Dzień wolny za święto w sobotę – zasady odbioru

W 2024 roku czeka nas 13 dni ustawowo wolnych od pracy, z czego jeden (6 stycznia) wypada w sobotę. Zgodnie z obecnymi przepisami, święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin. Oznacza to, że jeżeli święto wypada w sobotę, pracownikowi przysługuje za nie dodatkowy dzień wolny. Wykorzystanie tego dnia wolnego powinno odbyć się w danym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto.

Dodatkowy dzień wolny za święto a Kodeks pracy

Zasady ustalania wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 Kodeksu pracy. Znajdziemy tam również przepis dotyczący obniżenia wymiaru czasu pracy za święto.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. [Art. 130 § 2 Kodeksu pracy]

Jeżeli święto wypada w dniu roboczym pracownika, pracownik po prostu nie przychodzi wtedy do pracy. Święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy pracownika (pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny). A co jeśli święto wypada w sobotę, która jest dla pracownika dniem wolnym?

Pracownikowi, dla którego sobota stanowi dzień wolny od pracy, przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Natomiast jeśli pracownik zatrudniony jest w takim wymiarze czasu pracy, który uwzględnia pracę w sobotę, wtedy wolne odbiera bezpośrednio w tym dniu, w którym wypada święto – nie przychodzi w sobotę do pracy.

Kiedy należy odebrać dzień wolny za święto?

Pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę do końca okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy to przyjęty w danej firmie przedział czasu, na podstawie którego pracodawcy planują oraz rozliczają czas pracy pracowników.

Przykładowo, w 2024 roku święto wypadające w sobotę to 6 stycznia – Święto Trzech Króli. Jeżeli pracodawca przyjął miesięczny okres rozliczeniowy, to dzień wolny musi „oddać" do 31 stycznia. W przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego – ostateczny termin „odbioru" dnia wolnego upływa z końcem marca. Data może obejmować termin zarówno przed świętem, jak i po nim – byle mieściła się w danym okresie rozliczeniowym.

Termin odbioru dnia wolnego wyznacza pracodawca. Może go wcześniej uzgodnić z pracownikami, jednak nie jest to jego obowiązek. Informacja o terminie dodatkowego dnia wolnego za święto powinna zostać podana pracownikom najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony rozkład czasu pracy.

Dzień wolny za święto a urlop wypoczynkowy

Jeżeli dzień wolny za święto wypadające w sobotę wypadnie w terminie, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, godzinowy wymiar tego urlopu nie ulega obniżeniu o liczbę godzin, jakie pracownik miałby do przepracowania tego dnia. Wynika to z faktu, że urlop wypoczynkowy udzielany jest tylko na dni pracy i nie można go udzielić na dzień wyznaczony przez pracodawcę jako wolny.

Dzień wolny za święto a zwolnienie lekarskie

Jeżeli święto przypada w sobotę, w którą pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, nadal ma on prawo do dodatkowego dnia wolnego.

Natomiast pracownik traci prawo do dodatkowego dnia wolnego, jeśli wyznaczony przez pracodawcę termin jego odbioru przypada przed powrotem pracownika z L4.

Komu nie należy się odbiór dodatkowego dnia wolnego?

Należy pamiętać, że dzień wolny za święto przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) nie mają takiego prawa.

Odbiór dnia wolnego za święto w systemie HRappka

Rozliczanie czasu pracy ułatwia system HRappka. Święto przypadające w sobotę automatycznie obniża wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Dodatkowo pracownik może sam zgłosić nieobecność z powodu odbioru dnia wolnego za święto przez portal pracowniczy.

zgłoszenie odbioru dnia wolnego za święto w sys

Odbiór dnia wolnego za święto w systemie HRappka

HRappka to nie tylko system do ewidencji czasu pracy. Dzięki niemu zautomatyzujesz wszystkie kluczowe procesy związane z zatrudnianiem pracowników – od rekrutacji, przez rozliczanie, po outplacement. Zarejestruj się i testuj HRappkę 14 dni całkowicie za darmo i bez podawania danych karty. 

Czytaj więcej:

Automatyzuj ewidencję czasu pracy

  • Grafiki pracy
  • Rejestracja czasu pracy
  • Portal pracowniczy
  • Elektroniczne wnioski urlopowe
TESTUJ BEZ OPŁAT

Zgodnie z Kodeksem pracy, za święta przypadające w sobotę pracownikowi przysługuje dzień wolny w zamian. Pracodawca ma obowiązek udzielić dnia wolnego w przyjętym okresie rozliczeniowym.