Nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy – krok po kroku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy zaskoczyło nas wszystkich. Rozporządzenie weszło w życie 8 stycznia 2022 r. i wprowadziło dużo zamieszania. Jakie są nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy? W jaki sposób należy dokonać wyliczeń? Co z pracownikami, którzy w styczniu 2022 r. dostali niższe pensje? Dziś odpowiemy na najważniejsze pytania związane z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku.

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Co mówi rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy?

Rozporządzenie mówi jasno: zaliczki na podatek dochodowy, które pobrane zostały od podatników w styczniu 2022 roku, nie powinny być wyższe niż kwota zaliczki obliczana do końca grudnia 2021 roku. Dotyczy to osób pracujących na podstawie umowy o pracę, zlecenie, emerytów i rencistów – zarabiających do 12 800 brutto miesięcznie.

Jeżeli w styczniu zostały wypłacone już wynagrodzenia (z uwzględnieniem wyższej zaliczki na podatek dochodowy), pracodawcy zobowiązani są do korekty powstałej różnicy.

Jak należy rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów?

Rozporządzenie to nie zmienia sposobu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie przedłuża termin jej poboru. Wraz z Polskim Ładem, w styczniu 2022 r. w życie weszły nowe przepisy, których rozporządzenie nie anuluje. Ministerstwo Finansów daje podatnikom jedynie możliwość „kredytu" – czyli rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy w „stary" sposób i otrzymania wyższej kwoty netto. Jednak w rozliczeniu rocznym każda osoba, będzie musiała rozliczyć otrzymaną nadwyżkę, ponieważ rozliczenie zgodne musi być z postanowieniami Polskiego Ładu.

W jaki sposób rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

KROK 1

Należy przeprowadzić symulację wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy w dwóch wariantach:

 1. według aktualnie obowiązujących przepisów (Polski Ład)
  • przychód – koszty uzyskania przychodu – ZUS – ulga dla klasy średniej (jeśli stosowana) = podstawa zaliczki
  • podstawa zaliczki * 17% – 1/12 kwoty zmniejszającej podatek = zaliczka według Polskiego Ładu
 2. według przepisów obowiązujących w 2021 roku
  • przychód – koszty uzyskania przychodu – ZUS = podstawa zaliczki
  • podstawa zaliczki * 17% – 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – składka NFZ = zaliczka w 2021 roku

KROK 2

Porównanie wysokości obu tych zaliczek na podatek dochodowy i określenie, która z nich jest niższa.

KROK 3

Jeżeli wysokość zaliczki na podatek dochodowy jest wyższa w ubiegłym roku, rozporządzenie nie jest stosowane. Natomiast w przypadku, gdy wysokość zaliczki jest wyższa w nowym roku, to należy zastosować zasady z rozporządzenia i pobrać zaliczkę w mniejszej wysokości – z poprzedniego roku.

KROK 4

Różnica, która wystąpi między zaliczkami pobrana zostanie później:

 • w miesiącu, w którym powstanie różnica (ujemna) między zaliczkami w roku 2021 i 2022 – do wysokości różnicy w tym miesiącu

lub

 • podatnik (np. pracownik) samodzielnie rozliczy różnicę w zaliczkach w rocznym zeznaniu podatkowym

Jakie są rozwiązania związane z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy?

Podatnik ma dwie opcje: może rozliczyć zaliczkę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku lub może zrezygnować z tej opcji. Jako że rozporządzenie jedynie przesuwa termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy, każdy kto z niego skorzysta, będzie musiał rozliczyć otrzymaną nadwyżkę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Do decyzji każdej osoby pozostaje, czy chce otrzymać wyższe wynagrodzenie miesięczne netto i potem rozliczyć się na koniec roku podatkowego (i oddać nadwyżkę), czy zrezygnuje z rozporządzenia – i dostanie niższe wynagrodzenie, ale bez dopłat na koniec roku podatkowego.

Należy pamiętać, że zmiany Polskiego Ładu nadal pozostają w mocy, a rozporządzenie jest jedynie formą kredytu dla podatników.

Komunikat Ministerstwa Finansów

Wszystkie wypłaty, które zostały zrealizowane po 7 stycznia 2022 roku powinny zostać jeszcze raz przeliczone (z uwzględnieniem rozporządzenia). Jeśli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek według rozporządzenia, to podatnik (np. pracodawca) ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić podatnikowi (np. pracownikowi) całość nadpłaty. Oznacza to, że podatnicy powinni otrzymać stosowne korekty do swojej wypłaty.

Źródło: www.psz.praca.gov.pl

Rozliczenia w systemie HRappka

Program kadrowo-płacowy HRappka na bieżąco dostosowywany jest do wszystkich zmian związanych z Polskim Ładem. Od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów temat pobierania zaliczek na podatek dochodowy rodzi wiele pytań i kontrowersji. Dlatego naszym klientom dajemy możliwość wyłączenia opcji stosowania rozporządzenia – tak, aby każdy pracodawca mógł postąpić według własnego uznania.

System kadrowo-płacowy HRappka to przejrzysty moduł rozliczeń, generowania list płac, wysyłki paczek przelewów i pasków wynagrodzeń. W kalkulatorze wynagrodzeń obliczysz wynagrodzenie pracownika – w różnych wariantach (PPK, rozporządzenie Ministra Finansów, PIT-0 itp.). Podpiszesz i wyślesz masowo deklaracje PIT-11 do Urzędu Skarbowego.

kalkulator wynagrodzeń

Testuj 14 dni bez opłat!

Zautomatyzuj procesy kadrowo - płacowe i oszczędzaj czas z systemem HRappka!

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Od 8 stycznia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów związane z przedłużeniem terminu poboru zaliczki na podarek dochodowy od osób fizycznych. Dotyczy to pracowników lub zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto – mają mieć oni pobraną zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających w 2021 roku. Jeżeli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie w styczniu 2022 r, to pracodawca powinien zrobić stosowną korektę. Pobranie zaliczki w kwocie wyższej skutkuje zwrotem powstałej różnicy.