został wydłużony do 30 czerwca 2024 roku, a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 r. 

Aby legalnie pracować i otrzymywać świadczenia socjalne, obywatele Ukrainy powinni wyrobić sobie numer PESEL (w dowolnym urzędzie gminy).

Następnie każdy pracodawca będzie mógł zatrudnić obywatela Ukrainy bez wnioskowania o dodatkowe zezwolenie czy oświadczenie (informując drogą elektroniczną odpowiedni urząd o zatrudnieniu Ukraińca:www.praca.gov.plw terminie 14 dni). Ułatwiony dostęp do rynku pracy z pewnością spowoduje uruchomienie masowych rekrutacji do wielu organizacji w całej Polsce. Możliwość zatrudnienia w oparciu o powiadomienie dotyczy również Ukraińców przebywających w Polsce legalnie, przed 24 lutym 2022 r.

Rekrutacja obywatela Ukrainy

Wiele osób zastanawia się, jakie kroki należy podjąć – zarówno w przypadku oferowania pracy obywatelom Ukrainy, jak i w sytuacji poszukiwania. Najlepszym pomysłem jest skierowanie się do właściwego urzędu pracy (dostępne są one w każdym województwie i powiecie: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu). Pracodawcy mogą tam „zostawić" swoje oferty pracy, a urzędnicy pomogą w przetłumaczeniu ich na język ukraiński. To bardzo ważny element, który znacznie zwiększa dostępność danego ogłoszenia. Natomiast obywatele Ukrainy mają możliwości uzyskania pomocy w sprawie zatrudnienia, dopasowania ofert pracy i tłumaczenia dokumentów. Warto dopytać również o lokalne inicjatywy, które wspierają proces zatrudnienia osób z Ukrainy (jak np. https://praca-lublin-ukraina.pl)

To tylko jeden ze sposób, który pozwala na zatrudnienie Ukraińców. Kompleksowym i działającym na wielu płaszczyznach rozwiązaniem jest dedykowany system do rekrutacji i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Pozwoli on na automatyczne tłumaczenie formularzy aplikacyjnych np. na język ukraiński oraz ich publikację w wielu miejscach jednocześnie. To tzw. multiposting, dzięki któremu nie ma potrzeby każdorazowego przepisywania, kopiowania i logowania się na portalach pracy czy na mediach społecznościowych. W HRappce każdy pracodawca dostaje możliwość komunikowania się z kandydatem po ukraińsku – od momentu publikacji ogłoszenia, po zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, podpisanie umowy i dostęp do portalu pracowniczego dla pracownika.

W jaki sposób napisać ogłoszenie rekrutacyjne?

Pamiętajmy, że osoby, które właśnie uciekły ze strefy wojny są wystraszone i często osamotnione. Nie znają realiów polskiej rzeczywistości, dlatego ogłoszenia o pracę powinny być redagowane i pisane z dużą starannością i uwzględniające maksymalną ilość informacji.

Informacje, które powinny znaleźć się w każdym ogłoszeniu o pracę dla osób z Ukrainy:

 • wymagane i/lub mile widziane języki (informacja, w jakim języku posługuje się zespół)
 • widełki finansowe
 • informacja o ewentualnej pomocy prawnej (np. z rozliczaniem podatku)
 • godziny pracy
 • sposób zatrudnienia
 • miejsce pracy
 • wymagania i oczekiwania
 • benefity (z wytłumaczeniem dokładnego działania tego systemu w Polsce)

Miłym gestem jest napisanie ogłoszenia w języku ukraińskim, nawet jeżeli pracodawca poszukuje osoby z płynnym j.polskim.

Gdzie publikować oferty pracy dla Ukraińców?

Wszystko zależy od tego, jakie osoby chcemy rekrutować. W przypadku pracowników tzw. blue collar (pracownicy fizyczni i niższego szczebla) z pewnością najbardziej trafnym rozwiązaniem będą takie miejsca, jak:

Pracownicy wyższego szczebla bardzo często sprawnie posługują się językiem angielskim, dlatego oprócz portali wymienionych wyżej, warto spojrzeć na:

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że Ukrainiec oraz każdy inny cudzoziemiec powinien posiadać pozwolenie na pracę oraz legalny pobyt. Do czasu rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na Ukrainie (24.02.2022), każdy obywatel zobligowany był do posiadania dokumentu potwierdzającego legalność pobytu (paszport biometryczny, wiza lub karta pobytu), a pracodawca mógł zatrudnić taką osobę na oświadczeniu o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi lub na zezwoleniu o pracę, np. typu A.

