Jak zatrudnić obywatela Ukrainy –  nowa specustawa 12.03.2022

Sytuacja za naszą granicą wschodnią zmusiła wielu obywateli Ukrainy do ucieczki. Nie każdy miał możliwość i czas, aby wziąć ze sobą dokumenty tożsamości. Jest jednak możliwość przekroczenia granicy z Polską, nawet nie posiadając paszportów. Na mocy art.32 ustawy o cudzoziemcach Komendant Straży Granicznej może zezwolić na wjazd do naszego kraju na 15 dni kalendarzowych – na podstawie jakiegokolwiek dokumentu. Co natomiast powinni zrobić obywatele Ukrainy po tym czasie? Jaką pomoc mogą zaoferować pracodawcy? 12 marca 2022 Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziś przybliżymy jej treść i wyjaśnimy, co ustawa zmienia w praktyce.

Testuj bez opłat moduł legalizacji cudzoziemców >>

Kogo dotyczy ustawa?

Szybka ścieżka legalizacji pobytu nie dotyczy każdej osoby, która ma obywatelstwo ukraińskie. Specustawa z dnia 12 marca 2022 jasno precyzuje, że tyczy się ona osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy 24 lutego 2022 r. i później.

Kto może skorzystać z przepisów specustawy?

  • osoby z obywatelstwem ukraińskim

  • małżonkowie tych osób, nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego

  • obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka – wraz z rodzinami

Osoby z obywatelstwem ukraińskim, które przybyły do Polski z innego kraju niż Ukraina – nie są objęte przepisami nowej specustawy.

Ważna zmiana: 26 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy, która usuwa sformułowanie "bezpośrednio". Oznacza to, że ze specustawy skorzystać mogą Ukraińcy przyjeżdżający do Polski po 24.02.2022, niekoniecznie z Ukrainy. 
Aktualizacja: od 1 lipca 2024 roku obowiązuje nowelizacja tzw. specustawy, która przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 roku.

Legalizacja pobytu Ukraińca – wydłużenie okresu legalnego pobytu 

Rada Ministrów decyduje, do kiedy obowiązuje  możliwość przekroczenia granicy i otrzymania legalności pobytu – na podstawie liczby cudzoziemców napływających do Polski, sytuacji ludności cywilnej oraz perspektywy zakończenia działań wojennych na Ukrainie.

Zgodnie z najnowszymi zmianami w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy (a także określeni członkowie ich rodzin), którzy przekroczyli granicę z Polską po 24.02.2022 i wyrażają chęć pozostania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mają przedłużony legalny pobyt do 30 września 2025 roku. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Legalny jest również pobyt dziecka, które urodzi się na terytorium Polski przez osobę korzystającą z warunków specustawy.

Jeżeli obywatel Ukrainy zdecyduje się na wyjazd z Polski, może to zrobić na okres maksymalnie miesiąca – po tym czasie traci możliwość skorzystania ze specustawy.

Nadanie numeru PESEL

Osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską powinny zarejestrować się w urzędzie gminy w celu nadania numeru PESEL. Dotyczy to szczególnie osób, które wjechały do Polski na innym dokumencie niż paszport biometryczny lub nie posiadają pieczątki w paszporcie.

Uwaga! Od 01 lipca 2024 roku wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć niezwłocznie po przybyciu na terytorium Polski.

Wniosek należy złożyć osobiście, w wersji papierowej, w dowolnym urzędzie Gminy. Po rozpatrzeniu wniosku obywatel Ukrainy otrzyma numer PESEL oraz dostęp do Profilu Zaufanego.

Legalizacja pracy obywatela Ukrainy

Najważniejszym postanowieniem specustawy jest ułatwienie w zatrudnianiu obywateli Ukrainy. Do tej pory pracować mogli oni na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: pracodawca składał oświadczenie do powiatowego urzędu pracy i następnie czekał 7 dni na decyzję. Dopiero po wpisie oświadczenia do ewidencji oświadczeń Ukrainiec mógł rozpocząć pracę.

Natomiast teraz obywatele Ukrainy mogą rozpocząć pracę bez składania wniosków. Wystarczy, że podmiot powierzający wykonywanie pracy złoży zawiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy – w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy. Zawiadomienie należy złożyć do właściwego urzędu pracy (np. powiatowy urząd pracy), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (na portalu www.praca.gov.pl)

Jeżeli obywatel Ukrainy będzie chciał w Polsce założyć działalność gospodarczą – może zrobić to na takich samym zasadach jak obywatel Polski. Warunkiem jest jedynie posiadanie numeru PESEL.

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w systemie HRappka

W systemie HRappka przeprowadzisz rekrutację cudzoziemców, zalegalizujesz ich pracę, zatrudnisz oraz rozliczysz. System posiada możliwość tłumaczenia formularzy aplikacyjnych na wiele języków (w tym język ukraiński), pozwala na automatyczną wysyłkę dokumentów legalizacyjnych na praca.gov.pl oraz przypomina o terminach upływających zezwoleń. Co więcej, posiada moduł mieszkań, w którym bez problemu zarządzisz zakwaterowaniem dla pracowników z zagranicy (np. odliczysz opłaty mieszkaniowe od wypłaty). Powierzenie pracy obywatelom Ukrainy z systemem HRappka jest prostsze i znacznie zaoszczędza czas – zwłaszcza w przypadku masowych rekrutacji i zatrudnień.

zatrudnianie cudzoziemców w systemie HRappka

Zatrudnianie cudzoziemców w systemie HRappka

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

  • Wysyłka dokumentów na praca.gov.pl
  • Intuicyjny system rozliczeń
  • Moduł mieszkań pracowniczych
  • Przypomnienia i ostrzeżenia o kończących się zezwoleniach

TESTUJ BEZ OPŁAT

Autor:

zespół

Aleksandra Kozieł

Specjalista ds. Marketingu @ HRappka.pl

Psycholog i copywriter z zamiłowania. Uwielbia pracę z ludźmi i zabawę słowem. Interesuje się UX writingiem i chciałaby, aby treści w Internecie były bardziej dostępne dla osób z trudnościami.


Po wejściu w życie specustawy obywatele Ukrainy (którzy przyjechali do Polski po 24 lutym 2022 r.) nie muszą wnioskować już o zezwolenie na pobyt czasowy – będą mogli pozbywać w Polsce legalnie 18 miesięcy. Uprawnienia obywateli Ukrainy zostały rozszerzone o możliwość pracy bez wnioskowania o zezwolenie na pracę lub oświadczenie. Od 24.02.2022 zatrudnianie obywateli Ukrainy stało się znacznie prostsze. Od obywateli Ukrainy będących studentami na Ukrainie nie będą pobierane opłaty za kontynuowanie nauki w Polsce.