Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to kwota, od której nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Stosować ją można, jeżeli roczny dochód podatnika znajduje się poniżej ustalonej wartości.

Kwota wolna od podatku dotyczy osób rozliczających się według skali podatkowej (zasady ogólne).

Od 1 stycznia 2022 roku (zmiany Polskiego Ładu) kwota wolna wynosi 30 000 zł.  Oznacza to, że osoby, które zarobiły mniej, nie muszą płacić podatku. Powyżej tej kwoty obowiązuje podatek w wysokości 12% (od 1 lipca 2022 roku – nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) – do kwoty 120 000 zł. Osoby osiągające dochód wyższy, zobowiązane są zapłacić podatek w wysokości 32%.