E-zwolnienie lekarskie – wszystko, co musisz wiedzieć o e-ZLA

E-zwolnienie to nic innego jak elektroniczne zwolnienie lekarskie, które po wystawieniu przez lekarza automatycznie zostaje wysłane na profil PUE (Platforma Usług Elektronicznych). Pracownik nie musi wtedy dostarczać zwolnienia pracodawcy. Jest to ogromne ułatwienie dla pracodawców i pracowników, którzy podczas choroby nie muszą dostarczać zwolnienia lekarskiego do zakładu pracy.

Lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (inaczej e-ZLA) od 1 stycznia 2016 roku, natomiast od 1 grudnia 2018 roku wystawiają je już wyłącznie w takiej formie.

Czym jest L4?

To dokument wystawiany przez lekarza w przypadku choroby pacjenta, która uniemożliwia mu pracę. Zwolnienie lekarskie wystawia się od dnia wizyty (lub maksymalnie do 3 dni wstecz). Jest podstawą do zasiłku chorobowego (w przypadku umowy o pracę lub zlecenie, jeśli odprowadzane są składki). Pracodawca musi zostać niezwłocznie poinformowany o zwolnieniu lekarskim, nie później niż drugiego dnia nieobecności pracownika w pracy. Niedotrzymanie tej daty może skutkować obniżeniem zasiłku chorobowego.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Standardowe, papierowe zwolnienia lekarskie pacjent musiał dostarczyć pracodawcy w przeciągu 7 dni od wystawienia. Nierzadko było to sporym problemem, kiedy choroba nie pozwalała pracownikowi na opuszczenie domu. E-ZLA to oszczędność czasu oraz znaczna poprawa komunikacji na linii pracodawca-pracownik.

Dzięki elektronicznym zwolnieniom lekarskim pracownicy nie muszą martwić się o szybkie dostarczenie zwolnienia do pracodawcy. Co za tym idzie, nie narażają się na ryzyko obniżenia zasiłku. Dodatkowo e-zwolnienie jest dużo trudniej sfałszować.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie nie zawiera numeru statystycznego choroby. Pracodawca ma jedynie podgląd w okres, na jaki zostało wystawione zwolenie oraz w dane lekarza. Pracownik natomiast na swoim profilu widzi pełną wersję, łącznie z opisem choroby.

W jaki sposób wystawia się e-zwolnienie lekarskie?

To znacznie szybsza procedura niż w przypadku zaświadczeń lekarskich w wersji papierowej. Lekarze posiadają bezpłatny dostęp do danych o pacjencie oraz płatników składek – w takim zakresie, aby móc wystawiać e-ZLA. Lekarz wpisuje w systemie numer PESEL pacjenta i automatyczne zyskuje dostęp do wszystkich niezbędnych danych (również dane płatnika składek, co jest dużym ułatwieniem). Ma również podgląd we wcześniejsze zwolnienia wystawiane dla danego pacjenta. Zwolnienie wystawiane jest elektronicznie – w formie dokumentu uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Wystawione e-ZLA zostaje automatycznie i niezwłocznie przekazane do ZUS-u. ZUS następnie udostępnia tę informację na profilu pacjenta oraz wysyła powiadomienie pracodawcy. Nie zwalania to pracownika z obowiązku poinformowania pracodawcy o tym, że zostało wystawione zaświadczenie lekarskie.

Jeżeli pracodawca nie posiada konta na PUE (co obecnie jest już rzadkością) to lekarz ma obowiązek wydrukowania zezwolenia lekarskiego pacjentowi, a ten musi dostarczyć je pracodawcy w ciągu 7 dni.

Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika?

Aby pracodawca mógł mieć podgląd do elektronicznych zwolnień lekarskich, musi założyć profil na PUE. Płatnik składek zatrudniający powyżej 5 pracowników ma już obowiązek posiadania takiego profilu.

Aby założyć profil, należy posiadać podpis zaufany (ePUAP) lub elektroniczny podpis kwalifikowany.

Po zalogowaniu się do PUE ZUS w „dokumenty i wiadomości", następnie „zaświadczenia lekarskie" pracodawca widzi wszystkie zaświadczenia lekarskie swoich pracowników. Analogicznie może zrobić pracownik – zalogować się na swoje konto i sprawdzić całą historię swoich zwolnień w formie elektronicznej.

Integracja systemu HRappka z PUE

System HRappka zintegrowany jest z Platformą Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dzięki temu pracodawca ma możliwość pobrania elektronicznych zwolnień lekarskich swoich pracowników oraz automatycznego dodania ich na grafiki pracy. Jest to ogromne ułatwienie i oszczędność czasu, szczególnie w organizacjach, które zatrudniają wielu pracowników. Dzięki takiej integracji nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych. System sam zaciąga wszystkie informacje, a pracodawca i działy kadr widzą gotowy grafik pracy na następne dni.

Program kadrowo-płacowy odciąża pracę działu kadr oraz korzystnie wpływa na efektywność komunikacji między pracownikami a kadrami. W systemie kadrowo-płacowym pracodawca ma podgląd w kalendarze pracy swoich pracowników, na których wyszczególnione są dni wolne związane z urlopami oraz zwolnieniami chorobowymi. Dzięki temu z łatwością zaplanuje pracę całej organizacji i podejmie decyzje związane z wnioskami urlopowymi. Pracownicy natomiast w profilu pracownika złożą elektroniczny wniosek urlopowy oraz pobiorą paski wynagrodzeń.

e-zwolnienie lekarskie

Integracja PUE z systemem HRappka

Testuj 14 dni bez opłat!

Zautomatyzuj procesy kadrowo - płacowe i oszczędzaj czas z systemem HRappka!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Lekarz wystawia zwolenienie lekarskie na podstawie wywiadu z pacjentem. Po ocenie stanu zdrowia pacjenta, lekarz podejmuje decyzję o zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego – L4. Zwolnienie lekarskie online to oszczędność czasu, zarówno dla lekarza, pracodawcy i pracownika. Wystawienie e-zwolnienia automatycznie oznacza, że pacjent nie przychodzi do pracy, ale otrzymuje w tym czasie świadczenie chorobowe.