Dwujęzyczna umowa o pracę polsko ukraińska [WZÓR 2022/2023]

W celu zatrudnienia cudzoziemca, należy z nim podpisać umowę w zrozumiałym dla niego języku, dlatego też popularne jest tworzenie umów dwujęzycznych, zrozumiałych dla każdej strony umowy – zarówno dla pracownika jak i dla jego pracodawcy.

Najczęściej na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (procedura uproszczona) zatrudniani są obywatele Ukrainy. W celu legalizacji ich zatrudnienia kluczowe jest zawarcie umowy zarówno w języku polskim, jak i w języku zrozumiałym dla obywateli Ukrainy (ukraińskim lub rosyjskim).

Pobierz wzór polsko ukraińskiej umowy o pracę

Na podany adres email wyślemy maila z załączonym wzorem umowy.

Sporządzenie umowy o pracę PL – UA (wzór w dwóch językach)

Przy sporządzaniu umowy o pracę należy pamiętać, aby zastosować w niej warunki zgodne z oświadczeniem lub zezwoleniem na pracę, które otrzymaliśmy z PUP.

Warto pamiętać, o wartości minimalnego wynagrodzenia zarówno w przypadku umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych. Od 1.01.2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto za pracę na pełen etat oraz 19,70 zł brutto (stawka godzinowa).

Co więcej, umowa (zarówno o pracę jak i umowa cywilnoprawna) powinna obowiązywać w datach, w których pracownik posiada pozwolenie na pracę na terytorium RP. Umowę należy sporządzić od dnia w którym cudzoziemiec rzeczywiście ją podejmie (a nie kiedy przyjedzie).

Zautomatyzuj proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

HRappka usprawnia proces zatrudniania cudzoziemców poprzez:

  • Generowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców
  • Wysyłkę wniosków do praca.gov.pl
  • Generowanie umów zgodnie z danymi na oświadczeniach / zezwoleniach
  • Pilnowanie ważności dokumentów (wiz, paszportów) legalizujących pobyt czasowy i pracę cudzoziemca
  • Zarządzanie zakwaterowaniem oraz transportem pracowników
  • Generowanie świadectwa pracy

Proponowane: