Delegowanie opiekunek do pracy za granicą. Jak zatrudnić opiekunkę z Ukrainy do pracy w Niemczech?

Polscy pracodawcy zatrudniający pracowników z naszego kraju oraz z krajów trzecich, mogą delegować ich do pracy w Unii Europejskiej lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Formalna nazwa takiego rodzaju pracy to delegowanie w ramach świadczenia usług. Polega na tymczasowym wysłaniu pracowników do krajów UE, bez utraty więzi ekonomicznej z krajem zatrudnienia.

Delegowanie jest najpopularniejszą formą zatrudnienia w przypadku opieki nad osobami starszymi – szczególnie w Niemczech. Wiele polskich agencji pracy deleguje do pracy opiekunki z Polski oraz z krajów trzecich, przede wszystkim z Ukrainy. Najczęściej wybieranym kierunkiem pracy są Niemcy. Jak zatrudnić opiekunkę z Ukrainy do pracy w Niemczech? Zapraszamy na kompendium wiedzy – delegowanie opiekunek do pracy za granicą.

Kiedy przedsiębiorca może delegować opiekunki w ramach świadczenia usług?

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terenie innego państwa członkowskiego określają trzy unijne dyrektywy (96/71/WE, 2014/67/UE oraz 2018/957/UE). Mówią one przede wszystkim o tym, że przedsiębiorca może delegować pracowników w ramach świadczenia usług, w przypadku gdy:

 • posiada umowę z innym podmiotem na terenie państwa, gdzie delegowany będzie pracownik, np. Niemiec
 • posiada swój odział na terenie państwa, gdzie delegowany będzie pracownik, np. Niemiec
 • jest agencją pracy tymczasowej i deleguje pracowników do pracodawcy użytkownika, który posiada swoją siedzibę na terytorium np. Niemiec

Delegowanie opiekunek z państw trzecich do pracy za granicą. Delegowanie opiekunek do pracy w Niemczech

Aby oddelegować cudzoziemca z krajów trzecich do pracy za granicą (także w zakresie usługi opieki domowej):

 • musi przebywać on legalnie w Polsce
 • musi posiadać umowę o pracę z polskim przedsiębiorcą

Dodatkowo należy pamiętać, że pozwolenie na pracę obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przed wyjazdem należy sprawdzić, jakie procedury legalizujące pracę obowiązują w danym kraju. W Niemczech delegowanie pracowników możliwe jest tylko po uzyskaniu specjalnej wizy Vander Elst. Następnie pracodawca powinien zgłosić pracownika do Zollamt (obowiązek meldunkowy, jeżeli np. czynności opiekuńcze przekraczają 50% obowiązków opiekunki).

Pracodawca musi również zadbać o odpowiednie warunki zatrudnienia (nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników, z dnia 24 lipca 2020), takie które obowiązują w Niemczech. Należą do nich przede wszystkim:

 • zapewnienie minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w Niemczech
 • zagwarantowanie płatnego urlopu, w wymiarze obowiązującym w Niemczech
 • przestrzeganie zasad czasu pracy
 • przestrzeganie niemieckiego prawa pracy
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony kobiet w ciąży i połogu oraz młodzieży

Wiza Vander Elst wymagane dokumenty:

 • formularze wypełnione w języku niemieckim i własnoręcznie podpisane
 • aktualne zdjęcia biometryczne
 • paszport o odpowiednim terminie ważności
 • dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce
 • umowa między pracodawcą delegującym a odbiorcą usług
 • zaświadczenie przedsiębiorstwa delegującego
 • dowód ubezpieczenie (karta A1 + EKUZ)

Koszt rozpoczęcia procedury wydawania wizy to 75 euro.

Źródło: Informacje na temat wizy Vander Elst – Przedstawicielstwo Niemiec w Polsce

Delegowanie opiekunek z Ukrainy

Przed 24.02.2022 delegowanie opiekunek z Ukrainy podlegało takim samym zasadom jak obywateli innych państw trzecich. Obywatelka Ukrainy posiadała w Polsce tytuł pobytowy, była legalnie zatrudniona, posiadała kartę A1 oraz wizę Vander Elst – na tej podstawie mogła legalnie wykonywać pracę w Niemczech, na zasadzie świadczenia usług.

Natomiast szybkie i nieplanowane zmiany prawne związane z wojną, wprowadziły wiele niewiadomych. Z jednej strony obywatele Ukrainy dostali możliwość ucieczki i uproszczonej procedury legalizacji pobytu i pracy w Polsce, a z drugiej strony pod znakiem zapytania stanęły możliwości delegowania ich do pracy za granicą, np. do Niemiec.

Obecnie (06.10.2022) obywatele Ukrainy mogą wnioskować o wizę Vander Elst (brak oficjalnych informacji o przeciwwskazaniach), natomiast większość wniosków odrzucana jest przez Ambasadę Niemiec, bez podania przyczyny. Skutkuje to wstrzymaniem procedur delegowania obywateli Ukrainy lub delegowaniem ich do pracy nielegalnie. W przypadku kontroli agencji zatrudnienia, kara za nielegalne zatrudnienie pracownika (np. brak wizy Vander Elst) w Niemczech sięgać może 500 tys. euro.

Aktualnie nie ma dobrego i jednego jasnego rozwiązania w sprawie delegowania Ukraińców. Będziemy informować Państwa na bieżąco o zmianach w tej kwestii.

Polecane strony w tematyce delegowania pracowników:

Automatyzacja w zakresie delegowania opiekunów za granicę

System HRappka pozwala na optymalizację w zakresie kosztów delegowania opiekunów do Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej. W jednym miejscu stworzysz bazę kandydatów i pracowników, wyszukasz ich po ankietach i sprawdzisz doświadczenie (związane np. z opieką nad starszymi osobami). Wystawisz opiekunkom i opiekunom umowy i dzięki temu zaplanujesz ich wyjazdy do pracy do Niemiec. Stworzysz CV, również w języku niemieckim, a profile kandydatów udostępnisz swoim Klientom.

System usprawniający procesy w zakresie delegowania pracowników to rozwiązanie, z którego korzystają agencje zatrudnienia kierujące pracowników tymczasowych za granicę. To również ogromne odciążenie dla innych firm delegujących opiekunów do Niemiec i pozostałych krajów UE.

Delegowanie opiekunek z Ukrainy – profil kandydata

Profil pracownika w systemie HRappka

Delegowanie pracowników

 • Zarządzanie kandydatami i pracownikami
 • Standaryzowane szablony CV
 • Dokumenty potrzebne do delegowania (A1, EKUZ)
 • Powiadomienia o dacie rozpoczęcia i zakończenia dokumentów
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


W delegowaniu pracowników najważniejsze jest, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z legalizacją pobytu i pracy. W przypadku delegowania opiekunów do Niemiec jednym z najważniejszych dokumentów jest wiza Vander Elst. W optymalizacji delegowania opiekunów do Niemiec znacznie pomaga dedykowany program, dzięki któremu stworzysz bazę pracowników, podpiszesz z nimi umowy oraz zaplanujesz czas pracy. Automatyzacja procesów HR znacznie to gwarancja szybkiego i zyskownego delegowania opiekunów za granicę. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, wszystkie dokumenty masz łatwo dostępne w jednym miejscu!