Szkolenie BHP online – prezentacja w systemie HR

Onboarding jest niezwykle ważny z punktu widzenia nowej osoby. Wdrożenie nowego pracownika składa się z wielu działań, które mają doprowadzić do jak najlepszej adaptacji. Poprawnie prowadzony onboarding pozwala nowo zatrudnionej osobie zapoznać się z firmą, danym stanowiskiem i nowymi obowiązkami. Jednym z nieodłącznych elementów wdrożenia nowej osoby jest szkolenie BHP. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi szkolenie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowoczesne rozwiązania HR pozwalają na szkolenie BHP online. To ogromna oszczędność czasu i zniwelowanie ryzyka pominięcia ważnych informacji.

Jak powinno wyglądać szkolenie pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

Testuj bez opłat moduł onboardingu pracownika >>

Czym jest szkolenie BHP?

Głównym celem szkolenia BHP jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania danej pracy. Szkolenie BHP informuje również pracownika o zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy, o zasadach bezpieczeństwa, których musi przestrzegać i higienie pracy.

Szkolenie wstępne BHP dzieli się na dwa rodzaje instruktażu:

  • Instruktaż ogólny – zapoznaje nowych pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały zawarte w kodeksie, czy regulaminach pracy i uczy pracowników zasad pierwszej pomocy.
  • Instruktaż stanowiskowy – zapoznaje pracowników ze środowiskiem pracy, z ryzykiem zawodowym występujących na danym stanowisku i sposobami ochrony przed zagrożeniem.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy są obowiązkowe, pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania ich i przeprowadzenia w godzinach pracy. Bardzo wygodnym rozwiązaniem są szkolenia BHP online. Każdy pracownik może odbyć je w dogodnym dla niego czasie, bez potrzeby organizowania osoby szkolącej, rezerwowania sali i wydawania pieniędzy. Wszystkie materiały szkoleniowe dostępne są w systemie.

Podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy mogą sprawdzić, czy każdy z pracowników przeszedł szkolenie BHP. Oczywiście kursy BHP online (właściwie przeprowadzone) spełniają wszelkie standardy odpowiadające kursom BHP stacjonarnym.

Szkolenie BHP – przykład

Wstępne szkolenie BHP może być przeprowadzone na wiele sposobów, zależnie od stanowiska pracy danego pracownika. Dużym ułatwieniem jest stworzenie gotowego instruktażu stanowiskowego i instruktażu ogólnego dla własnej firmy. Pozwoli to odciążyć osoby odpowiedzialne za szkolenie BHP. W takich sytuacjach pomocą służy system HRappka, który pozwala na tworzenie dowolnej ilości procesów wdrożeniowych dla nowych pracowników i wykorzystywany jest do zdalnego wdrożenia pracowników. Co więcej, po utworzeniu onboardingu bez problemu możemy przypisać go do wybranych pracowników i śledzić ich postępy. Dodane procesy onboardingu znajdują się w jednym miejscu, do którego mamy stały wgląd.

Powitanie pracownika

Na samym początku procesu onboardingu witamy pracownika. Warto dodać od siebie kilka ciepłych słów i w dużym skrócie opowiedzieć, na czym polegać będzie wdrożenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Krótka formuła na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad, jakie się z nią wiążą, jest dobrym wprowadzeniem do onboardingu BHP dla nowego pracownika.

Obowiązki pracodawcy

Podczas wstępnego szkolenia BHP pracownik powinien dowiedzieć się, jakie są konkretne obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, które wynikają z Kodeksu Pracy. Z pewnością ułatwi to komunikacje pomiędzy nową osobą a pracodawcą i zwiększy świadomość pracownika na temat obowiązków jego pracodawcy.

Obowiązki i uprawnienia pracownika

Oczywiście część obowiązków i uprawnień leży również po stronie pracownika i powinien zostać z nimi zapoznany. W tym miejscu należy umieścić wszystkie informacje zawarte w Kodeksie Pracy dotyczące obowiązków i uprawnień pracownika.

Bezpieczeństwo pracownika

Na każdym stanowisku pracownikowi grozi pewne niebezpieczeństwo. Bez względu na to, czy jest to praca biurowa, czy np. w budownictwie. Na tym etapie nowo zatrudniona osoba powinna zostać zapoznana z wszystkimi czynnikami, które mogą zagrażać jego życiu lub zdrowiu.

Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Do obowiązków pracodawcy należy stosowanie znaków lub sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia.

Oprócz świadomości pracownika o niebezpieczeństwie, które grozi mu na danym stanowisku, warto również zapoznać pracownika ze znakami i sygnałami bezpieczeństwa oraz ich zastosowaniami.

Zasady higieny osobistej

Bezpieczeństwo i higiena pracy odnosi się do przepisów oraz zasad, których należy przestrzegać w miejscu pracy. W Kodeksie Pracy nałożono na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, aby pracownik był zobowiązany do przestrzegania przepisów oraz zasad BHP. 

Profilaktyczna opieka lekarska

W obowiązkach pracodawcy leży: skierowanie pracownika na badanie lekarskie, wydanie skierowania, pilnowania wykonania badania w terminie, a następnie przechowywania orzeczeń lekarskich. Pracownik natomiast musi udać się na badanie niezwłocznie po otrzymaniu skierowania.

Alarmowanie o niebezpieczeństwie

Pracodawca ma obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje BHP oraz w instrukcje pożarowe (wynika to zapisów Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Instrukcje powinny być czytelne oraz znajdować się ogólnie dostępnych miejscach. Najważniejszą czynnością jednak jest zapoznanie pracowników z zasadami działania w sytuacji zagrożenia, aby instrukcje były jedynie przypomnieniem. W sytuacji zagrożenia ważna jest szybkość działania i pewność podejmowania decyzji. Instrukcja ma tylko upewnić pracownika, że wie, co robi.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Każdy z pracowników powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Niekiedy to sekundy decydują o uratowaniu zdrowia, a nawet życia drugiej osoby. Do momentu przyjazdu pomocy, to pracownicy mogą pomóc sobie nawzajem. Sytuacje zagrożenia zdrowia i życia mogą wystąpić w różnym czasie i miejscu, również w zakładzie pracy. Z tego powodu pracodawcy powinni wyznaczać pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Nie jest to proste wyzwanie, jednakże odpowiednie przygotowanie zwiększa szanse, że przeszkolony pracownik, wykorzystując swoje umiejętności, będzie w stanie pomóc innej osobie.

W myśl art. 209 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania takiej pomocy. 

Szkolenie BHP online

Test wstępnego szkolenia BHP

Ostatnim krokiem onboardingu wstępnego szkolenia BHP jest test świadczący o ukończeniu wymaganego szkolenia. To idealne rozwiązanie, aby sprawdzić, czy na pewno nowy pracownik zrozumiał szkolenie i nie będzie miał problemów w trakcie pracy. Test również podpowie nam, czy obraliśmy właściwą realizację programu instruktażu i w przypadku problemów z rozwiązaniem testu przez pracowników możemy go stale ulepszać.

Szkolenie okresowe BHP online – w systemie w HRappka

W systemie HRappka w module onboardingu bez problemu dodasz szkolenia okresowe BHP online. Moduł zaproponuje Ci gotowe szkolenie podstawowe, na którym możesz pracować lub użyć go jako inspiracji do stworzenia własnego. Oprócz treści masz możliwość dodania plików video lub zdjęć. Na koniec natomiast możesz dodać test podsumowujący całość szkolenia – jak będzie on wyglądać, zależy tylko od Ciebie. Dostaniesz możliwość wyboru pytań i odpowiedniego dostosowania odpowiedzi (np. w formie dłuższej wypowiedzi lub po prostu wybrania odpowiedzi A, B, C, D). Zarejestruj się w systemie HRappka i przetestuj onboarding pracownika!

Czytaj więcej:

Zautomatyzuj proces onboardingu pracownika!

  • Tworzenie procesów onboardingu 
  • Odciążenie działu HR 
  • Automatyzacja wdrożenia pracownika
  • Udostępnianie procesów pracownikom 

Nowy pracownik, przychodząc do firmy, musi przejść szkolenia wstępne z zakresu BHP, przed rozpoczęciem pracy. Z pomocą przychodzi system HRappka, w którym internetowe szkolenia BHP zaoszczędzą Twój czas i pieniądze. Stworzysz tam dowolną ilość szkoleń, np. dla pracowników administracyjno-biurowych lub fizycznych. Każdy pracownik ma obowiązek brać udział w szkoleniach okresowych – online lub stacjonarnie.