Entry interview – przykładowa ankieta onboardingowa do pobrania

Coraz więcej i częściej mówi się o tym, że onboarding jest potrzebny. Jak pokazują badania, sprzyja on nie tylko pracodawcy, dla którego ważne jest, aby nowy pracownik szybko zaczął w pełni wykonywać swoje obowiązki. Właściwie przeprowadzony proces wdrażania pracownika, znacznie podnosi satysfakcję z pracy oraz zmniejsza ryzyko jego odejścia. Onboarding to najlepsza inwestycja zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Wprowadzając schemat procesu onboardingu w organizacji bardzo często uczymy się na błędach. Dlatego warto pytać i wyciągać wnioski – co się udało, a jakie obszary wymagają poprawy.

Najlepszym, najtańszym i najprostszym źródłem informacji są oczywiście nowi pracownicy. Zobaczmy, jak powinna wyglądać ocena procesu onboardingu i badanie satysfakcji pracowników w naszej firmie. Jakie pytania zadać nowemu pracownikowi? Zapraszamy na dobre praktyki przeprowadzania i konstruowania ankiet dla pracowników (ankiety onboardingowe).

Czym jest entry interview?

Entry interview to rozmowa lub częściej ankieta pracownicza, która wypełniana jest przez nowych pracowników. To ocena procesu adaptacji (oraz niekiedy procesu rekrutacji), która przeprowadzana bywa w trakcie (np. po pierwszym miesiącu pracy) lub po zakończeniu onboardingu. Niektóre firmy decydują się na przeprowadzanie ankiet anonimowo.

Entry interview daje nam szansę na zbadanie satysfakcji nowego pracownika „na gorąco". Nie jest dobrym pomysłem czekanie na informację zwrotną do oceny rocznej, kiedy to pracownik zdąży zapomnieć, co działo się na początku lub co gorsza, zniechęcić i odejść z pracy.

Feedback (zbiór informacji zwrotnych) powinien być zbierany w miarę szybko, prosto i regularnie. Tak, aby nowo przyjęta osoba miała poczucie, że interesujemy się jej zdaniem i samopoczuciem oraz mamy motywację do tego, aby wprowadzić ewentualne zmiany.

Starajmy się nie zniechęcić pracowników zbyt długimi lub niezrozumiałymi ankietami. Pamiętajmy również, że im prostsza ankieta, tym łatwiej wyniesiemy z niej konstruktywne wnioski.

O co warto pytać podczas entry interview?

W pierwszej kolejności należy przemyśleć:

 • czego chcemy się dowiedzieć

 • czy jesteśmy w stanie zebrać i przeanalizować wyniki

 • jak długa będzie nasza ankieta

Każda organizacja ma inne cele. Ważne, aby dostosować ankietę do własnych potrzeb i nie uwzględniać w niej informacji, które niepotrzebnie ją wydłużą. Badajmy tylko to, co jest dla nas ważne, co możemy przeanalizować i ewentualnie usprawnić. Jedne organizacje będą skoncentrowane głównie na zbadaniu potrzeb społecznych – takich jak kontakt z buddym, sprawna praca w zespole, czy poznanie preferencji nowej osoby. Inne z kolei skupią się na szybkości wdrożenia w obowiązki, świadomości celów osobistych i firmowych.

Podczas entry interview możemy pytać np. o:

 • zadowolenie z procesu rekrutacji (badanie Candiate experience)

 • jakość informacji otrzymanych przed rozpoczęciem pracy, np. na temat dojazdu, czy kwestii formalnych jak badania medycyny pracy (pre-boarding)

 • pierwszy dzień w pracy (sposób przyjęcia, przygotowane stanowisko pracy)

 • proces adaptacji i satysfakcję z niego

 • zadowolenie z benefitów dostępnych w firmie

 • buddiego – czy pracownik uzyskał wystarczające wsparcie w procesie onboardingu

 • samopoczucie w nowym miejscu pracy

 • to, czy pracownik otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy

 • to, czy pracownik jest zadowolony z decyzji o rozpoczęciu pracy

 • stopień przygotowania do wykonywania obowiązków służbowych

 • postrzeganie organizacji – czy zgadza się z tym, co pracownik wiedział i myślał o Twojej firmie, zanim rozpoczął pracę

 • znajomość firmy, działów, kultury pracy (np. „Czy z znasz strukturę firmy?)

 • ocenę całego procesu onboardingu

Polecany artykuł: Entry interview – co to jest? Olga Żółkiewicz

Ankieta pracownicza po onboardingu – wzór do pobrania

Pobierz darmowy przykład ewaluacji procesu adaptacji pracownika (przykładowe pytania)

Czym jest exit interview?

To rozmowa z pracownikiem, który zdecydował się odejść z pracy. Dzięki temu mamy niepowtarzalną szansę na otrzymanie informacji zwrotnej związanej z organizacją. Możemy zapytać o nastawienie pracownika do firmy, współpracę w zespole, atmosferę w pracy, relację z przełożonym, czy powody odejścia. To niezwykle cenna wiedza, dzięki której można dowiedzieć się, jakie są nasze mocne, a jakie słabe strony.

Co więcej, dzięki właściwie przeprowadzonemu exit interview możemy złagodzić nieprzychylne nastawienie pracownika (jeżeli przyczyną odejścia były negatywne doświadczenia), a przez co zadbać o Employer Branding.

Ankiety online i raporty w systemie HRappka – automatyzacja

Tworzenie ankiet i raportów ręcznie jest niezwykle czasochłonne. Przygotowywanie szablonów, wpisywanie formuł, które obliczą nasze wyniki, opracowywanie zestawień. Wiele organizacji rezygnuje z ewaluacji procesu onboardingu, czy badania Candidate experience, właśnie z obawy przed stratą czasu i zbyt skomplikowanymi obliczeniami.

Traci się w ten sposób cenną wiedzę, dzięki której można znacznie usprawnić pracę całej organizacji, zmniejszyć ryzyko rotacji pracowników i poprawić szeroko pojętą satysfakcję pracowników.

W systemie do rekrutacji HRappka stworzysz prosty NPS (Net Promoted Score) oraz bardziej rozbudowane, dowolne ankiety (np. ankieta satysfakcji pracownika). Możesz wysyłać je indywidualnie lub masowo. Odpowiedzi pracowników zapisywane są automatycznie w ich profilach, a Ty stworzysz z nich w prosty sposób raport.

Regularne badanie satysfakcji pracowników pozwoli Ci na zebranie unikalnych i ważnych informacji od pracowników. Otrzymujesz konstruktywną informację zwrotną w kilka minut i na tej podstawie możesz zaplanować najbardziej efektywny proces adaptacji w Twojej firmie.

Program do automatyzacji procesów HR to must have dla każdego działu HR.

Czytaj więcej

Efektywna rekrutacja

 • Integracja z zakładką kariera
 • Formularze aplikacyjne
 • Budowanie bazy kandydatów
 • Wtyczka do sourcingu na Linkedin
 • Autorespondery do kandydatów
 • Sprawny onboarding
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Onboarding pracownika to inaczej wprowadzenie nowego pracownika do organizacji i do pracy na danym stanowisku. To nie tylko przygotowanie stanowiska pracy, ale również zbiór informacji przesłanych przed rozpoczęciem pracy (np. skierowanie do lekarza medycyny pracy), a także następne dni, tygodnie i miesiące. Proces onboardingu (proces rekrutacji również) powinien podlegać ocenie, dzięki temu możemy reagować na bieżąco na potrzeby nowych pracowników. Możemy również pytać o opinie na każdym etapie rekrutacji. Warto rozmawiać z nowym pracownikiem o jego doświadczeniach z firmą ( z pomocą przychodzi kwestionariusz badania satysfakcji pracowników).