Miasto Lublin i HRappka dla Ukrainy – narzędzie ułatwiające poszukiwanie pracy

24 lutego 2022 roku obudziliśmy się w innym świecie. Nikt nie przypuszczał, że w XXI wieku, tuż za naszą ścianą wschodnią dojdzie do wojny. Przez moment wszyscy przyglądaliśmy się sytuacji z niepokojem, natomiast po chwili cała Polska podjęła pomocowe kroki. Tysiące (a w tym momencie miliony) obywateli Ukrainy zaczęło uciekać z kraju. Dlatego na jakiś czas konieczne było odłożenie dotychczasowych planów i działań na bok. Priorytetem stała się pomoc.

Po zapewnieniu uciekającym podstawowych środków do życia, przyszedł czas na zastanowienie się, jak można pomóc tym osobom na dłuższą metę. W jaki sposób będą one w stanie żyć i utrzymać się w tak nowym dla nich miejscu? Odpowiedź była krótka: zapewnienie dostępu do rynku pracy oraz zorganizowanie miejsc pracy.

Urząd Miasta Lublin, we współpracy z LOT Metropolia Lublin, Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie oraz HRappką, stworzyli narzędzie, za pośrednictwem którego obywatele Ukrainy mogą zgłosić chęć podjęcia pracy w Lublinie i okolicach. Na stronie www.praca-lublin-ukraina.pl mogą oni zarejestrować się, określić swoje kompetencje, umiejętności językowe i doświadczenie.

Opowiedzcie, proszę coś o inicjatywie. Skąd pomysł, fundusze i realizacja? Na jakiej zasadzie działa portal www.praca-lublin-ukraina.pl?

Kiedy wybuchła wojna, podobnie jak inni Polacy ruszyłyśmy z doraźną pomocą, wspierając punkty przyjmowania uchodźców, organizując zbiórki, pomagając obywatelom Ukrainy w znalezieniu chociażby tymczasowego schronienia. Zaczęłyśmy jednak zastanawiać się, co możemy zrobić wykorzystując fakt, że na co dzień pracujemy w Urzędzie Miasta Lublin, w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości.

Przez lata udało nam się wypracować relacje z wieloma środowiskami: przedstawicielami biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni i innych instytucji. Zdając sobie sprawę z tego, że obywatele Ukrainy uciekający przed wojną oprócz doraźnych potrzeb związanych z noclegiem, opieką medyczną, wyżywieniem itp. będą musieli niebawem sprostać konieczności znalezienia nowego miejsca, stworzyliśmy w Wydziale narzędzie służące zbieraniu informacji o potencjalnych możliwościach zatrudnienia uchodźców w Lublinie i województwie lubelskim.

Składane przez pracodawców już od końca lutego oferty pracy tłumaczymy na bieżąco na język ukraiński i publikujemy na prowadzonej przez nasz Wydział stronie: www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina. Inicjatywa już od samego początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, jednak firmy zaczęły zgłaszać problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Obywatele Ukrainy poszukując pracy, próbowali swoich sił w wielu miejscach, bardzo często zaniżając posiadane przez siebie umiejętności i kwalifikacje czy bagatelizując dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie. W naszych głowach pojawił się w związku z tym nowy pomysł: musimy stworzyć narzędzie obsługujące „drugą stronę” i gromadzące informacje o potencjalnych pracownikach.

Dosłownie chwilę po tym, jak zabraliśmy się za opracowywanie koncepcji, pomoc zaoferowała nam firma HRappka, nieodpłatnie udostępniając swoje narzędzie rekrutacyjne. W kolejnym kroku, we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Metropolia Lublin powstał portal www.praca-lublin-ukraina.pl,  a my dodatkowo podjęliśmy współpracę z wolontariuszami, z którymi wspólnie pełnimy rolę rekruterów i dopasowujemy aplikacje pracowników do gromadzonych przez nas ofert pracy.

Oba narzędzia stworzone zostały kompletnie nieodpłatnie, nie ponieśliśmy żadnych nakładów finansowych dzięki naszym partnerom: HRrappce i LOT ML. Stworzyliśmy to z czystej potrzeby serca, wykorzystując posiadane kontakty i narzędzia. Trzeba przyznać, że to był prawdziwy ‘dream team’ do zadań specjalnych z terminem na wczoraj.

W jaki sposób pracodawcy mogą pomóc? Gdzie i w jaki sposób powinni zgłaszać swoje oferty?

Pracodawcy zgłaszają swoje oferty pracy wypełniając formularz dostępny na stronie: https://tiny.pl/94h2p. Oprócz tego wielu z nich angażuje się oczywiście w pomoc humanitarną, udostępniając przestrzenie magazynowe do przeładunku darów spływających z całej Europy, organizując transporty czy zbiórki rzeczowe i finansowe.

W jaki sposób obywatele Ukrainy mogą skorzystać z oferowanej pomocy? Samodzielnie (online), czy mogą otrzymać indywidualną pomoc? Jak wygląda proces poszukiwania pracy?

Obywatele Ukrainy mogą szukać pracy bezpośrednio na stronie www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina, przeglądając umieszczone tam w języku ukraińskim i polskim oferty, spływające od pracodawców. Dodatkowo, chcąc skorzystać z naszego pośrednictwa w poszukiwaniu zatrudnienia, mogą wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.praca-lublin-ukraina.pl i zostawić swoje dane kontaktowe oraz opisać obecną sytuację zawodową wraz z posiadanymi kompetencjami.

