Wymiar czasu pracy 2022 r.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do ustalenia wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Służy to określeniu liczby dni wolnych, dni pracy oraz liczny godzin, jakie pracownik powinien przepracować. Pod koniec okresu rozliczeniowego działy kadr mają za zadanie sprawdzić, czy doszło do przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy.

Według Kodeksu Pracy maksymalny czas pracy wynosi 8 godzin dziennie w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (dla pracownika zatrudnionego na pełen etat). Dodatkowo święto, które wypada w inny dzień niż niedziela, obniża czas pracy o 8 godzin. Natomiast za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowych dni wolnych lub do wynagrodzenia za nadgodziny.

Jaki jest wymiar czasu pracy w 2022 roku?

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach?

 1. Należy pomnożyć liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym przez 40 – dla miesiąca jest to 4 tygodnie
 2. Następnie należy dodać 8 godzin za każdy dzień, który pozostał do końca okresu rozliczeniowego (roboczy – nie uwzględniamy sobót i niedziel), tzn. taki który wykroczył poza pełny tydzień
 3. Powyższe dni należy zsumować i ewentualnie odjąć 8 godzin za każde święto występujące w innym dniu niż niedziela

Przykład wymiaru czasu pracy w styczniu 2022

4 pełne tygodnie x 40 godzin + 8 (jeden dzień, który wykroczył poza pełny tydzień)- 16 (2 dni świąteczne x 8 godzin) = 152 godziny pracy

Wymiar czasu pracy w 2022 roku– pełny etat

W 2022 roku pracownicy mają do przepracowania 2008 godzin (to o 8 godzin mniej, niż w poprzednim roku!), dni pracujące wynoszą 251 dni, a wolne od pracy to 114 dni.

Najbardziej pracownicy będzie marzec, w którym do przepracowania będzie 32 godziny więcej, niż w styczniu. Natomiast najmniej godzin pracy przypada w styczniu.

W roku 2022 jedno tylko święto wypada w sobotę – 1 stycznia i ten dzień możemy „odebrać".

Poniżej prezentujemy tabelę z czasem pracy dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

HTML Table Generator
Liczba godzin do przepracowania Liczba dni pracy Liczba dni wolnych od pracy
Styczeń 152 19 12
Luty 160 20 8
Marzec 184 23 8
Kwiecień 160 20 10
Maj 168 21 10
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 168 21 10
Sierpień 176 22 9
Wrzesień 176 22 8
Październik 168 21 10
Listopad 160 20 10
Grudzień 168 21 10

Dni wolne od pracy w 2022 roku

 • 1 stycznia (sobota) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli
 • 18 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 3 maja (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 26 grudnia (poniedziałek) – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Kiedy mamy najlepsze okazje na długi weekend?

 • 16 – 19 czerwca: w czwartek Boże Ciało, wystarczy wziąć wolny dzień w piątek
 • 13 – 15 sierpnia: w poniedziałek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 29 październik – 1 listopad: we wtorek Wszystkich Świętych, wystarczy wziąć wolny poniedziałek
 • 11 – 13 listopad – w piątek Święto Niepodległości

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w nadgodzinach to taka, która wykracza poza normy czasu pracy oraz wykonywana jest ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy – wynikający z rozkładu czasu pracy pracownika.

Możliwa jest:

 • w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
 • w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy

Za pracę w nadgodzinach pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie, wraz z dodatkiem lub w zamian za to – dzień wolny.

Praca w godzinach nadliczbowych jest limitowana dobowo, w skali tygodnia (w okresie rozliczeniowym), w skali roku kalendarzowego.

Nie należy zapominać również, że pracodawca zobowiązany jest do zapewniania pracownikowi prawa do nieprzerwanego odpoczynku (minimum 11 godzin w każdej dobie).

Polecane artykuły

Zarządzanie procesami HR

 • Przejrzyste profile pracowników
 • Generowanie umów i dokumentów
 • Ewidencja czasu pracy
 • Elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczanie pracowników
 • i wiele więcej!
TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Kodeks pracy określa wymiar czasu pracy. Liczba godzin pracy zależy od danego roku i miesiąca. W 2022 roku mamy do przepracowania 2008 godzin pracy. Należy pamiętać, że za każde święto przypadające w sobotę (czyli obniżające wymiar czasu pracy) należy wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy (dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę). Ustawa o dniach wolnych mówi także, że każde święto przypadające w inny dzień niż niedziela pomniejsza czas pracy o 8 godzin. Natomiast święta przypadające w niedzielę nie obniżają wymiaru czasu pracy. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może wypłacić dodatek lub wyznaczyć dodatkowe dni wolne.