Zatrudnienie Kolumbijczyka – co należy wiedzieć?

W obliczu malejącej liczby ukraińskich pracowników przyjeżdżających do Polski, coraz większa liczba polskich pracodawców zmuszona jest poszukiwać alternatywnych źródeł zatrudnienia. Zjawisko to możemy obserwować po wybuchu wojny na Ukrainie, która doprowadziła do malejącego napływu ukraińskich pracowników, zwłaszcza mężczyzn. Sytuacja ta zmusiła polskie firmy do zwrócenia uwagi na kandydatów z innych krajów, w szczególności z państw Ameryki Łacińskiej lub Azji. 

Jednym z najbardziej popularnych kierunków stało się zatrudnianie obywateli Kolumbii. Kolumbijscy pracownicy mogą stanowić odpowiedź na problemy z rekrutacją i brakiem wykwalifikowanej siły roboczej. Jednak pracodawca powinien pamiętać, że zatrudnienie pracownika z Kolumbii wymaga od niego przestrzegania określonych przepisów i procedur oraz przygotowaniem niezbędnych dokumentów, które zapewnią legalność zatrudnienia. W poniższym artykule przedstawimy kluczowe informacje, które każdy pracodawca powinien znać, decydując się na zatrudnienie Kolumbijczyka.

Jak zatrudnić obywatela Kolumbii?

Odpowiadając na to pytanie, od razu warto podkreślić, że procedura jest identyczna jak w przypadku innych cudzoziemców. Na początku, kiedy jeszcze rozważamy zatrudnienie Kolumbijczyka, powinniśmy upewnić się, że jego pobyt jest legalny. Zasada zawsze jest taka sama – nie ma legalnej pracy bez legalnego pobytu. Po tym jak potwierdzimy, że cudzoziemiec przebywa w na terytorium Rzeczypospolitej Polski legalnie, możemy ubiegać o pozwolenie na pracę.

Czy obywatel Kolumbii potrzebuje wizy?

Wiza nie jest obowiązkowa, jeżeli mówimy o obywatelach Kolumbii, którzy mogą skorzystać z ruchu bezwizowego. Mogą oni przyjechać do Polski na podstawie paszportu biometrycznego. Osoba, która nie może przyjechać w ramach ruchu bezwizowego, lub która wykorzystała cały dopuszczalny okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego, będzie musiała wyrobić sobie wizę. Może to zrobić posiadając na przykład zezwolenie na pracę od polskiego pracodawcy. 

Ruch bezwizowy Kolumbijczyka – co warto wiedzieć?

Obywatele Kolumbii są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy i mogą przebywać w Polsce, na podstawie paszportu przez okres nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni. Warto też wiedzieć, że do pracy nie jest wymagana wiza i posiadając odpowiednie pozwolenie na pracę, możemy zatrudnić takiego cudzoziemca, przebywającego w ruchu bezwizowym. W związku z tym, że ruch bezwizowy jest pobytem krótkotrwałym, nie możemy liczyć na długotrwałą współpracę. Jeżeli mamy zamiar dłuższej współpracy z obywatelem Kolumbii musimy przedłużyć jego pobyt.

Jakie pozwolenie na pracę wyrobić dla obywatela Kolumbii?

Obywatel Kolumbii może legalnie pracować tylko posiadając pozwolenie na pracę. Wyjątkiem są sytuacje, w których cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Do kategorii tych osób zaliczamy na przykład studentów studiów stacjonarnych, absolwentów polskich szkół wyższych. Jeżeli chcemy po raz pierwszy podpisać umowę z Kolumbijczykiem, to odpowiednim pozwoleniem na pracę będzie zezwolenie typu A. O to zezwolenie stara się pracodawca przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca. Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć do urzędu wojewódzkiego.

Jak przedłużyć pobyt cudzoziemca?

