Pracujący student – najważniejsze informacje o zatrudnieniu. Koszty zatrudnienia studenta.

Na przestrzeni lat obserwujemy wzrost liczby pracujących studentów – i to nie tylko tych, którzy uczą się w trybie wieczorowym lub zaocznym. Zdobycie doświadczenia oraz chęć podreperowania budżetu, sprawia że również studenci dzienni szukają dodatkowej pracy.

Duża część pracodawców chętnie decyduje się na nawiązanie zawodowej współpracy z osobami studiującymi. Dlaczego? Powód jest prosty – zatrudnienie studenta to mniej kosztów pracodawcy. Nawet gdy wieże się to potrzebą większej elastyczności w ustalaniu grafików pracy, pracodawcy decydują się na ten krok.

Na jakie dokładnie ulgi mogą liczyć pracodawcy zatrudniający studentów? Z których składek są zwolnieni? Dlaczego zatrudnienie na umowie zlecenie jest najpopularniejszym rozwiązaniem?

Kim jest student?

Studentem jest osoba, która rozpoczęła studia jednolite magisterskie lub pierwszego/drugiego stopnia. Status studenta traci z dniem zdania egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów.

Doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych, podczas zatrudnienia nie są traktowani jako osoby posiadające status studenta. Status studenta traci się również po ukończeniu 26 roku życia.

W jaki sposób udokumentować, że jest się studentem? Należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie z dziekanatu lub oświadczenie o posiadaniu statusu studenta.

Umowa o pracę

Umowa o pracę ze studentem podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych). Koszty pracodawcy są takie same – niezależnie od wieku studenta czy rodzaju umowy o pracę i wynoszą:

  • 9,76% – ubezpieczenie emerytalne
  • 6,50% – ubezpieczenie rentowe
  • 1,67% – ubezpieczenie wypadkowe (firma do 9 osób)
  • 2,45% – Fundusz Pracy
  • 0,1% – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo przepisom kodeksu pracy, a co za tym idzie, przysługuje mu: przynajmniej minimalne krajowe wynagrodzenie, prawo do urlopów pracowniczych (wypoczynkowego, macierzyńskiego, na żądanie itp.) oraz ochrona przed natychmiastowym wypowiedzeniem umowy (okres wypowiedzenia to zazwyczaj 1-3 miesiące).

Podsumowując ,umowa o pracę ze studentem podlega takim samym prawom i obowiązkom, jak w przypadku zatrudniania innych osób. Niektórzy pracodawcy decydują się na takie rozwiązanie, jednak zdecydowanie większym powodzeniem cieszy się umowa zlecenia.

Umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie pracodawca nie musi odprowadzać składki ubezpieczeniowej do ZUS. Student do 26 roku życia podlega pod ubezpieczenie społeczne swoich rodziców. O ile umowa zlecenia w większości przypadków traktowana jest, jako ta gorszego rodzaju (tzw. „śmieciówka"), o tyle dla studenta może być korzystnym rozwiązaniem. Dzięki umowie zlecenie praca jest elastyczniejsza, można z niej szybciej zrezygnować oraz więcej zarobić „na rękę".

Uwaga! Jeżeli student zatrudniony jest na umowę o pracę u tego samego przedsiębiorcy, u którego pracuje na podstawie umowy zlecenia – pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

Po ukończeniu 26 lat, nawet jeśli pracownik wciąż posiada prawa studenta, pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie są koszty dla pracodawcy? W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie studenta, który nie przekroczył 26 roku życia i korzysta ze zwolnienia z podatku, kosztem zatrudnienia jest jedynie wypłacone wynagrodzenie.

PIT-0

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz pracują na umowę zlecenie lub umowę o pracę (nie muszą być studentami), mogą zdecydować się na zwolnienie z opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód tych osób zwolniony jest z opodatkowania. Tyczy się to zarobków do kwoty 85 528 zł rocznie. Nadwyżka opodatkowana jest na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej: Pracownik kończy 26 lat w trakcie miesiąca, czy powinien naliczać mu się podatek dochodowy?

Wynagrodzenie minimalne a zatrudnienie studenta 

Stawka wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2023 uległa zmianie i wynosi 3490 zł na umowie o pracę i 22,80 zł/ godzina w przypadku umowy zlecenia. 

W tym roku czeka nas jeszcze jedna podwyżka, od 1 lipca 2023 roku. Wynagrodzenie na umowie o pracę będzie musiało wynosić minimum 3600 zł, a na umowie zlecenie 23,50 zł/ godzina. 

Czytaj więcej: Wynagrodzenie minimalne 2023

Zatrudniaj i rozliczaj pracowników z systemem HRappka

W systemie kadrowo-płacowym HRappka podpiszesz z pracownikiem każdy rodzaj umowy (także umowę zlecenia), rozliczysz go, wyślesz paczki przelewów i wygenerujesz paski wynagrodzeń. System bez problemu poradzi sobie z rozliczeniem pracownika, który skończy 26 lat w ciągu miesiąca – można ustawić dowolne powiadomienie (np. o naliczaniu podatku dochodowego). Rozliczenie pracownika na umowie zlecenie zostanie podzielone – na część miesiąca bez składek ZUS oraz drugą część, która będzie zawierała już odpowiednie składki.

Program kadrowo-płacowy to również opcja kalkulatora wynagrodzeń. Przeprowadzisz tam symulację wynagrodzenia w najróżniejszych wariantach.

W module elektroniczne wnioski urlopowe, pracownicy w kilka sekund złożą wniosek o urlop, a przełożony jednym kliknięciem zaakceptuje lub odrzuci go.

pracujący student

Lista pracowników w systemie HRappka

System kadrowo-płacowy

  • Podpisywanie i wysyłanie umów
  • Rozliczanie pracowników
  • Kalkulator wynagrodzeń
  • Wysyłka pasków wynagrodzeń
TESTUJ BEZ OPŁAT
zatrudnienie studenta do 26 rż

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Status studenta traci się po ukończeniu studiów. W przypadku umowy zlecenia, pracodawca zwolniony jest z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku zatrudnienia studenta. Zatrudnienie studenta przynosi organizacjom wiele korzyści, szczególnie na podstawie umowy zlecenie.