Jak obliczyć wynagrodzenie od lipca 2022?

Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw mają wpływ na naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Obniżenie stawki PIT, zniesienie ulgi dla klasy średniej czy przywrócenie możliwości rozliczania się z dzieckiem dla osoby samotnie wychowującej, to tylko niektóre z modyfikacji, które zaproponowane zostały przez Ministerstwo Finansów. Jak obliczyć wynagrodzenie od lipca 2022?

Przeczytaj również o 10 najważniejszych zmianach, jakie wprowadza Polski Ład 2.0.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca 2022 r.

Przepisy, które będą miały zastosowanie wsteczne, czyli stosowane będą w rozliczeniu rocznym do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku:

 • nowa stawka podatkowa – 12% (zamiast 17%) – jeżeli skumulowany przychód pracownika znajduje się w pierwszym przedziale skali podatkowej
 • nowa kwota zmniejszająca podatek – 3600 zł./300 zł miesięcznie
 • rozszerzenie grupy osób, których przychody zwolnione są z podatku (PIT-0) o przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego (do kwoty 85 528 zł.)
 • przywrócenie możliwości rozliczenia się wspólnie z dzieckiem – dla osoby samotnie wychowującej
 • niektórzy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podatku część składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia) – czytaj więcej

Przepisy, które wchodzą w życie 1.07.2022 i mają zastosowanie od tego dnia:

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej (czytaj więcej: Dla kogo jest ulga dla klasy średniej?)
  • jeżeli w rozliczeniu rocznym okaże się, że likwidacja ulgi dla klasy średniej będzie dla podatnika niekorzystna, właściwy urząd skarbowy będzie musiał podatnikowi zwrócić różnicę (naczelnik urzędu będzie zobowiązany do policzenia podatku za 2022 r oraz hipotetycznego podatku za 2022 r.)
 • uchylenie przepisów art. 53a w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy (podwójne liczenie zaliczki na podatek)
 • Obniżenie zryczałtowanej stawki podatku z 17% na 12% dla zleceń do 200,00 zł. miesięcznie

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

 • oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na obliczenie zaliczki na podatek (składane przez pracownika) będą dotyczyć również następnych lat (chyba, że przepis będzie mówił inaczej)
 • PIT–2 będą mogli składać podatnicy uzyskujący przychody z umów zleceń i dzieło
 • oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia podatnik złożyć będzie mógł do maksymalnie trzech płatników:
  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – 300 zł w przypadku oświadczenia do jednego płatnika
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – 150 zł w przypadku oświadczenia do dwóch płatników
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – 100 zł w przypadku oświadczenia do trzech płatników
  • brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT – w przypadku, gdy pracownik przekazał nieprawdziwą informację

Jak zatem obliczyć wynagrodzenie pracownika wypłacone po 1 lipca 2022 r?

Zapraszamy do skorzystania z darmowego kalkulatora wynagrodzeń

Poniższe dane są przykładami, należy pamiętać, że do wyliczenia wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę jego składniki (np. PIT-2, ulga dla klasy średniej, KUP, PIT-0 – pracownik w ciągu roku mógł składać oświadczenie o stosowaniu nowych ulg podatkowych) – stąd wyliczenia poszczególnych wynagrodzeń mogą się między sobą różnić. Przy tej samej kwocie brutto można otrzymać inną kwotę netto, w zależności od stosowanych ulg podatkowych i innych składników.

Poniżej prezentowany jest przykład pracownika z różnymi kwotami wynagrodzenia brutto. Naszemu pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu – 250 zł, pracownik zrezygnował z PPK oraz nie obejmuje go PIT-0. 

Wynagrodzenie na umowę o pracę brutto – 3010 zł

2021    

2022 

 (od 1 stycznia do 30 czerwca)

2022 

(od 1 lipca 2022)

Wynagrodzenie BRUTTO

3 010,00          

3 010,00

3 010,00          

Składka na ubezpieczenia społeczne finansowana ze środków pracownika 

 412,68 412,68  412,68 

- emerytalne  

 293,78

293,78

293,78 

- rentowe

45,15  45,15  45,15 
- chorobowe   73,75

73,75

73,75 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca zaliczkę na podatek

 201,29  Nie obowiązuje  Nie obowiązuje

Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana przez pracownika 

 233,76  233,76  233,76

Ulga dla klasy średniej 

 Nie obowiązuje nie dotyczy
 Nie obowiązuje

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika 

 154,00  0,00  0,00

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika – przy zastosowaniu Rozporządzenia z 07.01.2022

 Nie obowiązuje  154,00  Nie obowiązuje

 PPK pracownika

 0,00  0,00  0,00

Wynagrodzenie NETTO

 2 209,56 2363,56   2363,56

Wynagrodzenie NETTO wynikające z Rozporządzenia z 07.01.2022 (niestosowane, jeżeli jest mniej korzystne)

