Polski Ład 2.0. – 10 najważniejszych zmian od 1 lipca

Polski Ład to rządowy program, który zmienił przede wszystkim zasady rozliczenia podatku dochodowego. Najważniejsze modyfikacje weszły w życie 1 stycznia 2022 roku i wprowadziły wiele chaosu. Ministerstwo Finansów już kilkakrotnie wdrażało poprawki, ale największa z nich jeszcze przed nami.

12 maja 2022 roku sejm przyjął projekt zmian – ustawę reklamowaną pod hasłem #NiskiePodatki. 13 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Większość zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku. Czego będą dotyczyć? Rząd deklaruje obniżkę stawki podatku dochodowego z 17% na 12% (osoby opodatkowane na skali), likwidację ulgi dla klasy średniej, możliwość odliczenia części składek zdrowotnych dla przedsiębiorców rozliczających się podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Zapraszamy na artykuł Polski Ład  – zmiany 1 lipca 2022 r.

Przeczytaj również Jak obliczyć wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%

Na chwilę obecną stawka PIT wynosi 17%, natomiast po zmianach wynosić ma 12% – dla wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej (także przedsiębiorcy). Oczywiście tyczy się to dochodów do kwoty 120 tysięcy złotych w skali roku. Powyżej tej kwoty podatnicy niezmiennie płacić będą podatek w wysokości 32%. Niezmienna pozostanie również kwota wolna od podatku, która wynosi 30 tysięcy złotych.

Co oznacza to w praktyce? Zmniejszy się podatek od dochodów (po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu), co skutkować będzie wyższą wypłatą (w porównaniu do roku 2022).

Nowa, niższa kwota zmniejszająca podatek

Obniżka PIT do 12% wiąże się ze zmniejszeniem kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych. Wynosić będzie ona 3 600 zł (30 000 x 12%). Następstwem tego jest zmiana kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy na 300 zł miesięcznie (1/12 z 3600 zł).

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Plan zmian Polskiego Ładu zakłada całkowitą likwidację ulgi dla klasy średniej, z uwagi na bardzo skomplikowany system naliczania jej. Aby podatnicy nie odczuli negatywnych skutków tej decyzji, rząd zdecydował się właśnie na obniżkę PIT do 12%. Od 1 lipca 2022 r. nie będzie już obowiązku naliczania ulgi dla klasy średniej, a płatnicy nie będą musieli składać korekt już naliczonej ulgi.

W jednym przypadku podatnicy będą mogli nadal korzystać z ulgi dla klasy średniej – jeżeli zrezygnowanie z niej okazałoby się niekorzystne. Wyliczenia hipotetycznego podatku dokonywać ma naczelnik właściwego urzędu skarbowego i podejmować decyzję, która opcja jest bardziej opłacalna dla podatnika.

Zniesienie możliwości odraczania zaliczek

Nastąpi likwidacja zasad, które zostały wprowadzone Rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 2022 r. – mechanizm podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy (wg „starych" i „nowych" zasad).

Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania

Przedsiębiorcy dostaną możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania:

 • w rozliczeniu rocznym (ale nie przedsiębiorcy na skali podatkowej): osoby na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych lub rozliczające się podatkiem liniowym, będą mógły przejść na skalę podatkową (zasady ogólne)
 • w trakcie roku: osoby na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (do 22 sierpnia 2022)

Uwaga! Zmiana formy opodatkowania nie będzie deklaracją na następne lata – w przypadku zmiany na koniec roku. Będzie natomiast swojego rodzaju zobowiązaniem na przyszłość dla ryczałtowców zmieniających formę opodatkowania w trakcie roku!

Następną zmianą jest ujednolicenie terminu rozliczeń PIT – do 30 kwietnia dla wszystkich.

