Wynagrodzenie minimalne 2023 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2023 roku. Wynagrodzenie minimalne za pracę wzrośnie w przyszłym roku dwa razy – 1 stycznia 2023 r. oraz 1 lipca 2023 r. Wzrost płacy minimalnej jest wyższy, niż zakładano i jak tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, spowodowany jest wysoką inflacją. Ile wyniesie płaca minimalna w 2023? O ile wzrośnie wynagrodzenie minimalne za pracę w 2023 r? Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa? Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w 2023 roku? Zapraszamy do lektury.

Wysokość płacy minimalnej w 2023 r.

1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3490 zł (czyli 480 zł więcej niż obecnie), natomiast 1 lipca 2023 r. wyniesie 3600 brutto (590 zł więcej, w porównaniu do roku 2022).

Natomiast minimalna stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 22,80 zł (obecnie jest to 19,70 zł) – od 1 stycznia 2023 r. Od 1 lipca 2023 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej wyniesie 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł).

wysokość płacy minimalnej/ minimalne wynagrodzenie za pracę

Płaca minimalna netto

Ile realnie wyniesie pensja minimalna „na rękę"? Na ile podwyższenie płacy minimalnej wpłynie na zarobki?

Od 1 stycznia 2023 r. pracownicy otrzymają około 2700 zł, natomiast od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie netto wzrośnie do ok. 2800 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa netto wyniesie ok. 20 zł (od 1 stycznia) i ok. 21 zł od 1 lipca 2023.

Czym jest minimalne wynagrodzenie za pracę (płaca minimalna)?

Płaca minimalna to najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy. Wyrażony jest w kwocie brutto i nie jest zależny od rodzaju wykonywanej pracy, czy kompetencji pracownika. Na minimalne wynagrodzenie składa się nie tylko wynagrodzenie podstawowe (wynagrodzenie zasadnicze), ale również świadczenia wynikające z umowy o pracę (dodatki, czy nagrody), ubezpieczenie rentowe, chorobowe czy zdrowotne.

W 2022 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł za pracę na cały etat. W takim przypadku pracownik „na rękę" otrzymuje 2363,56 zł. W 2023 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrośnie do 3600 zł..

Natomiast minimalna stawka godzinowa dotyczy określonych umów cywilnoprawnych (umów zlecenie) i wynosi 19,70 zł w 2022 roku, czyli 13,91 zł netto. W przypadku minimalnej stawki godzinowej wzrost w 2023 roku wyniesie 3,80, czyli pracownicy otrzymają 23,50 zł brutto.

Najniższe wynagrodzenie (jego stawka), czyli płaca minimalna nie dotyczy osób rozliczających się na tzw. umowie o dzieło.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu przewiduje podwójny wzrost płacy minimalnej w ciągu jednego roku, jeżeli wskaźnik inflacji przekracza 5%.

Argumentacja rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

„Rok temu w świat uderzyła fala putinflacji, która zagraża portfelom Polaków. Nasza polityka znoszenia nierówności musi jednocześnie oznaczać szybsze podnoszenie minimalnego wynagrodzenia" – tak powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu Rady Ministrów.

Odwołując się do treści rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, rząd deklaruje, że mocniejsze podniesienie płacy minimalnej i wysokości minimalnej stawki godzinowej zniweluje nierówności płacowe oraz przyczyni się do utrzymania niskiej stopy bezrobocia (która, jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej osiągnęła w sierpniu 2022 poziom 4,9%)

Natomiast przedsiębiorcy martwią się, że rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, znacznie podniesie i tak już wysokie koszty utrzymania pracowników i przedsiębiorstw. 

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w 2023 roku?

 1. Pracodawca potrąca z wynagrodzenia brutto:
  • składkę emerytalną w wysokości 9,76%
  • składkę rentową w wysokości 1,5%
  • składkę chorobową w wysokości 2,45%
 2. Następnie należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansowaną przez pracownika (9%).
 3. Następnie ustalamy podstawę opodatkowania. W tym celu należy odjąć koszty uzyskania przychodu (KUP) oraz powyższe składki społeczne.
 4. Należy obliczyć należny podatek dochodowy. W tym celu:
  • należy sprawdzić, czy pracownik złożył oświadczenie o zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek; od 2023 roku podatnik może złożyć zaświadczenie PIT-2 w maksymalnie 3 miejscach:
   • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – 300 zł w przypadku oświadczenia do jednego płatnika
   • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – 150 zł w przypadku oświadczenia do dwóch płatników
   • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – 100 zł w przypadku oświadczenia do trzech płatników
  • należy pamiętać o nowej stawce podatku – 12% w pierwszym progu podatkowym oraz o kwocie wolnej od podatku, która wynosi 3600 zł w skali roku
 5. Wynagrodzenie pracownika netto = wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenie społeczne – zaliczka na ubezpieczenie zdrowotne – zaliczka na podatek

Polecamy artykuł: Kalkulator wynagrodzeń. Jak obliczyć wynagrodzenie od 1 lipca 2022 roku?

Podsumowanie – wysokość minimalnego wynagrodzenia 2023

 • W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy.
 • Podwyżka płacy minimalnej w styczniu 2023 wyniesie 480 zł, a w lipcu 2023 590 zł (odpowiednio wyniesie 3490 zł i 3600 zł brutto).
 • Aktualnie minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł.
 • Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 22, 80 zł, a następnie do 23,50 zł brutto.
 • Oznacza to, że minimalna stawka godzinowa wzrosła o 3,10 zł (stan na styczeń 2023).
 • Rząd zdecydował o podwójnym i znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń z powodu szybkiej inflacji.

Automatyzuj proces rozliczania pracowników

W programie kadrowo-płacowym HRappka wystawisz pracownikom każdy rodzaj umowy, a następnie rozliczysz ich, wygenerujesz listy płac, paski wynagrodzeń, wyślesz paczki przelewów. Co więcej, dodasz potrącenia, zwroty, premie oraz jeżeli potrzebujesz – stawki niestandardowe.

System poinformuje Cię, jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku (lub wysokość minimalnej stawki godzinowej). Od 1 stycznia 2023 minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 – 3600 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie odpowiednio 22,80 zł oraz 23,50 (od lipca 2023).

Elektroniczny obieg faktur oraz e-dokumentacja pracownicza znacznie oszczędzi czas pracy w całym przedsiębiorstwie! Program kadrowy HRappka na bieżąco dostosowywany jest do wszelkich zmian podatkowych i rozliczeniowych (szczególnie tych związanych z Polskim Ładem).

Czytaj więcej:

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Rada Ministra przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej (najniższa krajowa 2023). Rząd przygotowuje się do podwójnego podnoszenia płacy minimalnej w 2023 roku, które związane jest z wysoką inflacją. Podwyżka płacy minimalnej w 2023 wynosić będzie 590 zł (po 1 lipca 2023 r). Na posiedzeniu rządu premier Morawiecki mówił o tym, że znacząca podwyżka minimalnego wynagrodzenia i wysokości minimalnej stawki godzinowej jest niezbędna do ochrony uboższych warstw społeczeństwa. Kwota netto wysokości minimalnego wynagrodzenia wynosi ok. 2800 zł – od lipca 2023 r (płaca minimalna wzrośnie ok 590 zł). Natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł brutto.