 Nie obowiązuje 2209,56   Nie obowiązuje
Wynagrodzenie na umowę o pracę brutto – 8500 zł

2021    

2022 

 (od 1 stycznia do 30 czerwca)

2022 

(od 1 lipca 2022)

Wynagrodzenie BRUTTO

8500,00          

8500,00

8500,00          

Składka na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika 

 1 165,35 1 165,35  1 165,35 

- emerytalne  

 829,60

829,60

829,60 

- rentowe

127,50  127,50  127,50 
- chorobowe   208,25

208,25

208,25 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca zaliczkę na podatek

 568,44  Nie obowiązuje  Nie obowiązuje

Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana przez pracownika 

 660,12  660,12  660,12

Ulga dla klasy średniej 

 Nie obowiązuje 1 101,76
 Nie obowiązuje

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika 

 592,00  592,00  550,00

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika – przy zastosowaniu Rozporządzenia z 07.01.2022

 Nie obowiązuje  592,00  Nie obowiązuje

 PPK pracownika

 0,00  0,00  0,00

Wynagrodzenie NETTO

 6 082,53 6 082,53   6 124,53

Wynagrodzenie NETTO wynikające z Rozporządzenia z 07.01.2022 (niestosowane, jeżeli jest mniej korzystne)

 Nie obowiązuje 6 082,53   Nie obowiązuje
Wynagrodzenie na umowę o pracę brutto – 10000 zł

2021    

2022 

 (od 1 stycznia do 30 czerwca)

2022 

(od 1 lipca 2022)

Wynagrodzenie BRUTTO

10000,00          

10000,00

10000,00          

Składka na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika 

 1 317,00 1 317,00  1 317,00 

- emerytalne  

 976,00

976,00

976,00 

- rentowe

150,00  150,00  150,00 
- chorobowe   245,00

245,00

245,00 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca zaliczkę na podatek

 668,75  Nie obowiązuje  Nie obowiązuje

Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana przez pracownika 

 776,61  776,61  776,61

Ulga dla klasy średniej 

 494,59 nie dotyczy
 Nie obowiązuje

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika 

 712,00  915,00  705,00

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika – przy zastosowaniu Rozporządzenia z 07.01.2022

 Nie obowiązuje  712,00  Nie obowiązuje

 PPK pracownika

 0,00  0,00  0,00

Wynagrodzenie NETTO

 7140,39 6937,39   7147,39

Wynagrodzenie NETTO wynikające z Rozporządzenia z 07.01.2022 (niestosowane, jeżeli jest mniej korzystne)

 Nie obowiązuje  7140,39   Nie obowiązuje
Wynagrodzenie na umowę o pracę brutto – 13000 zł

2021    

2022 

 (od 1 stycznia do 30 czerwca)

2022 

(od 1 lipca 2022)

Wynagrodzenie BRUTTO

13000,00          

13000,00

13000,00          

Składka na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika 

 1 782,30 1 782,30  1 782,30 

- emerytalne  

 1 268,80

1 268,80

1 268,80 

- rentowe

195,00  195,00  195,00 
- chorobowe   318,50

318,50

318,50 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca zaliczkę na podatek

 869,37  Nie obowiązuje  Nie obowiązuje

Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana przez pracownika 

 1 009,59  1 009,59  1 009,59

Ulga dla klasy średniej 

 Nie obowiązuje nie dotyczy
 Nie obowiązuje

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika 

 951,00  1 440,00  1 016,00

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika – przy zastosowaniu Rozporządzenia z 07.01.2022

 Nie obowiązuje  951,00  Nie obowiązuje

 PPK pracownika

 0,00  0,00  0,00

Wynagrodzenie NETTO

 9 257,11 8 768,11   9 192,11

Wynagrodzenie NETTO wynikające z Rozporządzenia z 07.01.2022 (niestosowane, jeżeli jest mniej korzystne)

 Nie obowiązuje  nie obowiązuje przy kwotach powyżej 12000 zł.   Nie obowiązuje

Jeżeli wynagrodzenie pracownika za czerwiec 2022 wypłacane jest w lipcu 2022, należy zastosować nowe zasady obliczania wynagrodzenia.

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Polski Ład 2.0. to ponowna rewolucja w sposobie obliczania zaliczki na podatek dochodowy, a co za tym idzie wyliczenia wynagrodzenia pracownika. Zakłada: likwidację ulgi dla klasy średniej, zmiana reguły związanej ze składaniem oświadczeń przez podatników płatnikom podatku dochodowego, czy obniżenie stawki PIT z 17% do 12%. Co za tym idzie, może zmienić się kwota wynagrodzenia netto. To także zmiany dla niektórych przedsiębiorców, którzy będą mogli odliczyć część składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięczna podstawa wymiaru składek nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia).