Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, od 24.02.2022 pracodawcy mogą zatrudnić obywateli Ukrainy bez potrzeby wnioskowania o zezwolenie na pracę lub oświadczenie.

Wystarczy, że w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, pracodawca powiadomi o tym właściwy urząd pracy – za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl.

Czytaj więcej: