PIT-11 czy IFT-1R? Jak rozliczyć cudzoziemca w 2021/2022 r.

Styczeń to ważny miesiąc dla pracodawców. Mają oni obowiązek dostarczenia do Urzędu Skarbowego odpowiednich deklaracji podatkowych. Zatrudniając osoby z Polski, sprawa jest oczywista – pracodawca wystawia PIT-11. Wątpliwości pojawiają się natomiast w przypadku zatrudnienia obcokrajowców. Jaką deklarację roczną wystawić cudzoziemcowi zatrudnionemu na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub na podstawie zezwolenia na pracę? Dlaczego ważne są międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Rezydencja podatkowa

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest ustalenie rezydencji podatkowej obcokrajowca. Określa ona, w którym kraju jako pierwszym powinien być odprowadzany podatek od dochodu.

Dla celów podatkowych polski rezydent podatkowy to osoba, która mieszka w Polsce więcej niż 183 dni w roku lub osoba, która przebywa tu krócej, ale posiada w Polsce centrum interesów osobistych, życiowych i gospodarczych.

Cudzoziemiec zatrudniony z tytułu umowy zlecenie (IFT-1R dla Ukraińca)

Jeżeli cudzoziemiec (nie rezydent podatkowy) przepracował maksymalnie 183 dni, to należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy i na koniec roku wystawić IFT-1R. Pracę cudzoziemca od 184 dnia należy rozliczać na zasadach ogólnych (zaliczka na podatek) i za ten okres wystawić PIT-11. Jeżeli cudzoziemiec jest rezydentem podatkowym, to zawsze należy go rozliczać na zasadach ogólnych i wystawić PIT-11.

Cudzoziemiec zatrudniony na umowę o pracę

Jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę to zawsze (niezależnie od rezydencji podatkowej) należy go rozliczać na zasadach ogólnych i na koniec roku wystawić PIT-11.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeżeli osoba jest polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że powinna odprowadzać w Polsce podatki zarówno od zarobków otrzymanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza granicami naszego kraju. Aby uniknąć sytuacji odprowadzania podatku podwójnie, Polska zawarła z niektórymi państwami układ o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tutaj zobaczysz całą listę państw, z którymi Polska ma taką umowę.

Czym różni się IFT-1 od IFT-1R

IFT-1 wystawiany jest przez płatnika składek (pracodawcę) na wniosek podatnika (pracownika) – w ciągu maksymalnie 14 dni.

IFT-1R to deklaracja podatkowa sporządzana na koniec roku podatkowego przez płatnika składek. IFT-1R jest odpowiednikiem PIT-11.

Do jakiego urzędu skarbowego wysłać deklaracje cudzoziemca?

Jeżeli cudzoziemiec nie jest rezydentem Polski, to deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a w adresie cudzoziemca należy wpisać jego zagraniczny adres.

W przypadku polskiego rezydenta podatkowego deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem jego zamieszkania. W adresie cudzoziemca należy wpisać jego miejsce zamieszkania w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec nie mieszka już w Polsce, to deklarację należy wysłać na jego obecny, zagraniczny adres. Urzędy Skarbowe pozostają bez zmian.

Nie jesteś pewien jaką deklarację wystawić cudzoziemcowi? Wypróbuj system HRappka, który na podstawie wprowadzonych umów, oświadczeń i grafików sam decyduje, który dokument wygenerować. Co więcej, program kadrowo-płacowy pozwoli na masową generację deklaracji PIT-11 oraz IFT-1R.

Aby sprawdzić, jak w systemie kadrowo-płacowym HRappka masowo wystawić deklaracje PIT-11 i IFT-1R – kliknij tutaj.

Dashboard PIT-ów w HRappce


Każdy pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy czy stosunku służbowego. Wysokość zaliczki zależna jest od wysokości przychodu. Deklaracje podatkowe należy przekazać właściwemu urzędowi skarbowemu. Obcokrajowcy, którzy nie mają w Polsce miejsca zamieszkania otrzymują dokument IFT-1 lub IFT-1R.