Pracujący student – najważniejsze informacje o zatrudnieniu

Na przestrzeni lat obserwujemy wzrost liczby pracujących studentów – i to nie tylko tych, którzy uczą się w trybie wieczorowym lub zaocznym. Zdobycie doświadczenia oraz chęć podreperowania budżetu, sprawia że również studenci dzienni szukają dodatkowej pracy. Duża część pracodawców chętnie decyduje się na nawiązanie zawodowej współpracy z osobami studiującymi. Dlaczego? Powód jest prosty – zatrudnienie studenta to mniej kosztów pracodawcy. Nawet gdy wieże się to potrzebą większej elastyczności w ustalaniu grafików pracy, pracodawcy decydują się na ten krok. Na jakie dokładnie ulgi mogą liczyć pracodawcy zatrudniający studentów? Z których składek są zwolnieni?

Testuj bez opłat system kadrowo-płacowy >>

Kim jest student?

Studentem jest osoba, która rozpoczęła studia jednolite magisterskie lub pierwszego/drugiego stopnia. Status studenta traci z dniem zdania egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów.

Doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych, podczas zatrudnienia nie są traktowani jako osoby posiadające status studenta. Status studenta traci się również po ukończeniu 26 roku życia.

W jaki sposób udokumentować, że jest się studentem? Należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie z dziekanatu lub oświadczenie o posiadaniu statusu studenta.

Umowa o pracę

Umowa o pracę ze studentem podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych). Koszty pracodawcy są takie same – niezależnie od wieku studenta czy rodzaju umowy o pracę i wynoszą:

  • 19,52% – ubezpieczenie emerytalne
  • 8% – ubezpieczenie rentowe
  • 2,45% – ubezpieczenie zdrowotne
  • 1,67% – ubezpieczenie wypadkowe (firma do 9 osób)

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo przepisom kodeksu pracy, a co za tym idzie, przysługuje mu: przynajmniej minimalne krajowe wynagrodzenie, prawo do urlopów pracowniczych (wypoczynkowego, macierzyńskiego, na żądanie itp.) oraz ochrona przed natychmiastowym wypowiedzeniem umowy (okres wypowiedzenia to zazwyczaj 1-3 miesiące).

Podsumowując ,umowa o pracę ze studentem podlega takim samym prawom i obowiązkom, jak w przypadku zatrudniania innych osób. Niektórzy pracodawcy decydują się na takie rozwiązanie, jednak zdecydowanie większym powodzeniem cieszy się umowa zlecenia.

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie pracodawca nie musi odprowadzać składki ubezpieczeniowej do ZUS. Student do 26 roku życia podlega pod ubezpieczenie społeczne swoich rodziców. O ile umowa zlecenia w większości przypadków traktowana jest, jako ta gorszego rodzaju (tzw. „śmieciówka"), o tyle dla studenta może być korzystnym rozwiązaniem. Dzięki umowie zlecenie praca jest elastyczniejsza, można z niej szybciej zrezygnować oraz więcej zarobić „na rękę".

Po ukończeniu 26 lat, nawet jeśli pracownik wciąż posiada prawa studenta, pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie są koszty dla pracodawcy? W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie studenta, który nie przekroczył 26 roku życia i korzysta ze zwolnienia z podatku, kosztem zatrudnienia jest jedynie wypłacone wynagrodzenie.

PIT-0

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz pracują na umowę zlecenie lub umowę o pracę (nie muszą być studentami), mogą zdecydować się na zwolnienie z opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód tych osób zwolniony jest z opodatkowania. Tyczy się to zarobków do kwoty 85 528 zł rocznie. Nadwyżka opodatkowana jest na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej: Pracownik kończy 26 lat w trakcie miesiąca, czy powinien naliczać mu się podatek dochodowy?

Zatrudniaj i rozliczaj pracowników z systemem HRappka

W systemie kadrowo-płacowym HRappka podpiszesz z pracownikiem każdy rodzaj umowy (także umowę zlecenia), rozliczysz go, wyślesz paczki przelewów i wygenerujesz paski wynagrodzeń. System bez problemu poradzi sobie z rozliczeniem pracownika, który skończy 26 lat w ciągu miesiąca – można ustawić dowolne powiadomienie (np. o naliczaniu podatku dochodowego). Rozliczenie pracownika na umowie zlecenie zostanie podzielone – na część miesiąca bez składek ZUS oraz drugą część, która będzie zawierała już odpowiednie składki.

Program kadrowo-płacowy to również opcja kalkulatora wynagrodzeń. Przeprowadzisz tam symulację wynagrodzenia w najróżniejszych wariantach (np. uwzględniając bądź nie ulgę dla klasy średniej, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r lub PIT-0).

W module elektroniczne wnioski urlopowe, pracownicy w kilka sekund złożą wniosek o urlop, a przełożony jednym kliknięciem zaakceptuje lub odrzuci go.

pracujący student

Lista pracowników w systemie HRappka

System kadrowo-płacowy

  • Podpisywanie i wysyłanie umów
  • Rozliczanie pracowników
  • Kalkulator wynagrodzeń
  • Wysyłka pasków wynagrodzeń
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Status studenta traci się po ukończeniu studiów. W przypadku umowy zlecenia, pracodawca zwolniony jest z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku zatrudnienia studenta.