Umowa zlecenie wzór 2023 r.

Umowa zlecenie to jeden z rodzajów umowy cywilnoprawnej, która regulowana jest Kodeksem cywilnym. Oznacza to, że osoba, która pracuje na podstawie umowy zlecenia nie jest objęta przywilejami i obowiązkami zawartymi w Kodeksie pracy.

Umowa zlecenie jest niezwykle często wybierana, szczególnie w przypadku studentów. Dzieje się tak, ponieważ zleceniodawca nie ma obowiązku zgłaszania studenta do ubezpieczeń ZUS oraz nie musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy – pod warunkiem, że dana osoba nie przekroczyła 26 roku życia i nie jest zatrudniona w tym miejscu na podstawie umowy o pracę.

Czym jest umowa zlecenie?

W przypadku umowy zlecenia mówimy o zleceniodawcy („pracodawcy") oraz zleceniobiorcy (przyjmujący zlecenie – „pracownik"). Osoba, która przyjmuje zlecenie zobowiązuje się do wykonania uzgodnionej czynności dla zleceniodawcy.

Umowa zlecenie cechuje się dużą swobodą związaną z czasem pracy, terminem wykonania, w zakresie ustalenia miejsca pracy oraz rodzajem czynności zleconej do wykonania. Umowę zlecenie można bez problemu rozwiązać, w dowolnym momencie jej trwania.

Praca na umowie zlecenia ma wiele plusów i minusów, a jej „opłacalność" zależy od konkretnego przypadku. Z jednej strony zleceniobiorca ma dużą wolność w zakresie ustalania grafiku pracy, miejsca pracy, czy sposobu wykonywania zadania. Z drugiej strony nie przysługują mu takie prawa jak urlop wypoczynkowy, zwolnienie chorobowe, czy prawo do dodatkowych świadczeń. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (chyba, że zapisy umowy świadczą inaczej) – przez obie strony, co może być zarówno przeszkodą jak i zaletą.

Składki ZUS od umów zlecenia w 2023 r

Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych. Zgłoszenia do ZUS należy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zlecenia.

Z wyjątkiem sytuacji, w której zleceniobiorca:

 • jest już objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. pracuje na etat)

 • jest uczniem lub studentem i nie przekroczył 26 roku życia

Uwaga! Jeżeli zleceniodawca (pracodawca) zatrudnia już w swojej firmie swojego zleceniobiorcę (pracownika), to musi obowiązkowo zgłosić go do ubezpieczeń społecznych – także z tytułu umowy zlecenie.

Zleceniobiorca ma zawsze prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w takim przypadku powinien zgłosić to zleceniodawcy.

Zaliczka na podatek dochodowy a umowa zlecenia

Od wynagrodzenia za umowę zlecenia należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy (z wyjątkiem osób objętych PIT-0, czyli np. studentów). Podstawą zaliczki są przychody, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i ewentualne ubezpieczenie społeczne. Od tego roku (1 stycznia 2023 r.) zleceniobiorcy mają prawo do złożenia deklaracji PIT-2.

Umowa zlecenie – stawka godzinowa w 2023 r

Minimalne wynagrodzenie obowiązuje również w przypadku umowy zlecenie. Od 1 stycznia 2023 r. wynosi ono 22,80 zł brutto za godzinę pracy, a od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł brutto.

Czytaj więcej: Wynagrodzenie minimalne 2023 r.

Pobierz wzór umowy zlecenie w formacie doc i formacie pdf.

Na podany adres email wyślemy Ci wzór umowy zlecenie w edytowalnym formacie doc oraz formacie pdf.

Umowa zlecenie – wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy zlecenia jest bardzo proste, może nastąpić w dowolnym momencie (chyba, że zapis w umowie świadczy inaczej), przez obie strony. W przypadku tego rodzaju pracy nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Co w przypadku, gdy zleceniodawca postanowił wypowiedzieć umowę zlecenie?

Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, a zleceniobiorca poniósł koszty związane ze zrealizowaniem zlecenia, zleceniodawca zobowiązany jest do ich zwrotu.

Umowa zlecenie – co powinna zawierać?

Nie ma jednego obowiązującego wzoru umowy zlecenia. Natomiast powinna zawierać ona określone elementy, tak aby można było zdecydowanie ocenić, że nie spełnia ona wymogów do zastosowania umowy o pracę.

Co powinno znaleźć się w umowie zlecenie:

 • dane zleceniodawcy (dającego zlecenie) i zleceniobiorcy (przyjmującego zlecenie)

 • data zawarcia umowy

 • data obowiązywania umowy (data rozpoczęcia oraz zakończenia umowy)

 • określenie przedmiotu zlecenia (zleceniobiorca podejmuje się wykonania konkretnej czynności zleconej przez drugą stronę)

 • wynagrodzenie zleceniobiorcy, a jeśli zlecenie jest nieodpłatne to należy to zaznaczyć w umowie

 • forma zapłaty

 • podpisy obu stron

Niekiedy w umowie zlecenie znajdują się również takie elementy jak zapis o poufności, czy informacje związane z prawami autorskimi i materialnymi.

Umowy cywilnoprawne w systemie kadrowym HRappka

W programie kadrowo-płacowym HRappka dodasz każdy rodzaj umowy (o pracę, zlecenie, dzieło B2B), a następnie podpiszesz ją podpisem elektronicznym. Co więcej, stworzysz i przechowasz całą elektroniczną dokumentację pracowniczą, poprowadzisz ewidencję czasu pracy oraz kompleksowo rozliczysz pracowników i klientów.

System kadrowo-płacowy

 • Podpisywanie i wysyłanie umów
 • Rozliczanie pracowników
 • Kalkulator wynagrodzeń
 • Wysyłka pasków wynagrodzeń
TESTUJ BEZ OPŁAT
umowa zlecenia 2023

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Umową cywilnoprawną, która cieszy się największą popularnością, jest umowa zlecenie. Na umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej. Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca zawiera ze swoim pracownikiem (zatrudnionym na umowę o pracę) umowę zlecenia, to musi być ona objęta składkami ZUS (nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Pobierz u nas wzór umowy zlecenia!