Jeżeli cudzoziemiec nie jest rezydentem Polski

 W tym wypadku deklarację należy wysłać do urzędu skarbowego ds. cudzoziemców, a w adresie cudzoziemca należy wpisać jego zagraniczny adres.

Jeżeli cudzoziemiec jest rezydentem Polski

Deklarację cudzoziemca rezydenta należy wysłać do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem jego zamieszkania. (W adresie cudzoziemca należy wpisać jego adres zamieszkania w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec nie mieszka już w Polsce to deklarację należy wysłać na jego obecny, zagraniczny adres. Urzędy Skarbowe pozostają bez zmian.)