Powinniśmy pamiętać, że czas oczekiwania na wydanie zezwolenia jest uzależniony od miejscowości i wynosi co najmniej miesiąc. Tak więc po wydaniu zezwolenia, pracownik z Kolumbii, który przebywa w Polsce na na podstawie ruchu bezwizowego, będzie mógł pracować jedynie w trakcie legalnego pobytu.

Aby pobyt ten przedłużyć, musimy złożyć dokumenty na pobyt czasowy. Dokumenty należy złożyć maksymalnie w ostatnim dniu legalnego pobytu do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Po wygaśnięciu aktualnego tytułu pobytowego, po złożeniu dokumentów na pobyt czasowy, cudzoziemiec będzie mógł przebywać w Polsce legalnie do momentu otrzymania decyzji.

Ile czasu będziemy czekać na kartę pobytu dla Kolumbijczyka?

Wszystko zależy od miejscowości gdzie składany jest wniosek. Warto wiedzieć, że każdy urząd ma różne terminy, które uzależnione są od kompletności wniosku, od ilości toczących się spraw oraz od sposobu składania wniosku. Osobiste złożenie wniosku znacznie przyspiesza procedurę – nie musimy czekać na wezwanie w celu złożenia odcisków linii papilarnych oraz na wezwanie w celu okazania oryginałów dokumentów. Dokumenty możemy wysłać też pocztą lub złożyć przez biuro podawcze. Należy to zrobić jeżeli z jakichś przyczyn nie możemy złożyć wniosku osobiście. W zależności od urzędu, czas rozpatrzenia wniosku wynosi średnio od 6 miesięcy. W sprawach skomplikowanych, lub w urzędach, które mają dużą spraw w toku, na kartę pobytu możemy czekać nawet rok.

Czy Kolumbijczyk może pracować w trakcie oczekiwania na wydanie decyzji? 

Tak, ale do momentu otrzymania decyzji, cudzoziemiec musi posiadać przez cały okres zatrudnienie ważne zezwolenie na pracę. Wyjątkiem są następujące sytuacje:

  • cudzoziemiec złożył wniosek o kolejne zezwolenie jednolite dla pracy w tej samej firmie i na tych samych warunkach,
  • cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o zezwolenie jednolite posiadał ważne zezwolenie na pracę typ A i ubiega się o zezwolenie dla pracy na tych samych warunkach co zostały wskazane w zezwoleniu typu A (pracodawca, rodzaj umowy, stanowisko),
  • cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

O czym warto jeszcze pamiętać?

Pracodawca musi pamiętać, że w przypadku zatrudniania obywateli Kolumbii, zasady są takie same jak w przypadku innych cudzoziemców. Takiemu pracownikowi nie możemy powierzyć innej pracy lub pracy na innych warunkach. Oznacza to, że bez wyrabiania nowych dokumentów legalizacyjnych nie możemy cudzoziemcowi zmienić stanowiska, rodzaju umowy lub wynagrodzenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zmiany te są na korzyść pracownika. Zwiększenie wynagrodzenia lub zastąpienie umowy zlecenia umową o pracę jest dopuszczalne.

Czytaj więcej:

Zatrudniaj osoby z zagranicy jeszcze szybciej i łatwiej!

  • Generowanie zezwoleń o pracę
  • Prowadzenie kartoteki pracowników
  • Ostrzeżenia i przypomienia
  • System na bieżąco dostosowywany do zmian legalizacyjnych

Testuj 14 dni bez opłat!

Autor:

Andrzej Tkaczuk

Specjalista ds. Legalizacji cudzoziemców

Jestem specjalistą w dziedzinie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Od 7 lat pracuję w branży outsourcingu, zajmuję się kadrami, rekrutacją pracowników oraz legalizacją zatrudnienia. Dodatkowo świadczę usługi jako rekruter w branży IT i specjalista ds. legalizacji. Na każdym stanowisku pracuję z cudzoziemcami, jestem na bieżąco z najnowszymi przepisami i trendami w dziedzinie legalizacji.