Czym są pytania behawioralne? Przykłady.

Pytania behawioralne mogą być częścią rozmowy kwalifikacyjnej, zwłaszcza w przypadku stanowisk specjalistycznych i wyższego szczebla. Pozwalają na weryfikację informacji zawartych w CV, które jak wiemy, nierzadko są mocno ubarwione. Dzięki właściwie skonstruowanym pytaniom behawioralnym możemy poznać przeszłe zachowania kandydata w określonej sytuacji i z dużym prawdopodobieństwem wnioskować o jego przyszłych reakcjach.

Pytania behawioralne koncentrują się na opisaniu sytuacji z przeszłości kandydata, a więc tyczą się tych osób, które posiadają już jakieś doświadczenie zawodowe.

Czym jest wywiad behawioralny?

Wywiad behawioralny nie bez powodu jest lubiany i często stosowany przez doświadczonych rekruterów. Pozwala bowiem na praktyczne sprawdzenie umiejętności i doświadczenia osoby aplikujące o pracę. Pytania behawioralne zahaczają o zachowania i działania kandydata w określonych sytuacjach zawodowych.

Cieszą się dużą skutecznością, ponieważ nie tylko badają deklaracje kandydatów, ale sprawdzają, w jakim stopniu są one zgodne z prawdą. Bazując na przeszłych doświadczeniach, dużo trudniej jest improwizować i świadczyć nieprawdę. Sprawny rekruter szybko wychwyci takie sytuacje.

Wywiad behawioralny często łączony jest z testami psychometrycznymi, które są obiektywną formą sprawdzenie umiejętności kandydata.

W jaki sposób przeprowadzić wywiad behawioralny?

Wyróżniamy dwa podejścia do badania zachowania kandydata:

 • Model S.T.A.R.

  • Situation – „Proszę opisać sytuację, w której ….."

  • Task – dopytujemy o zdania, jakie były składowymi w powyższej sytuacji

  • Action – pytamy o czynności i sposób rozwiązywania problemów w tym konkretnym przypadku

  • Result – informacja o tym, jak zakończyła się ta sytuacja, czy kandydat był zadowolony z rozwiązania, czy teraz postąpiłby inaczej

 • Lejek – zadajemy ogólne pytania otwarte i wraz z rozwojem rozmowy dochodzimy do szczegółów

  • „Proszę opisać sytuację, w której …."

  • Następnie pytania szczegółowe „Jak współpracownicy zareagowali na … „

  • Precyzujemy „W jaki sposób przełożyło się to na …"

Przykładowe pytania behawioralne na rozmowie kwalifikacyjnej

W procesie rekrutacji kandydat ujawnia informacje na temat swojego życia zawodowego i doświadczenia. Zadane pytanie behawioralne powinno odnosić się wprost do tego, czego kandydat mógł już doświadczyć. Powinniśmy prosić o podanie sytuacji, która miała odzwierciedlenie w pracy zawodowej i opisuje zachowanie kandydata.

Pytania sytuacyjne natomiast („Proszę wyobrazić sobie…") zarezerwowane są dla innego rodzaju wywiadu, w którym badamy deklaracje kandydatów, którzy np. nie posiadają jeszcze odpowiedniego doświadczenia. W wywiadzie sytuacyjnym możemy zmierzyć kompetencje miękkie i predyspozycje do pracy potencjalnego pracownika.

Jakie są podstawowe pytania behawioralne?

Obszar: Współpraca i komunikacja

 • Jak zareagowałeś/aś w sytuacji, gdy szef zespołu zachęcał pracowników do konkurowania, a nie do współpracy?

 • Czy pamiętasz sytuację, w której nie zgadzałeś/aś się ze współpracownikami w kwestii realizacji zadania lub rozwiązania problemu? Jak sobie z tym poradziłeś/aś?

 • Jak poradziłeś/aś sobie z sytuacją, w której członek Twojego zespołu znacznie odstawał od pozostałych i nie był w stanie zrealizować swoich celów?

 • Opowiedz o ważnym projekcie, w którym musiałeś/aś rozplanować pracę i zadania na zespół. Jakie największe wyzwania towarzyszyły Ci? Co najbardziej podobało Ci się?

 • Jak postąpiłeś/aś w sytuacji, kiedy potrzebowałeś/aś więcej szkoleń, niż było to zapewnione na Twoim stanowisku pracy?

Obszar: Kreatywność

 • Opowiedz mi o sytuacji zawodowej, kiedy wykonywane przez Ciebie zadanie nie szło po Twojej myśli. Co wtedy zrobiłeś/aś?

 • Opowiedz mi o sytuacji, kiedy przydzielono Ci zadanie, na którym kompletnie się nie znałeś/aś lub nie czułeś/aś kompetentnie. Jak sobie z nim poradziłeś/aś? Jak szukałeś/aś rozwiązań?

 • Czy pamiętasz sytuację, w której termin wykonania Twojego zadania był według Ciebie nierealny? Jak postąpiłeś?

 • Czy pamiętasz sytuację, w której musiałeś/aś podjąć decyzję, bez posiadania niezbędnych informacji? W jaki sposób wybrałeś/aś najlepsze rozwiązanie?

Obszar: Własna inicjatywa

 • Jak zachowałeś/aś się w sytuacji, w której musiałeś/aś podjąć dezycję, którą zwyczaj podejmował/a Twój/a przełożony/a?

 • Czy kiedyś musiałeś/aś wybrać pomiędzy celem osobistym a zawodowym? Jak się zachowałeś/aś?

 • Jakie są Twoje słabsze strony, które musiałeś/aś przezwyciężyć, aby móc się rozwijać?

 • Przytocz proszę sytuację, w której żałowałeś/aś, że nie postąpiłeś/aś inaczej?

 • Czy potrafisz wymienić swoje mocne i słabe strony?

Proces rekrutacji w systemie ATS

Zaplanuj swój proces rekrutacji w dedykowanym systemie ATS. W HRappce stworzysz rekrutację, formularz aplikacyjny, dodasz zgody RODO, a przy pomocy multipostingu wstawisz ogłoszenie rekrutacyjne na wielu portalach pracy – w tym samym momencie.

Dzięki opcji współdzielenia profili kandydatów, tagów i notatek skomunikujesz się z całym zespołem rekrutacyjnym, wymienisz doświadczeniami i opiniami na temat kandydatów. System do rekrutacji i automatyzacji procesów HR znacznie odciąży z pracy działy kadr.

Czytaj więcej

Efektywna rekrutacja

 • Integracja z zakładką kariera
 • Formularze aplikacyjne 
 • Budowanie bazy kandydatów 
 • Wtyczka do sourcingu na Linkedin
 • Autorespondery do kandydatów
 • Sprawny onboarding
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Na czym polegają pytania behawioralne? Są to pytania dotyczące przeszłych zachowania kandydata w poprzednim miejscu pracy. Rozmowa rekrutacyjna to moment, w którym możemy zapytać aplikującego, aby opowiedział np. o najtrudniejszej decyzji, jaką musiał podjąć, będąc na danym stanowisku.