Badanie satysfakcji pracowników – ankieta, czyli 30 pytań, które warto zadać pracownikowi

Badanie satysfakcji pracowników pełni istotną funkcję w organizacji. Pozwala odpowiedzieć na pytania dotyczącemotywacji pracowników oraz poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków. To także moment na zapytanie o oczekiwanych kierunkach rozwoju w ramach naszej firmy oraz obszarów, które warto usprawnić w organizacji.

Odpowiedzi, które otrzymamy, pozwolą na ukierunkowanie dalszych działań w firmie. Zdecydowanie warto dobrze przygotować się do przeprowadzenia ankiet pracowniczych, poświęcając odpowiednio dużo czasu na przygotowanie pytań.

Badania satysfakcji pracowniczej z reguły przeprowadzane są w formie ankiety online za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Ankieta pracownicza – najlepsze pytania

Bez wątpienia warto przygotować ankiety, które składają się z pytań ogólnych oraz szczegółowych, dostosowanych do charakteru stanowiska. Ankietę możemy zacząć od standardowej metryczki, w której zapytamy o podstawowe informacje o pracowniku.

Pytania ogólne

 • Rodzaj zajmowanego stanowiska?

 • Jak długo pracujesz w filmie?

 • Czy znasz wizję oraz kierunki rozwoju firmy?

 • Czy wiesz, jakie oczekiwania organizacja stawia wobec Ciebie?

Środowisko pracy

 • Jak oceniasz stanowisko pracy?

 • Jakich sprzętów/narzędzi Ci brakuje?

 • Jak oceniasz zadania realizowane na Twoim stanowisku?

 • Jak oceniasz szanse i możliwości szkoleń/rozwoju osobistego w naszej firmie?/ Czy doświadczasz rozwoju osobistego?

Warunki współpracy

 • Czy wynagrodzenie na obejmowanym przez Ciebie stanowisku jest satysfakcjonujące?

 • Czy forma współpracy Cię zadowala?

 • Czy benefity pozapłacowe oferowane w naszej firmie są dla Ciebie satysfakcjonujące?

 • Co sprawiłoby, że pracowałoby Ci się lepiej?

Możliwości rozwoju

 • Czy ścieżka kariery jest dla Ciebie zrozumiała?

 • Czy Twoje cele i zadania w pracy są jasno sprecyzowane?

 • Czy uważasz, że w naszej organizacja jest łatwo awansować?

 • Jak oceniasz politykę szkoleń w firmie?

Zarządzanie

 • Czy Twój bezpośredni przełożony w jasny sposób komunikuje Ci Twoje zadania?

 • Czy otrzymujesz potrzebną pomoc ze strony swojego przełożonego i swojego zespołu?

 • Jak w 3 słowach opiszesz swojego przełożonego?

 • Czy czujesz, że Twoja praca przekłada się na sukces organizacji?

 • O jakich problemach według Ciebie rozmawia się zbyt mało?

 • Czy otrzymujesz konstruktywną informację zwrotną od swojego przełożonego?

Work-life balance

 • Jak oceniasz obłożenie pracą na Twoim stanowisku? Czy zdarza Ci się zostać po godzinach?

 • Czy zdarzyło Ci się pracować w domu?

 • Czy według Ciebie Twój przełożony szanuje Twój prywatny czas? Czy czujesz, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest zachowana?

 • Czy Twoja praca powoduje nadmierny stres?

Pytania kończące

 • Czy lubisz swoją pracę?

 • Czy widzisz się w naszej firmie w perspektywie najbliższego roku?

 • Poleciłbyś firmę swoim znajomym?

 • Jakie jest Twoje ogólne zadowolenie z pracy w naszej firmie?

Dobrą praktyką jest dywersyfikacja typów pytań. Zbyt wiele pytań otwartych może zniechęcić do ukończenia badania. Zbyt dużo pytań zamkniętych utrudni analizę. Dobrym pomysłem, może być wykorzystanie pytań półotwartych. Niewłaściwe skonstruowanie ankiety może negatywnie wpłynąć na jej efektywność i spowodować trudności z wyciągnięciem miarodajnych wniosków.

Nie powinniśmy też raczej tworzyć zbyt długich i skomplikowanych ankiet satysfakcji. To z pewnością również może zniechęcić pracownika do badania i wyrażenia opinii o firmie.

Ankieta satysfakcji pracownika – kiedy przeprowadzić?

Regularne badanie satysfakcji pracowników zdecydowanie może poprawić jakość pracy w całej organizacji. Natomiast pojawia się pytanie, jak często ankieta satysfakcji pracowników ma sens?

To oczywiście zależy od wielkości i specyfiki pracy firmy. Zbyt częste ankiety satysfakcji mogą być stratą czasu, ponieważ po jednej ewaluacji należy dać czas organizacji na ewentualne zmiany i poprawki.

Pracodawcy często decydują się na połączenie ankiety satysfakcji pracowników z okresową oceną pracownika – np. raz na kwartał, pół roku lub rok.

Czytaj więcej: Okresowa ocena pracownika – wszystko, co musisz wiedzieć.

Badanie satysfakcji z wykonywanej pracy – dlaczego warto?

Badanie satysfakcji pracowników zyskuje na popularności i zdecydowanie warto analizować potrzeby pracowników. Wiele publikacji wskazuje na zależność między satysfakcją z pracy a efektywnością pracowników. Bez wątpienia zadowolenia pracowników z pracy niesie obopólne korzyści na linii pracodawca-pracownik.

Po kompleksowej analizie ankiety satysfakcji należy wdrożyć odpowiednie działania, które będą miały na celu eliminację problemów występujących w firmie.

Z pewnością do badania satysfakcji pracowników warto przemyśleć wykorzystanie odpowiedniego narzędzia online. Znacząco ułatwi nam to zbieranie i analizę danych w naszej firmie. Odpowiedzi, które otrzymamy, pozwolą nam na ukierunkowanie dalszych działań w firmie. Już na podstawie ogólnych wyników badań łatwo wyciągnąć wnioski i dopasować je do realiów biznesu. Zdecydowanie warto dobrze przygotować się do przeprowadzenia ankiet pracowniczych, poświęcając odpowiednio przygotowując ankietę.

System do automatyzacji obsługi procesów pracowniczych

System do obsługi wszystkich procesów HR to nie tylko ogromna pomoc przy badaniu satysfakcji pracowników. W HRappce założysz pracownikom konta pracownicze, dzięki którym usprawnisz i przyspieszysz komunikację wewnątrz firmy i w związku z tym znacznie poprawisz satysfakcję pracowników.

Możliwość podglądu swoich dokumentów, pasków płacowych, dostęp do grafiku pracy, szybkie zgłaszanie wniosków urlopowych (i równie szybkie podejmowanie decyzji przez przełożonego) – dzięki temu pracownicy czują, że pracodawca dba o jakość komunikacji.

Dzięki modułowi ankiet pracowniczych masz szansę przeprowadzić ankietę pracowniczą dopasowaną w 100% do potrzeb Twojej organizacji, a dzięki dogłębnej analizie wyników przekonasz się, że poprawa satysfakcji pracowników z pracy będzie gwarantowana!

Czytaj więcej

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Przejrzysta baza pracowników
 • Moduł ankiet pracowniczych
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT