Jak zautomatyzować zatrudnienie pracownika w gospodarstwie rolnym?

Kiedy osoba prowadząca gospodarstwo rolne decyduje się zatrudnić pracownika, staje się pracodawcą, któremu nadane są konkretne prawa i obowiązki, w zależności od wybranej formy zatrudnienia.

Na początku rolnik musi znaleźć odpowiednią osobę do pracy i przeprowadzić proces rekrutacji. Następnie czeka go cały szereg procedur związanych z zatrudnieniem, takich jak sporządzenie odpowiedniej umowy czy zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku zawarcia umowy o pracę. Do tego dochodzi jeszcze ewidencja czasu pracy, rozliczanie wynagrodzeń i legalizacja pracy, jeśli rolnik zdecyduje się zatrudnić cudzoziemców. W jaki sposób możemy przyspieszyć powyższe procesy i zminimalizować czas poświęcony na formalności?

W artykule przedstawiamy sposoby na automatyzację procesów związanych z rekrutacją, zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w gospodarstwie rolnym przez system HRappka.

Rekrutacja pracowników do branży rolniczej

Pierwszym wyzwaniem, z którym mierzą się rolnicy zatrudniający pomocników jest znalezienie kandydatów do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Zapotrzebowanie jest coraz większe, a o pracowników do prac sezonowych coraz trudniej. Gdzie najlepiej umieszczać ogłoszenia o pracę i jak kontaktować się z kandydatami?

Gdzie szukać pracowników rolnych?

Metody tradycyjne, takie jak umieszczenie ogłoszenia w lokalnych gazetach czy na słupach ogłoszeniowych, obecnie nie są już tak skuteczne jak kiedyś.

W dobie obecnej cyfryzacji większość osób, nawet w tak specyficznej branży jak rolnictwo, poszukuje pracy przez Internet. Grupy na Facebooku zrzeszające rolników, portale z ofertami pracy, portale branżowe – to niektóre miejsca, w którym warto zamieścić ogłoszenia z ofertą pracy dla rolników. Jedną z opcji jest również skorzystanie z usług agencji pracy, które rekrutują dla branży rolniczej.

Rekrutacja rolników w systemie HRappka

Jeśli chcesz samodzielnie rekrutować pracowników w branży rolnej, korzystanie z systemu HRappka znacznie usprawni Ci ten proces. Kilkoma kliknięciami stworzysz ogłoszenie o pracę i formularz rekrutacyjny zgodny z RODO. Dzięki funkcji multipostingu masowo opublikujesz ogłoszenie na wybranych portalach oraz w mediach społecznościowych. HRappka umożliwia też sprawne zarządzanie bazą kandydatów – autotagowanie napływających aplikacji, dodawanie notatek, filtrowanie kandydatów zgodnie z potrzebami. Dzięki automatycznym wiadomościom e-mail lub SMS szybko skontaktujesz się z wybranymi kandydatami.

Sprawdź nasz system ATS, który wyręczy Cię w rekrutacji rolników, pracowników sezonowych i innych.

Zatrudnienie pracownika przez rolnika

Podpisanie umowy

Rolnik zatrudniający pomocnika w zależności od potrzeb, okresu zatrudnienia i elastyczności pracownika może zawrzeć z nim różne rodzaje umowy. Może być to:

 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Kontrakt na wykonywanie prac sezonowych
 • Umowę zawieraną z agencją pracy tymczasowej
 • Umowę o pomocy przy zbiorach

W zależności od rodzaju umowy, zatrudniony pracownik oraz pracodawca posiadają inne prawa i obowiązki. Najwięcej z nich określa umowa o pracę, regulowana Kodeksem pracy. Powinna ona zawierać m.in. strony umowy, określenie stanowiska pracy, czas trwania umowy, wymiar etatu i kwotę wynagrodzenia. Aktualny wzór umowy o pracę możesz pobrać tutaj.

Obowiązki formalne przy zatrudnianiu pracownika w gospodarstwie rolnym

Rolnik zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę (również umowę o pracę na czas określony), musi przestrzegać konkretnych procedur. Do jego obowiązków należy między innymi:

 • Sporządzenie odpowiednich dokumentów do zatrudnienia, takich jak umowa lub informacja o warunkach zatrudnienia
 • Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który stwierdzi brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na stanowisku wskazanym przez rolnika-pracodawcę
 • Zapewnienie szkolenia BHP
 • Założenie teczki z dokumentacją pracowniczą zatrudnionego, prowadzenie akt osobowych
 • Wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia (jeśli pracownik chce otrzymywać pieniądze na konto bankowe konieczny jest jego wniosek).