W tym momencie obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24.02.2022, mogą legalnie przebywać w Polsce do 30 czerwca 2024 roku, a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września 2024 roku. 

Podpisanie umowy

Podpisując umowę z obywatelem Ukrainy, należy pamiętać, że powinna zostać sporządzona w zrozumiałym dla niego języku, dlatego bardzo ważne jest posiadanie systemu, który umożliwia sporządzenie dwujęzycznej umowy (np. polsko-ukraińskiej). Na uwadze mieć należy również, że wynagrodzenie Ukraińca nie powinno być niższe niż minimalne wynagrodzenie krajowe. Od stycznia 2024 roku płaca minimalna wynosi 4242 zł (umowa o pracę) i 27,70 zł brutto za godzinę (umowa cywilnoprawna), natomiast od lipca 2024 roku 4300 zł (umowa o pracę) i 28,10 zł brutto za godzinę (umowa cywilnoprawna).

Polecamy pobrać wzory umów polsko-ukraińskich:

Onboarding

Onboarding to proces wprowadzenia pracownika do organizacji. Pierwsze dni w pracy mogą być stresujące nawet dla pracowników z Polski, dlatego z łatwością można wyobrazić sobie stres, jaki towarzyszy obcokrajowcom (szczególnie w sytuacji ucieczki ze swojego kraju).

Dlatego niezwykle ważne jest, aby proces onboardingu przeprowadzić w sposób przemyślany i staranny. To nie tylko zwiększy szansę na zatrzymanie pracownika w firmie, ale da również poczucie bezpieczeństwa i sprawi, że nowy pracownik szybciej odnajdzie się w pracy.

Warto zadbać o tzw. buddiego, czyli osobę z organizacji, która zajmie się wprowadzaniem nowej osoby do pracy, odpowie na najważniejsze pytania, sprawi, że nowo przyjęta osoba nie będzie czuła się samotnie. Idealnie gdyby była możliwość wydelegowania do pełnienia tej funkcji pracownika, który porozumiewa się językiem ukraińskim. 

Czytaj więcej: Onboarding cudzoziemca

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej uruchomiło punkt z darmowymi poradami prawnymi dla uchodźców z Ukrainy. Punkt znajduje się w Warszawie i osoby potrzebujące mogą uzyskać informacje na temat prawa ukraińskiego dotyczącego:

 • zabezpieczenia majątku, który pozostał na Ukrainie
 • opieki nad dziećmi
 • możliwości wyrobienia nowych dokumentów tożsamości

Obywatele Ukrainy otrzymają również porady w zakresie legalizacji pobytu, podjęcia pracy w Polsce oraz wynajmu mieszkań.

Więcej informacji: www.rejent.com.pl

System do rekrutacji obywateli Ukrainy

HRappka to kompleksowy system do rekrutacji oraz legalizacji zatrudnienia cudzoziemców – także osób z Ukrainy. Niewątpliwą zaletą programu są wielojęzyczne formularze aplikacyjne, które pozwalają na dotarcie do większej ilości kandydatów – także tych, którzy nie posługują się językiem polskim. System HRappka wygeneruje również umowę w wybranym języku – zgodną z danymi na dokumentach legalizacyjnych.

U nas przeprowadzisz cały proces zatrudnienia cudzoziemca: od rekrutacji, po podpisanie umowy i rozliczenie. W module zarządzania zakwaterowaniem pracowników zaplanujesz wynajem mieszkań/pokoi, sprawdzisz obłożenie na następne tygodnie oraz dostaniesz możliwość odliczenia opłat za mieszkanie od wypłaty.

Profil kandydata w systemie HRappka

profil kandydata w systemie HRappka

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

 • Wysyłka dokumentów na praca.gov.pl
 • Intuicyjny system rozliczeń
 • Moduł mieszkań pracowniczych
 • Przypomnienia i ostrzeżenia o kończących się zezwoleniach

TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Zmiany jakie zapowiedziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej weszły w życie 15.03.2022 roku. Obywatele Ukrainy mogą zarejestrować się w urzędach pracy i skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego w powiatowych urzędach pracy i w centrach informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. W każdym urzędzie pracy obywatel Ukrainy otrzyma pomoc w znalezieniu pracy. Do kompleksowej oferty urzędów pracy należy np. informowanie o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej. Doradca sprawdzi również Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże dane teleadresowe pracodawcy. Pracodawca natomiast może otrzymać dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, jeżeli zatrudnia osobę z Ukrainy ze statusem bezrobotnego.