Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2024

W 2024 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące zatrudniania i legalizacji cudzoziemców w Polsce. W artykule przyjrzymy się nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zawieszeniu programu Poland. Business Harbour oraz planowanym zmianom w ustawie o cudzoziemcach.

Czytaj więcej

Zatrudnianie pracowników z Azji i Afryki — rekrutacja, legalizacja i przedłużenie pobytu

Jak wygląda rekrutacja, zatrudnianie i przedłużanie pobytu pracowników z Azji i Afryki na terytorium RP? Omawiamy najważniejsze aspekty legalizacji cudzoziemców z Dalekiego Wschodu.

Czytaj więcej

Zmiana warunków pracy cudzoziemca — kiedy jest możliwa i jakie wymagania należy spełnić?

Od lat zatrudnianie cudzoziemców staje się kluczowym elementem polskiego rynku pracy, który tworzy zarówno wyzwania, jak i korzyści dla pracodawców.
Jak zmienić warunki pracy cudzoziemca?

Czytaj więcej

Zmiana pracodawcy a karta pobytu. Czy zmiana pracodawcy wymaga nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

W artykule omawiamy zagadnienie zmiany pracodawcy przez cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt i pracę. Kiedy potrzebny jest wniosek o zmianę zezwolenia? Czy zmianie podlega też karta pobytu? Wyjaśniamy.

Czytaj więcej

Rekrutacja opiekunek do Niemiec — gdzie szukać kandydatek i kandydatów?

Gdzie szukać opiekunów i opiekunek osób starszych? W artykule przedstawiamy kilka pomysłów dotyczących rekrutacji kandydatów i kandydatek.

Czytaj więcej

Rekrutacja opiekunek osób starszych — przykładowe pytania na rozmowę kwalifikacyjną

Jak przeprowadzić rekrutację opiekunki lub opiekuna osób starszych? W artykule przedstawiamy aspekty, o które na pewno warto zapytać podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej na to stanowisko. Podajemy też przykłady konkretnych pytań.

Czytaj więcej

Q&A: Obowiązki i prawa pracownika tymczasowego, agencji i pracodawcy-użytkownika

Umowa o pracę tymczasową posiada pewne specyficzne zapisy, które sprawiają, że pracownik tymczasowy w niektórych aspektach posiada inne prawa i obowiązki niż pracownik zatrudniony na podstawie “zwykłej” umowy o pracę. W artykule odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące praw i obowiązków agencji pracy, pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego.

Czytaj więcej

Zakończenie pracy przez cudzoziemca — checklista obowiązków pracodawcy

Jak zakończyć współpracę z cudzoziemcem? Zachęcamy do przeczytania artykułu i pobrania przygotowanej przez nas checklisty, która zawiera listę obowiązków pracodawcy przed i podczas zatrudniania cudzoziemca, jak i w sytuacji zakończenia z nim współpracy.

Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca — checklista

W artykule przedstawiamy podstawowe oraz dodatkowe obowiązki, jakie spoczywają na pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca. Piszemy również o karach, którymi może zostać obciążony podmiot zatrudniający, jeśli ich nie dopełni.

Czytaj więcej

Urlop ojcowski w pigułce. Omówienie i wzór wniosku do pobrania.

Jakie są zasady przyznawania urlopu ojcowskiego? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania i udostępniamy wzór wniosku.

Czytaj więcej

👋