Karta A1 potwierdza, że wszystkie składki związane z krajowym ubezpieczeniem są opłacone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oznacza to, że delegowana osoba posiadająca zaświadczenie nie jest objęta systemem zabezpieczenia społecznego w kraju, wykonuje określoną pracę.

Do uprawnionych osób, którzy mogą się starać o kartę A1 należą:

  • pracownik delegowany
  • pracownik wykonujący pracę w dwóch lub w kilku państwach członkowskich
  • przedsiębiorca świadczący usługi za granicą
  • przedsiębiorca świadczący usługi za granicą w dwóch, lub w kilku państwach członkowskich
  • urzędnik służby cywilnej
  • osoba należąca do personelu kontraktowego
  • marynarz
  • pracownik i przedsiębiorca (jednocześnie) świadczący usługi za granicą w dwóch lub w kilku państwach członkowskich
  • członek załogi lotniczej, lub personelu pokładowego

Karta A1 i EKUZ – wszystko co musisz wiedzieć