Rekrutacja opiekunek osób starszych —przykładowe pytania na rozmowę kwalifikacyjną

Opiekunka osób starszych to specyficzny zawód. W dbałości o jakość świadczonych usług warto szczególnie zadbać o proces rekrutacji i upewnić się, że zatrudniana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Zebrane dane pozwolą też dopasować odpowiednią ofertę dla danej osoby w przyszłości.

W artykule przedstawiamy aspekty, o które na pewno warto zapytać podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko opiekuna lub opiekunki osób starszych. Podajemy też przykłady konkretnych pytań.

Zapraszamy do skorzystania z naszej Bazy Pytań Rekrutacyjnych dla rekruterów, w której znajdziesz pytania i przykładowe odpowiedzi z różnych kategorii, np. pytania behawioralne, pytania nieakceptowalne, badanie candidate experience.

O co pytać opiekunów i opiekunki osób starszych na rozmowie kwalifikacyjnej?

Doświadczenie

Jest to podstawowe pytanie do opiekunki, warto jednak, by było one dość szczegółowe. Już na etapie formularza aplikacyjnego warto poprosić kandydata, aby uzupełnił informacje o poszczególnych chorobach seniorów, u których pracował w Polsce oraz za granicą. Warto pamiętać, że doświadczenie w opiece to również np. praca z domu opieki lub wcześniejsze doświadczenie w zajmowaniu się starszym krewnym.

Przykładowe pytania:

 • Jakie jest Pani/Pana doświadczenie zawodowe w obszarze opieki nad osobami starszymi w Polsce lub za granicą?

 • Jak długo zajmowała się Pani/Pan seniorami? Jaki był Pani/Pana zakres obowiązków? Z jakimi chorobami u osób starszych miała Pani/Pan styczność?

 • Czy zajmowała się Pani/Pan starszym członkiem rodziny? Jak wspomina Pani/Pan to doświadczenie?

Świadomość obowiązków

Pytania o wyobrażenia pracy na tym stanowisku zazwyczaj dotyczą osób z mniejszym doświadczeniem. Warto upewnić się, czy kandydatka/kandydat ma świadomość obowiązków, które będą do niej należały. Ich zakres może różnić się w zależności od stanu zdrowia osób starszych, ich aktywności lub dostępności innych osób sprawujących opiekę (takich jak np. pielęgniarka).

Przykładowe pytania:

 • Jak wyobraża sobie Pani pracę na tym stanowisku? Czy ma pani jakieś pytania dotyczące obowiązków związanych z opieką nad osobą starszą?

 • Biorąc pod uwagę przedstawiony zakres obowiązków, jak zorganizowałaby Pani/Pan przykładowy dzień tego seniora?

Wykształcenie

Warto wiedzieć, czy opiekunka lub opiekun ma skończone dodatkowe kursy opieki, czy po prostu wykształcenie kierunkowe lub pochodne. 

Warto, by opiekunka posiadała kurs pierwszej pomocy lub kurs opiekuna osób starszych.

Przykładowe pytania:

 • Jakie ma Pani/Pan wykształcenie kierunkowe? Czy odbyła pani dodatkowe kursy, które mogłyby ułatwić Pani/Panu opiekę nad osobą starszą, np. kurs pierwszej pomocy?

Charakter – cierpliwość i empatia

Przy pracy z osobami starszymi, ważna jest cierpliwość, empatia i szacunek. Na rozmowie rekrutacyjnej warto sprawdzić, czy kandydat/ka na opiekunkę osób starszych spełnia te kryteria. Warto również dopytać o to, jak osoba zachowałaby się w wybranych sytuacjach. Pomoże to uniknąć sytuacji, w których opiekunka nie mając cierpliwości do seniora, sprawia, że nie czuje się on komfortowo.

 • Jakie cechy charakteru sprawiają, że jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko opiekunki/opiekuna osób starszych?

 • Jak zachowałaby się Pani/zachowałby się Pan w sytuacji, kiedy senior, którym się Pani/Pan opiekuje, nie chciał przyjąć leków i reagowałby agresją na próbę przekonania do tego?

Kondycja

Kondycja jest ważna przy pracy z osobami starszymi, które mają problemy z poruszaniem się lub są głównie leżące. Jest to kluczowa kwestia podczas dopasowywania opiekunki do seniora.

Przykładowe pytania:

 • Czy jest Pani/Pan gotowy na wysiłek fizyczny w pracy z seniorem związany z pomocą z poruszaniu się na wózku inwalidzkim/przebieraniu/kąpieli?

Znajomość języka

W przypadku opiekunek delegowanych za zachodnie granice naszego kraju, przed podjęciem pracy ważna jest weryfikacja poziomu języka obcego. Należy sprawdzić umiejętności językowe opiekunki, aby była ona w stanie zrozumieć potrzeby seniora. Najczęściej jest to praca w Niemczech, dlatego warto zweryfikować jej znajomość języka niemieckiego, ewentualnie języka angielskiego. Jeżeli opiekunka nie zna języka, warto zorganizować kurs językowy lub cykl kilku bezpłatnych lekcji niemieckiego, na którym pozna najbardziej potrzebne sformułowania i będzie w stanie komunikować się z seniorem i jego rodziną.

System automatyzujący zatrudnianie opiekunek osób starszych

HRappka to system, który usprawnia proces rekrutacji, zatrudniania i delegowania opiekunek i opiekunów. Posiada funkcjonalności takie jak m.in. generowanie szablonów CV, multiposting rekrutacji, wystawianie umów czy planowanie transportu.

Naszą największą zaletą jest możliwość uporządkowania i automatyzacji wszystkich procesów na jednej platformie, bez konieczności tworzenia kolejnych plików Excel.

Sprawdź nasz system do delegowania opiekunek za granicę!

Czytaj więcej:

Delegowanie opiekunów i opiekunek za granicę – jak zautomatyzować proces?

Jak zatrudnić opiekunkę z zagranicy do pracy w Niemczech?

Rekrutacja opiekunek osób starszych – gdzie szukać kandydatek?

System ATS – czym jest i jakie funkcje powinien zawierać?

Delegowanie pracowników

 • Zarządzanie kandydatami i pracownikami
 • Standaryzowane szablony CV
 • Dokumenty potrzebne do delegowania (A1, EKUZ)
 • Powiadomienia o dacie rozpoczęcia i zakończenia dokumentów
TESTUJ BEZ OPŁAT

Etapy rekrutacji na stanowisko opiekunki osób starszych praktycznie zawsze zawierają rozmowę kwalifikacyjną. Przy rekrutacji opiekunów i opiekunek seniorów warto zweryfikować nie tylko ich kwalifikacje w opiece seniora, ale również oczekiwania i wyobrażenia tej pracy. Jeśli delegujemy opiekunki za granicę, ważny jest poziom znajomości języka (zazwyczaj opiekunki delegowane są do opieki osób starszych w Niemczech, dlatego ważny jest poziom znajomości języka niemieckiego). Rekrutacja opiekunek to proces, który można zautomatyzować w systemie HRappka.