Wdrożenie nowego pracownika – perspektywa z drugiej strony

Zarówno badania, jak i doświadczenia firm pokazują, że nowo zatrudniona osoba potrzebuje około 90 dni na zaklimatyzowanie się w nowej pracy i podjęcie decyzji, czy nowa firma to miejsce dla niej.

Pierwszy dzień, tydzień, miesiąc w nowej organizacji jest szczególnie stresujący dla nowych pracowników. Nowym pracownikom często towarzyszy uczucie wyobcowania. Natłok przekazywanych informacji, nowe narzędzia, których nauka zajmuje im klika, czy kilkanaście dni. Nawet czynności, które w poprzednim miejscu pracy wykonywane były intuicyjnie, w nowym środowisku mogą powodować uczucie niepewności i zagubienia. Niechęć do zadawania kilkakrotnie tych samych pytań, by nie dezorganizować pracy innych osób.

To czynniki, które zdecydowanie wpływają na wydłużenie czasu potrzebnego na efektywne wdrożenie się nowej osobie w nowe zadania. Jak zatem sprawić, by je wyeliminować? Talya N. Bauer, profesor zarządzania na Uniwersytecie w Portland, szeroko zajmująca się tematyka onboardinu, w jednej ze swych publikacji „Onboarding New Employees: Maximizing Success” wskazuje na cztery elementy, które pozytywnie wpływają na proces wdrażania.

Wdrożenia nowego pracownika – 4 elementy wpływające na proces z perspektywy nowej osoby

Poczucie własnej skuteczności (Self-efficacy)

Nowo zatrudniona osoba z pewnością chce od pierwszego dnia pokazać się z jak najlepszej strony. Poczucie dobrze wypełnionych obowiązków wpływa na satysfakcję z pracy. Dlatego też warto zastanowić się, jakie wzywania dostosowane do stanowiska powinny pojawić się na etapie wdrożenia – tak by dać szansę wykazać się nowej osobie od początku współpracy. Co więcej, bezpośredni przełożony powinien unikać micromanagementu na etapie wdrożenia nowego pracownika. To może spowodować u nowej osoby frustrację i osłabić poczucie własnej wartości. Cytując Steve Jobsa: “Nie ma sensu zatrudniać mądrych ludzi i mówić im co mają robić; zatrudniamy mądrych ludzi, żeby to oni mówili nam, co my mamy robić”. Budowanie poczucia własnej skuteczności przez nowego pracownika od pierwszych dni w nowej organizacji jest bardzo ważne. Dlatego istotne jest by w nowym środowisku pracy nowy pracownik, mógł realizować zadania, które będą dla niego wyzwaniem.

Jasność nowej roli (Role clarity)

Nowy pracownik nie powinien mieć wątpliwości co do zakresu obowiązków. Na początkowym etapie wdrożenia kluczowe jest, by bezpośredni przełożony dobrze przekazał nowemu pracownikowi, na czym polega jego rola i jaki ma wpływ na sukces całej organizacji. Wdrożenie pracownika do nowych obowiązków i przedstawienie dokładnych oczekiwań pracodawcy ułatwi nowemu pracownikowi ich spełnienie. A w konsekwencji wyeliminuje ryzyko niezadowolenia po obu stronach. Dlatego też bardzo ważne jest by osoba, która ma wdrażać nową osobę w jej obowiązki nie pominęła żadnych niezbędnych informacji.

Integracja z zespołem (Social integration)

Najpierw powitanie nowego pracownika, a następnie stworzenie mu możliwości, żeby miejsce pracy stało się dla niego przyjazne, poznanie członków zespołu i stworzenie przyjaznej atmosfery są ważne dla pozytywnej współpracy w ramach zespołu. Bardzo istotne jest, by nowy pracownik poczuł się częścią zespołu od samego początku. Zespół powinien wspierać nowego pracownika w rozwiązywaniu problemów. Integracja z zespołem powinna być procesem ciągłym. Należy stworzyć taką kulturę organizacyjną, która sprzyja integracji i budowaniu dobrych relacji. Przyjazna atmosfera sprzyja wymianie wiedzy i zachęca do zadawania pytań, a to przekłada się na sukces organizacji.

Znajomość kultury organizacji (Knowledge of culture)

Każda organizacja charakteryzuje się inną kulturą firmową. Na kulturę firmy składają się następujące elementy: misja, wizja, wewnętrzne regulaminy, cele, wartości, język, zachowania czy elementy fizyczne. Znajomość tych składowych pozwala nowym pracownikom poznać szerszy kontekst funkcjonowania organizacji i stanowi to niezbędny element wdrożenia nowego pracownika.

Przykładem, który pokazuje wpływ kultury firmy na efektywność nowego pracownika może być używany w niej język. Problemy ze zrozumieniem słów, skrótów, wyrażeń, które używane są na co dzień przez współpracowników mogą rodzić problemy ze zrealizowaniem zadań. Przecież nikt nie chce, by przełożony ciągle pingał go w związku z taskami. Prawda? W takiej sytuacji pierwsze wrażenie nowego pracownika może wyjść różnie…

Dowiedz się więcej:

Nowy pracownik – nieoszlifowany diament

Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi to kluczowy czynnik sukcesu każdej firmy.

Zakończyliśmy proces rekrutacji, jesteśmy po podpisaniu umowy z nowym pracownikiem. Czy już możemy świętować sukces?

Jeszcze chwila. To właśnie wdrożenie nowego pracownika pokaże nam, czy my jako pracodawca zdecydujemy się podpisać z nową osobą kolejną umowę po okresie próbnym, ale też od nowego pracownika zależy, czy zdecyduje się zostać z nami na dłużej. Proces onboardingu to czas, kiedy pracownik poznaje firmę. Pierwsze tygodnie w nowym miejscu pracy decydują o postrzeganiu firmy przez nowego pracownika.

W związku z tym, na każdym etapie należy dbać o wizerunek firmy. A następnie stworzyć takie warunki, by funkcjonowanie pracownika w ramach organizacji było dla niego satysfakcjonujące. Dobrze jest, gdy firma od początku zapewnia wszystkie niezbędne szkolenia, przedstawia jasną ścieżkę awansów i od początku wspiera rozwój pracowników. Przełoży się to, na każdy obszar współpracy. W związku z tym, niezwykle istotne jest ciągłe zbieranie informacji zwrotnych zarówno od nowej osoby, jak i obecnych pracowników, tak by stale usprawniać wszystkie procesy wewnątrz firmy.

Dzięki takiemu podejściu nowy pracownik pozna specyfikę stanowiska i firmy, jego praca będzie efektywna, a on sam będzie odczuwał satysfakcję z pracy i bez problemu odnajdzie się w nowej firmie.

Nowoczesne organizacje, powinny korzystać z kompleksowego oprogramowania do zarządzania pracownikami które w znacznym stopniu zautomatyzuje najważniejsze procesy oraz pozwoli na ich analizę i sprawny onboarding.

Dowiedz się jak wygląda wdrożenie nowego pracownika:

Zautomatyzuj proces onboardingu pracownika!

  • Tworzenie procesów onboardingu
  • Odciążenie działu HR
  • Automatyzacja wdrożenia pracownika
  • Udostępnianie procesów pracownikom

Testuj 14 dni bez opłat!