Nasz zespół wolontariuszy w oparciu o posiadane informacje ‘matchuje’ ze sobą obie strony i przekazuje pracownikom propozycje ofert, z których mogą skorzystać. Co ważne, nie angażujemy się już w relacje pomiędzy pracownikiem i pracodawcą i nie bierzemy udziału w formalnym nawiązywaniu stosunku pracy.

Warto pamiętać, że przepisy specustawy ułatwiają dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy musi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – www.praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu mu pracy. Niewypełnienie tych warunków oznacza brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

My jako miasto pełnimy głównie rolę informatorów dla obu stron, przejmując na siebie obowiązek przeszukiwania naszych baz.

Co jest największą przeszkodą i trudnością w poszukiwaniu pracy przez obywateli Ukrainy? W jaki sposób mogą oni zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy?

W momencie, gdy uruchamialiśmy narzędzie, w Polsce trwały prace nad specustawą. Pracodawcy nie mogli zgłaszać w centralnym rejestrze ofert pracy chęci zatrudnienia wyłącznie Ukraińców (narzędzie nie przewidywało takiej możliwości), a obywatele Ukrainy nieposiadający odpowiednich dokumentów nie mogli rejestrować się jako osoby bezrobotne w urzędach pracy. 

Obecnie sprawa jest dużo łatwiejsza: każdy obywatel, który przekroczył granicę z Polską po 24 lutego, może legalnie przebywać w naszym kraju przez okres 18 miesięcy i przy tym korzystać z usług powiatowych urzędów pracy. Każdy pracodawca, który zatrudni u siebie Ukraińca, ma jedynie obowiązek zgłoszenia tego do urzędu pracy za pośrednictwem narzędzia umieszczonego na stronie praca.gov.pl. Żadna ze stron nie musi zdobywać dodatkowych dokumentów ani zezwoleń.

Największą przeszkodą, którą obecnie zidentyfikowaliśmy wykorzystując nasze narzędzia, jest kwestia posługiwania się językami obcymi – nie wszyscy pracodawcy mają możliwość zatrudnienia osób nieznających języka polskiego lub osób, które posługują się jedynie językiem ukraińskim (np. bez języka angielskiego). Oczywiście pojawiają się również problemy co do przedmiotu wykonywania pracy np. prawnika z Ukrainy, który miałby świadczyć usługi w ramach polskiego prawa. Jednak sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia – pojawiają się pomysły na nowe projekty dotyczące podnoszenia kompetencji zawodowych uchodźców czy nawet reorganizacji pracodawców, którzy tworzą nowe, dedykowane Ukraińcom stanowiska.

I oczywiście największe wyzwanie – 99% zgłoszeń to kobiety, które w zdecydowanej większości przyjechały do Lublina z dziećmi. Obecnie starają się one znaleźć żłobek, przedszkole, szkołę lub inny sposób na opiekę i rozwój dla swoich dzieci, a jednocześnie poszukują dla siebie źródła finansowego na utrzymanie swojej rodziny.

Czy obywatele Ukrainy zaczęli już korzystać z oferowanej pomocy w znalezieniu pracy?

Po niecałych 3 tygodniach funkcjonowania strony dla pracodawców oraz około tygodnia od uruchomienia narzędzia dla pracowników, w naszych bazach znajduje się niemal 250 ofert pracy (potencjał zatrudnienia w oparciu o te oferty to nawet 1000 osób) zgłoszonych przez 150 pracodawców oraz prawie 500 aplikacji pracowniczych. Każdego dnia dostajemy informacje o kolejnych zatrudnieniach, staramy się promować oba narzędzia i docierać z nimi do jak największej liczby zainteresowanych, bo skuteczność tych narzędzi bez wątpienia tkwi w odpowiedniej wymianie informacji.

Jak oceniają oni stronę i sposób aplikacji?

Jako coś, co w nowych realiach pozwala im odnaleźć się na rynku pracy. Starając się dopasować oferty pracy do kompetencji pracowników, podpowiadamy i omawiamy specyfikę lubelskiego rynku pracy. Doradzamy gdzie i w jaki sposób można szukać pracy stałej lub dorywczej.

Jakie są zalety takiego rozwiązania? Czy jest ono bezpieczne?

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie danych osobowych – jak najbardziej oba narzędzia są uzbrojone w odpowiednie mechanizmy. HRappka posiada szereg zabezpieczeń zarówno przed utratą danych (stabilne serwery, backupy), czy niepowołanym dostępem (logowanie dwuskładnikowe). Co więcej, spełnia również wymagania związane z RODO, dzięki czemu dane kandydatów są przechowywane zgodnie z prawem.

Czy macie plany na więcej?

Chyba nie ma dnia, byśmy nie zastanawiały się, co jeszcze możemy zrobić, by pomóc ludziom uciekającym przed wojną. Prywatnie staramy angażować się w wiele działań wolontarystycznych, natomiast zawodowo dbamy o sprawny przepływ wszystkich najważniejszych informacji i kontaktowanie ze sobą odpowiednich podmiotów.

Rozmawiały:

Monika Olszewska

Wiktoria Herun

Kierownik referatu wspierania akademickości w Urzędzie Miasta Lublin, koordynatorka prac na rzecz integracji studentów i absolwentów zagranicznych w Lublinie

Paulina Olchowska

Paulina Olchowska

Kierownik referatu promocji gospodarczej i rozwoju miasta, koordynator promocji nowej strategii rozwoju Lublina do 2030 roku


zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

  • Wysyłka dokumentów na praca.gov.pl
  • Intuicyjny system rozliczeń
  • Moduł mieszkań pracowniczych
  • Przypomnienia i ostrzeżenia o kończących się zezwoleniach

TESTUJ BEZ OPŁAT