Zatrudniając pracownika, rolnik staje się płatnikiem składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy. Osoba zatrudniona na umowę o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Rolnik powinien zgłosić zatrudnioną osobę do ubezpieczeń ZUS na druku ZUS ZUA w terminie 7 dni od momentu podpisania umowy. Z końcem roku pracodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT.

Automatyzacja zatrudnienia pracownika w gospodarstwie rolnym

We wszystkich etapach zatrudnienia pracownika pomaga program kadrowo-płacowy HRappka. Wygenerujesz w nim wszystkie rodzaje umów i dokumentów potrzebnych do zatrudnienia oraz listy płac i raporty, przeprowadzisz szkolenie BHP, rozliczysz wynagrodzenie i przechowasz dokumentację pracowniczą. To wszystko oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem.

Czas pracy pracowników zatrudnionych w rolnictwie

Rolnik zatrudniający pracownika w swoim gospodarstwie jest zobowiązany ustalić obowiązujący go czas pracy. Przy umowie o pracę powinien wskazać wybrany system czasu pracy i przestrzegać praw związanych z rozliczaniem go, wynikających z Kodeksu pracy.

Ze względu na specyfikę branży rolniczej i częstą konieczność pracy powyżej standardowej normy, rolnicy często decydują się np. na równoważny czas pracy. Dopuszcza on przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony maksymalnie do 4 miesięcy).

Należy przy tym pamiętać, że pracownik ma prawo do co najmniej 35 godzin odpoczynku w każdym tygodniu, a także nieprzerwanego odpoczynku w wymiarze przynajmniej 11 godzin w ciągu doby.

Zarządzanie czasem pracy w gospodarstwie rolnym w HRappce

Każdy rolnik zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę (nawet, jeśli to umowa o pracę tymczasową) ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy.

Im więcej pracowników, szczególnie w okresie letnim, tym trudniej zarządzać harmonogramem czasu pracy. Warto wtedy skorzystać z programu do rejestracji czasu pracy, takiego jak HRappka. Umożliwia on m.in. tworzenie i publikowanie grafiku, elektroniczną rejestrację czasu pracy czy łatwe wnioskowanie o urlop. Jeśli pracownik wykonywał pracę w nocy, w niedziele i święta lub w nadgodzinach, system automatycznie rozliczy ten czas, dodając odpowiednie dodatki pieniężne.

kalendarz pracy w systemie hrappka

Zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie

Zainteresowanie pracą w rolnictwie ciągle spada. Przyczyną są między innymi stosunkowo niskie dochody i obciążenie pracą fizyczną. W związku z tym rolnicy często decydują się na zatrudnienie osób z zagranicy. Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się jednak z wieloma formalnościami, takimi jak legalizacji pobytu i pracy czy wystawianie umów dwujęzycznych.

W zatrudnianiu cudzoziemców w branży rolniczej pomoże Ci moduł legalizacji cudzoziemców systemu HRappka. Wygenerujesz w nim odpowiednie oświadczenia i zezwolenia na pracę, które zostaną automatycznie wysłane do urzędu, a także umowy w wybranym języku. Dodatkowo system będzie przypominał Ci o ważności dokumentów legalizacyjnych, dzięki czemu unikniesz kar związanych z nielegalnym zatrudnianiem.

Podsumowanie

Zatrudnienie pracownika przez rolnika wymaga dopełnienia szeregu obowiązków wynikających z formy zatrudnienia. Umowę o pracę reguluje Kodeks pracy, którego przepisy jasno określają prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Pracodawca musi m.in. opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, emerytalne i rentowe. Potrzebne będzie również prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników i prowadzenie szkoleń BHP. W przypadku zatrudniania pomocników z zagranicy, rolnik musi postarać się o legalizację ich pracy.

Wszystkie te procesy przyspiesza i automatyzuje kompleksowy system HRappka. W jednym miejscu pozwala on zrekrutować, zatrudnić i rozliczyć pracownika. Aby sprawdzić system HRappka, możesz zarejestrować się i przetestować jego działania przez 14 dni całkowicie za darmo. Zachęcamy również do umówienia darmowej prezentacji, podczas której pokażemy Ci dokładnie, jak działa HRappka.

Zarządzanie procesami HR

 • Rekrutacja i onboarding
 • Legalizacja cudzoziemców
 • Ewidencja czasu pracy i wnioski urlopowe
 • Kadry i płace
TESTUJ BEZ OPŁAT