Przedłużanie pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce podczas pandemii koronawirusa

W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość urzędów (w tym urzędy pracy, urzędy wojewódzkie) ograniczają swoją działalność, w tym przyjmowanie interesantów. Nie oznacza to jednak, że cudzoziemcy mogą przebywać lub pracować w tym czasie bez odpowiednich formalności. Nasz ekspert, Julian Hofman podpowiada co zrobić, gdy upływa termin ważności zezwolenia na pobyt lub pracę cudzoziemca w RP.

Jak przedłużyć pobyt i pracę cudzoziemca, gdy urzędy są zamknięte?

Przedłużenie pobytu cudzoziemca

Mimo faktu, iż urzędy wojewódzkie w całej Polsce nie przyjmują interesantów (chyba w żadnym z urzędów nie da się na chwilę obecną złożyć wniosku pobytowego osobiście), do dyspozycji cudzoziemców zostały jeszcze dwie możliwości składania wniosków: złożenie dokumentów na biurze podawczym właściwego urzędu lub też wysyłka dokumentów pocztą. Składając dokumenty w biurze podawczym, zalecam zawsze skopiować pierwszą stronę uzupełnionego wniosku pobytowego i poprosić o podbicie ‘wpływówki’ na tej kopii – będzie to jedynym potwierdzeniem legalności pobytu w razie ew. kontroli. Natomiast korzystając z usług Poczty Polskiej, pamiętajmy aby wysyłać dokumenty do UW listem poleconym – potwierdzeniem legalności pobytu w takiej sytuacji będzie druk nadania z poczty. 

Nie należy się też zbytnio przejmować kompletnością dokumentów – jeżeli nie mamy ‘kompletu’, a czas nas goni, to należy wysłać nawet sam wniosek bez załączników – załączniki można uzupełnić w późniejszym terminie (najczęściej po otrzymaniu wezwaniu od urzędu). Jeżeli wniosek już został złożony, a termin na uzupełnienie braków mija w czasie zagrożenia epidemicznego, urzędy pozwolą na uzupełnienie tych braków po kwarantannie bez wyciągania negatywnych skutków względem cudzoziemców. 

Przedłużenie legalnej pracy cudzoziemca w Polsce

Złożenie wniosku o pobyt czasowy przedłuża legalność pobytu cudzoziemca w Polsce, lecz nie zawsze umożliwia kontynuację pracy.  Aby praca mogła być kontynuowana, należy  zbadać warunki zatrudnienia cudzoziemca przed złożeniem wniosku:

 1. Jeżeli u danego pracodawcy obcokrajowiec pracował na podstawie oświadczenia oraz umowy o pracę minimum 3 miesiące, oraz złożył wniosek o pobyt czasowy i pracę jeszcze w okresie ważności oświadczenia, to po upływie jego ważności dalej może kontynuować pracę na rzecz tego pracodawcy.

 2. Jeżeli praca cudzoziemca ‘na oświadczeniu’ była wykonywana w oparciu o umowę zlecenia,, to może on pracować jedynie do końca tego oświadczenia. Złożenie wniosku pobytowego co do zasady nie powoduje automatycznej możliwości kontynuacji pracy, jedynie przedłuża legalność pobytu. W celu kontynuacji pracy należy uzyskać kolejne oświadczenia lub zezwolenia na pracę.

 3. Sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej, gdy cudzoziemiec składa wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę u tego pracodawcy. W tej sytuacji rodzaj umowy już nie będzie miał znaczenia: np. jeżeli cudzoziemiec pracował ‘na zezwoleniu’ w oparciu o umowę zlecenia, oraz w trakcie ważności zezwolenia złożył wniosek o wydanie kolejnego – może kontynuować pracę nawet po wygaśnięciu zezwolenia.

Powrót Ukraińców i Białorusinów do kraju – lista otwartych punktów granicznych:

 •  z Ukrainą: otwarte są przejścia graniczne w Dorohusku i Hrebenne (ruch osobowy i ruch towarowy). Przejścia graniczne w Zosinie, Dołhobyczowie nie dokonują odpraw
 • z Białorusią: otwarte są przejścia graniczne w Terespolu (ruch osobowy) i Kukurykach (ruch towarowy). Przejście graniczne w Sławatyczach nie dokonuje odpraw

Granice można przekroczyć tylko autem, nie ma możliwości pieszego przekroczenia granic.

Wjazd cudzoziemców do polski podczas pandemii koronawirusa

Ruch międzynarodowy został znacznie ograniczony, jednak wielu cudzoziemców wciąż może wjechać legalnie do Polski. 

Do Polski wjadą:

 • małżonkowie obywateli polskich,
 • dzieci obywateli polskich,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę (oświadczenie i zezwolenia typu  A i S uprawnia do wjazdu w ramach ruchu bezwizowego).
 • cudzoziemcy prowadzą środek transportu (TIR) służący do przewozu towarów – transport towarowy jest zachowany,
 • dyplomaci.
 • W uzasadnionych przypadkach, wojewoda województwa może udzielić zgody na wjazd na terytorium RP cudzoziemcom, którzy nie mają uprawnień do przekroczenia granicy.

Należy pamiętać, że po wjechaniu na terytorium Polski wszystkich przekraczających granicę obowiązuje 10-dniowa kwarantanna domowa, podczas której nie wolno wychodzić z domu.

 

Źródła:


Nasz ekspert:

Julian Hofman

ekspert do spraw legalizacji pobytu
Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa
https://panstwoprawa.org/


Jesteś zainteresowany systemem do legalizacji cudzoziemców?

Zostaw nam swój numer telefonu – oddzwonimy!