Zmiany w sposobie odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

W poprzednich latach (2021 rok i lata wcześniejsze) była możliwość, aby odliczyć od podatku składkę zdrowotną (w wysokości 7,75%). Polski Ład całkowicie zlikwidował taką opcję, która częściowo ma zostać przywrócona od 1 lipca 2022 roku (skorzystają na tym tylko niektórzy przedsiębiorcy). Sposób odliczenia składki zdrowotnej zależeć ma od formy opodatkowania:

 • Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (skala podatkowa): nadal nie będą mogli zaliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności, składka zdrowotna pozostanie na tym samym poziomie i wynosić będzie 9%.
 • Podatnicy rozliczający się na podatku liniowym: podstawa opodatkowania zostanie obniżona o zapłacone składki zdrowotne, ale maksymalnie do kwoty 8700 zł.
 • Podatnicy płacący ryczałt: możliwość odliczenia maksymalnie 50% zapłaconych składek zdrowotnych.
 • Przedsiębiorcy na karcie podatkowej: możliwość odliczenia 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Kolejna zmiana związana ze składką zdrowotną dotyczyć ma objęcia nią:

 • prokurentów
 • komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (dodatkowo objęcie składkami społecznymi)

Zmiany związane z PIT-2

Modyfikacja ma wejść w życie w 2023 roku i dotyczyć będzie:

 • nowych wzorów PIT-2
 • PIT–2 będą mogli składać podatnicy uzyskujący przychody z umów zleceń i dzieło
 • możliwości złożenia PIT-2 do maksymalnie trzech pracodawców (liczenie kwoty wolnej od podatku w trzech miejscach pracy – proporcjonalnie zmniejszonej)

Przywrócenie możliwości rozliczenia się z dzieckiem dla osoby samotnie wychowującej

W planach jest przywrócenie możliwości rozliczenia się z dzieckiem wychowywanym przez osoby samotne. Taki rodzic ponownie będzie mógł złożyć wniosek w rocznym rozliczeniu podatkowym, o wspólne rozliczenie z dzieckiem/dziećmi. Do dochodu nie będą wliczane dochody dziecka z tytułu renty.

W projekcie ustawy widnieje zapis, że przepis dotyczy jedynie osoby samotnie wychowującej dziecko. Komisja senacka zaproponowała jednak, aby rozliczenie było możliwe także w przypadku opieki naprzemiennej (dla rodzica, u którego dziecko zamieszkuje).

Ulga wprowadzona przez Polski Ład, która zakładała odliczenie od podatku kwoty 1500 zł – dla osób samotnie wychowujących dzieci, zostanie uchylona.

Zwiększenie limitu ulgi na dziecko

Rodzice mogą skorzystać z ulgi rodzinnej, w przypadku uczącego się dziecka – do 25 roku życia. Pod warunkiem, że nie osiąga ono dochodów powyżej określonego limitu (obecnie jest to kwota 3089 zł)

Limit ma zostać zwiększony do dwunastokrotności kwoty renty socjalnej (stan na grudzień danego roku). W 2022 roku dziecko może osiągnąć zarobki w kwocie do 16 061,28 zł, bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców.

Wliczenie zasiłku macierzyńskiego do ulgi od podatku

Zaraz obok ulgi dla młodych, seniorów, powracających z zagranicy oraz rodzin 4+, zasiłek macierzyński ma zostać zwolniony z PIT. Osoby z tych grup nie płacą podatku, pod warunkiem zmieszczenia się w limicie przychodów do 85 528 zł.

Zwolnienie z PIT przysługuje za czas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego.

źródło: Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Polski Ład w systemie kadrowo-płacowym HRappka

Program kadrowo-płacowy HRappka na bieżąco dostosowywany jest do wszystkich zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu. W naszym kalkulatorze wynagrodzeń przeprowadzisz symulację wynagrodzenia dla pracownika – wraz z jego wszystkimi składowymi (koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, wynagrodzenie miesięczne brutto, netto, koszty pracodawcy, ulga dla klasy średniej i wiele innych).

W programie kadrowym HRappka podpiszesz z pracownikiem umowę (również przy pomocy elektronicznego podpisu), rozliczysz go, wyślesz paczki przelewów i wygenerujesz paski wynagrodzeń.

Kalkulator wynagrodzeń w systemie HRappka

Kalkulator wynagrodzeń w systemie HRappka

System kadrowo-płacowy

 • E-dokumentacja pracownicza i umowy
 • Deklaracje ZUS/US/PPK
 • Zezwolenia i legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy

TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Polski Ład 2.0 wywołuje szereg obaw podatników, związanych z tym, jak kolejna reforma wpłynie na ich zobowiązania podatkowe. Polski Ład 2.0. zakłada na przykład zmniejszenie podatku PIT z 17% do 12% (co spowoduje zmiany w kwocie zmniejszającej podatek) oraz możliwość powrotu na skalę podatkową osób, które wybrały na początku roku podatek liniowy. To także przywrócenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (części) – dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo oraz ryczałtowców.