Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania do bezpłatnego leczenia w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa UE lub EFTA. Należy pamiętać, że EKUZ umożliwia wyłącznie na leczenie w placówkach medycznych działających w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić bezpłatnie, jest dostępna dla osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Do owych świadczeń prawo mają:

  • oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze)
  • osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzinę)

Karta A1 i EKUZ – wszystko co musisz wiedzieć