Delegowanie cudzoziemców (Ukraińców) do pracy za granicą

Polska jest w czołówce państw UE najczęściej delegujących pracowników za granicę. Dzięki uproszczonej procedurze legalizacji zatrudnienia polskie Agencje Pracy coraz częściej zatrudniają i delegują również obcokrajowców. Co warto wiedzieć o delegowaniu cudzoziemców?

Przestrzeganie prawa polskiego i prawa państwa, do którego delegowany jest pracownik

Delegowanie cudzoziemców do innych państw w dużej mierze zależy od prawa panującego w państwie, do którego chcemy delegować obcokrajowca. Jedno jest pewne – w przypadku delegowania obcokrajowców za granice Polski, ważna jest kwestia ich ówczesnej legalizacji w naszym kraju. Legalizacja delegowania obcokrajowców jest złożona i zależy od historii już posiadanych dokumentów. Zatrudniając osobę, która jeszcze w Polsce nie pracowała – należy zacząć od złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę. Aby dowiedzieć się, który dokument powinieneś uzupełnić, sprawdź nasz artykuł dedykowany legalizacji pobytu oraz legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. Ponadto obcokrajowiec musi posiadać dokumenty potwierdzające legalność jego pobytu w Polsce. Zwykle jest to wiza, czy paszport.

Testuj bez opłat nasz system do legalizacji cudzoziemców i delegowania pracowników >>

Rozliczanie cudzoziemców

Kolejnym elementem jest kwestia rozliczania obcokrajowców. Jest ona zależna od tego, czy obcokrajowiec posiada rezydenturę podatkową w Polsce. Jeżeli jest rezydentem podatkowym, musi rozliczyć swoje przychody (zarówno te z Polski, jak i z zagranicy) w Polsce.

Dodatkowe regulacje prawne

Kolejne kroki zależą od wewnętrznych regulacji Państwa, do którego chcemy delegować obcokrajowca. Należy pamiętać, że zezwolenia na pracę cudzoziemca wydawane w Polsce obowiązują jedynie na terytorium Polski, dlatego niektóre Państwa UE (np. Holandia) wymagają uzyskania takiego zezwolenia na terenie ich kraju.

Delegowanie Ukraińców do Niemiec

W przypadku delegowania obywateli Ukrainy do Niemiec należy uzyskać wizę Vander Elst. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie można stosować innych ograniczeń dla cudzoziemców spoza UE, którzy posiadają zgodę na pracę w innym Państwie UE. O wizę Vander Elst można się starać w ambasadzie Niemiec w Warszawie. Bez tej wizy pobyt cudzoziemca spoza UE jest nielegalny.

Delegowanie cudzoziemców z pozwoleniem na pracę wydanym w innym państwie UE do Polski.

Ustawa w naszym kraju zezwala na czasowy pobyt i pracę obcokrajowca spoza UE, który posiada pozwolenie na pracę w innym kraju UE bez zezwolenia na pracę uzyskanego w Polsce.

Nowe (niekorzystne) zasady delegowania

29 maja 2018 Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która wprowadziła zmiany w delegowaniu. Dyrektywa zrównuje zarobki osób delegowanych do zarobków lokalnych w danym kraju.

W dniu 24 lipca 2020 w Polsce wchodzi w życie ustawa o delegowaniu pracowników. Nowelizacja przepisów ma głównie na celu ujednolicenia zasad delegowania pracowników w Unii Europejskiej – odzwierciedla ona podstawowe prawa członków unii europejskiej – zasadę równości i niedyskryminacji.

Ujednolicenie w zakresie wynagrodzenia musiało mieć miejsce, Zbyt wielkie rozbieżności dotyczące wynagrodzenia było bardzo atrakcyjne dla pracodawcy. W latach 2010-2014 procent delegowanych pracowników wzrósł do 44,4%. Głównym celem jest zapewnienie delegowanemu pracownikowi wynagrodzenia takiego samego rzędu, jakie otrzymuje obywatel kraju. Państwa członkowskie przyjmujące pracowników muszą zapewnić, że pracownik delegowany otrzyma od swojego zagranicznego pracodawcy wynagrodzenie zgodne z obecnym prawem.

Sprawdź jak wygląda delegowanie pracowników w 2021.

Aby zapoznać się z usprawnieniami dot. legalizacji pobytu oraz pracy, skorzystaj z 14-dniowej bezpłatnej wersji programu – kliknij tutaj.

Czytaj więcej:

System HRappka usprawnia kluczowe procesy związane
z zatrudnieniem cudzoziemców oraz delegowaniem pracowników.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej lub zostaw nam swój numer telefonu – oddzwonimy!