Dwujęzyczna umowa zlecenie polsko ukraińska 

Wielu polskich przedsiębiorców zatrudnia osoby z Ukrainy, szczególnie do prac sezonowych. Gdy taki pracownik przyjeżdża do Polski na określony czas, bardzo często pracodawcy decydują się nawiązać współpracę na podstawie umowy zlecenia. Często pojawiają się pytania i problemy, jak rozliczyć takiego pracownika. Należy pamiętać, że najważniejszym elementem jest podatek dochodowy. Poniżej pokażemy również, jak wygląda dwujęzyczna umowa zlecenie polsko-ukraińska.

Ważna informacja: umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy nie różni się od tej sporządzonej w obywatelem Polski. Obowiązuje także taka sama stawka minimalna, czyli 18,30 zł brutto za godzinę pracy (stan na 2021 rok). Pracownik nie może wyrazić zgody na obniżenie wynagrodzenia oraz musi przyjąć je w formie pieniężnej.

W jaki sposób rozliczać podatek dochodowy

Certyfikat rezydencji

Od tego dokumentu zależy, w jaki sposób obywatel Ukrainy będzie się rozliczać. Rezydentem Polski będzie on w przypadku:

  • posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych
  • przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

Według ustawy o podatku dochodowym, w przypadku gdy obywatel Ukrainy jest polskim rezydentem, to należy odprowadzić od jego przychodu podatek w wysokości 17%, a po przekroczeniu progu podatkowego 32%. Natomiast w przypadku braku certyfikatu rezydencji w Polsce, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%, ale nie dłużej niż 183 dni. Po tym czasie obywatel Ukrainy zaczyna być traktowany jako osoba mieszkająca w Polsce i podatek jest pobierany na zasadach ogólnych. Jeżeli pracownik z zagranicy przedstawi certyfikat rezydencji z innego kraju niż Polska, można wtedy zastosować przepisy mówiące o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sporządzenie dwujęzycznej umowy jest niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca. Brak umowy w zrozumiałej językowo formie jest podstawą do uznania jej za nielegalną.

Opracowując umowę, należy pamiętać o posiadaniu przez cudzoziemca odpowiednich dokumentów (zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenie na pobyt). Daty trwania umowy powinny zawierać się w datach ważności pozwoleń. Pracodawca ma również obowiązek zgłoszeniu pracownika do ZUS’u.

Ważna informacja: pracodawca powinien posiadać kopie zezwoleń przez cały czas wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Pobierz wzór polsko ukraińskiej umowy zlecenie

Na podany adres email wyślemy maila z załączonym wzorem umowy.

Legalizacja pracy cudzoziemców – automatyzacja procesu w HRappka

System HRappka pomaga usprawnić proces legalizacji pracy cudzoziemców. Przeprowadzi nas przez przygotowanie wniosków i wysłanie ich (integracja z praca.gov.pl). Następnie przypomni o dacie ważności każdego z dokumentów. Poprzez system możemy również zarządzać grafikiem pracy każdego pracownika, urlopami, zakwaterowaniem oraz transportem pracowników.

Czytaj więcej:

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Podczas zatrudniania cudzoziemca bardzo ważne są kwestie formalne. Należy pamiętać np. o podatku dochodowym od osób fizycznych czy to ile dni w roku podatkowym cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia jest fakt, gdzie osoba ta posiada certyfikat rezydencji. Od tego zależeć będzie sposób rozliczania się i uniknięcie ewentualnego podwójnego opodatkowania. Jakiekolwiek wątpliwości lub indywidualne interpretacje prawa podatkowego rozstrzyga Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.